29 Απρ 2008

Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης
για το Δικαίωμα στην Πόλη

Κοινωνικό Φόρουμ της Αμερικανικής Ηπείρου, Κίτο, Ιούλης 2004
Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ, Βαρκελώνη, Σεπτέμβριος 2004


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Α ρ θ ρ ο 1
Το δικαίωμα στην πόλη

1. Καθένας έχει το δικαίωμα στην πόλη χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, πολιτικού και θρησκευτικού προσανατολισμού και στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης και ταυτότητας, σε συμφωνία με τις αρχές και τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης.
2. Η πόλη είναι ένας πολιτιστικά πλούσιος και διαφοροποιημένος χώρος, που ανήκει σε όλους τους κατοίκους.
3. Οι πόλεις σε συνυπευθυνότητα με τα Εθνικά Κράτη, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υιοθετήσουν μέτρα στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους και να προχωρήσουν στα κατάλληλα βήματα, ειδικότερα με νομοθετικά μέτρα, ώστε προοδευτικά να κάνουν πιο αποτελεσματική την απόλαυση των παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, χωρίς με κανένα τρόπο να αλλοιώνουν το θεμελιώδες ελάχιστο περιεχόμενο αυτών των δικαιωμάτων.
4. Για το σκοπό αυτού του Καταστατικού Χάρτη, η ονομασία της Πόλης δίνεται σε κάθε πόλη, χωριό, κωμόπολη, πρωτεύουσα, τοποθεσία, προάστιο, εγκατάσταση ή παρόμοιο μόρφωμα, το οποίο είναι θεσμικά οργανωμένο σαν μία τοπική ενότητα μιας περιφερειακής ή Μητροπολιτικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα αν είναι αστικό, αγροτικό ή ημιαστικό.
5. Για το σκοπό του Καταστατικού Χάρτη, πολίτες είναι όλα τα πρόσωπα, που ζουν στην πόλη είτε μόνιμα είτε σε διαμετακόμιση.

Δείτε όλο το κείμενο στο εδώδιαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

22 Απρ 2008

Άχ αυτός ο γιαουρτοπόλεμος!

Ένα πεζοδρόμιο. Για να περπατήσει. Να κυλήσει τ' αναπηρικό του καροτσάκι. Να βγάλει το παιδί του βόλτα. Το ελάχιστο που ζητάει ο απλός άνθρωπος αυτής της σκληρής πόλης. (Λέω "απλός", γιατί ο άλλος ο "σύνθετος", δεν το χρησιμοποιεί το πεζοδρόμιο, παρά μόνο για να παρκάρει, να πιει φραπέ, ή να εμπορευτεί). Και τί, λοιπόν, ανταποδίδουν σ' αυτό τον απλό άνθρωπο, οι σύνθετες και διεφθαρμένες εξουσίες - εθνικές και τοπικές; Καφετέριες. Πινακίδες. Διαφημιστικές και μή. Και εισδοχές για ανοικτούς κάδους απορριμμάτων. Δεν θ' αρχίσει κάποτε, ξανά, ο γιαουρτοπόλεμος; Ή, έστω, τώρα που μερικοί ανόητοι δήμαρχαίοι ξερριζώνουν τις νεραντζιές, ο νεραντζοπόλεμος;
(από τον Χρήστο Μιχαηλίδη, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 22.4.2008) διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

8 Απρ 2008

Δεντροφύτευση
από τους Οικολόγους Πράσινους στη Λαμία


Σήμερα 8 Απριλίου, μέλη των Οικολόγων Πράσινων συμμετείχαν στο πρόγραμμα δεντροφύτευσης δημοτικών οικοπέδων στην πόλη, η οποία οργανώθηκε από το δήμο με τη συμμετοχή φορέων και την στήριξη από τη Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου. Οι Οικολόγοι Πράσινοι φύτευσαν 35 δεντρύλια σε οικόπεδο του δήμου στα νότια του Παγκρατίου, στην οδό Σόλωνος, τα οποία και ανέλαβαν να ποτίζουν και να περιποιούνται μέχρι να μεγαλώσουν διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

5 Απρ 2008

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στη Λαμία:
Συμπεράσματα συνάντησης εργασίας

Στις 2-4-08 έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Λαμίας, η οποία διήρκησε από τις 08 - 10.30 μμ .

Μετά από γόνιμο διάλογο η συγκέντρωση κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα.

Α. Η Οικολογική Γεωργία αποσκοπεί στην παραγωγή προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών ή άλλων επικίνδυνων φυσικών μεθόδων. Εφαρμόζει όλες τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας αλλά και εκείνες τις σύγχρονες που δεν δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα ή επιβάρυνση στα προϊόντα. Είναι άρρηκτα δεμένη µε τις διατροφικές ανάγκες του παραγωγού και της κοινότητάς του της περιοχής που βρίσκεται το κτήμα. Έχει άμεση σύνδεση µε την παραδοσιακή κτηνοτροφία και πτηνοτροφία. Ενεργειακά αποσκοπεί στο να στηρίζεται στις φυσικές πηγές ενέργειας (ήλιος – αέρας - επιφανειακά ύδατα - βροχή). ΔΕΝ πρέπει να παράγει χημικά και τοξικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής.

Β. Δημιουργία Επταμελούς Ομάδας η οποία θα ασκεί εκπροσώπηση της Π.Ο.Γ όπου είναι αναγκαίο εφαρμόζοντας αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

Γ. Το έργο της Επιτροπής αλλά και όλων των μελών της Ομάδας θα κινηθεί στους παρακάτω άξονες:
1. Προετοιμασία και διοργάνωση της 15ης Πανελλήνιας Γιορτής Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στις 25 - 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2008 στην Λαμία
2. Συγκρότηση τοπικής Ομάδας Παραγωγών Οικολογικών Προϊόντων στη Φθιώτιδα και την στήριξή τους σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διάθεσης με τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων εργασίας, ημερίδων κλπ.
3. Δημιουργία Τοπικής Λαϊκής Αγοράς Οικολογικών Προϊόντων στη Λαμία.
4. Πανελλαδική διασύνδεση όλων των Παραγωγών Οικολογικών Προϊόντων και την προώθηση της Οικολογικής Γεωργίας συνολικά.

Για την Προώθηση των παραπάνω σκοπών η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στη Λαμία καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να στηρίξει την Προσπάθεια με τον τρόπο που μπορεί. διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...