28 Νοε 2007

Σχέδιο πρότασης για την εφαρμογή της Τοπικής Ατζέντα 21 στη Λαμία

Κατανάλωση σε τοπική κλίμακα

Δράσεις

• Προτίμηση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, που μπορούν να παράγονται στην πόλη ή στην εγγύτερη περιοχή
• Αγορά προϊόντων σε καθημερινή βάση
• Χρησιμοποίηση των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας για τις αγορές

Αποτελέσματα

• Εξασφάλιση απασχόλησης του τοπικού εργατικού δυναμικού και προοπτικές αύξησης του δυναμικού, που απασχολεί η τοπική αγορά εργασίας.
• Βιωσιμότητα των μικρο-μεσαίων επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων στην πόλη.
• Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής της περιοχής.
• Μείωση της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων που θα καταναλώνονταν σε καύσιμα.
• Επικοινωνία των κατοίκων μεταξύ τους και αναβίωση του ενδιαφέροντος για τα προβλήματα της γειτονιάς.

Εξοικονόμηση ενέργειας, ποιοτικές μετακινήσεις

Δράσεις

• Ενθάρρυνση για χρήση των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.
• Κατασκευή ασφαλών ποδηλατοδρόμων για να ενθαρρυνθεί η χρήση του ποδηλάτου.
• Ενθάρρυνση για χρήση και λειτουργία μικρών λεωφορείων - ταξί
• Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια.
• Αντικίνητρα για τον περιορισμό της βραδινής φωταγωγίας των βιτρινών των καταστημάτων.
• Μέτρα για την ασφαλή και άνετη κινητικότητα των πεζών.

Αποτελέσματα

• Αποθάρρυνση χρήσης του ΙΧ.
• Συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης της χρήσης των ΙΧ.
• Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με θετικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.
• Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων που δαπανώνται στην κατανάλωσή της.
• Βελτίωση της ασφάλειας των πεζών.

Συμμετοχή στα κοινά, αλληλεγγύη και ασφάλεια

Δράσεις


• Θεσμοθέτηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που αφορούν σε δράσεις στην πόλη όπου ζουν.
• Ενθάρρυνση της εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς σε μέλη της τοπικής κοινωνίας, που χρειάζονται βοήθεια (ηλικιωμένοι, μητέρες κοκ).
• Ενθάρρυνση των συλλογικών πρωτοβουλιών (σωματεία, οργανώσεις) με κοινωνικό περιεχόμενο.

Αποτελέσματα

• Εξασφάλιση διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου και αποτροπής αναπτυξιακών σχεδίων που στρέφονται κατά του συλλογικού συμφέροντος και της ποιότητας ζωής κάθε τοπικής κοινωνίας.
• Αναζωογόνηση της πολιτικής, μέσα από τον αναμενόμενο πολλαπλασιασμό του ενδιαφέροντος για τα κοινά.
• Συμβολή στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
• Διαμόρφωση ασφαλέστερων συνθηκών διαβίωσης, μέσα από την ανάπτυξη στάσεων αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων.

Εκπαίδευση - πολιτισμός

Δράσεις

• Ίδρυση και λειτουργία σχολών γονέων.
• Πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης (σεμινάρια, διαλέξεις, μαθήματα) για τους ενήλικες.
• Μαθήματα κοινωνικής προσφοράς (παροχή πρώτων βοηθειών, μαθήματα πυρασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, όπως σεισμοί και πλημμύρες).
• Προώθηση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των μελών της τοπικής κοινωνίας.
• Λειτουργία χώρων πολιτισμού (βιβλιοθήκες, στέκια νέων, χώροι εκθέσεων, θέατρο κλπ).

Αποτελέσματα

• Βελτίωση των γνώσεων για την οικογενειακή ζωή.
• Ενδυνάμωση του αισθήματος αυτοπεποίθησης και προσφοράς στο σύνολο.
• Πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις, που αφορούν σε θέματα σύγχρονου ενδιαφέροντος.
• Βελτίωση της κοινωνικότητας των μελών της τοπικής κοινωνίας και άμβλυνση των τυχόν διαφορών.
• Μεταβολή υπέρ των ποιοτικών πολιτιστικών προτύπων.
• Ενίσχυση της δημιουργικότητας και ενθάρρυνση της έκφρασης.

Ποιοτικός δημόσιος χώρος

Δράσεις

• Μελετημένος σχεδιασμός και διαμόρφωση - με κριτήρια υψηλής αισθητικής - των δημόσιων χώρων της πόλης.
• Διεύρυνση και επέκταση των δικτύων πεζοδρόμων.
• Προτεραιότητα σε περισσότερο πράσινο.
• Λειτουργία του δημόσιου χώρου ως ανοιχτού χώρου συνάντησης, επικοινωνίας και αναψυχής των κατοίκων

Αποτελέσματα

• Σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• Διευκόλυνση και προώθηση της ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών της τοπικής κοινωνίας.
• Διαμόρφωση αισθητικών και κοινωνικών προτύπων για τους νέους
• Συνειδητοποίηση της δημόσιας "ιδιοκτησίας των κοινών" σε κάθε περιοχή και προτροπή ώστε οι κάτοικοι να συμβάλλουν στη βελτίωση του τόπου διαβίωσής τους.

( Πηγή: "Local Agenda 21 για ποιότητα ζωής και κοινωνική και οικονομική συνοχή στις ελληνικές πόλεις" του κ Γιάννη Σακιώτη, δημοτικές εκλογές 2002 στο Μαρούσι)
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

25 Νοε 2007

ΛΑΜΙΑ, Αστικό και Περιαστικό Πράσινο:
Στρατηγικό Σχέδιο για Παρεμβάσεις και ΑναπλάσειςΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΜΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ;

Ποιος δεν θα ήθελε να ζει σε μια πόλη με πράσινο, με πάρκα και δεντροστοιχίες, με λουλούδια και νερά, με δρόμους μεγάλους, πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Είναι τελικά ουτοπία μια τέτοια πόλη;

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα των ελληνικών πόλεων, και της Λαμίας, ήταν και είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Στη Λαμία καμία δημοτική αρχή τα τελευταία πενήντα χρόνια δεν έκανε κάτι για να προστατέψει, όχι να αυξήσει, τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη αξία της γης και στην έλλειψη οράματος από τους διοικούντες και τις δημοτικές αρχές, στην έλλειψη στόχων και προτεραιοτήτων, αλλά και στα διάφορα μικροσυμφέροντα και τις συντεχνίες, που επί πολλά χρόνια καθυστερούσαν την επέκταση του Σχεδίου Πόλης. Αποτέλεσμα να επικρατήσει το τσιμέντο, η ασυδοσία των καταπατητών και η οικοπεδοποίηση των πάντων.

Τι να πρωτοαναφέρουμε. Τα Πηγαδούλια με τις δεντροστοιχίες, που χάθηκαν; Το ρέμα μεταξύ της Υψηλάντη και της Καραϊσκάκη, που σκεπάστηκε για να γίνουν πολυκατοικίες πάνω στα μπάζα; Το Μυλαύλακα κατά μήκος της Τυμφρηστού, που κατά το μεγαλύτερο τμήμα του καταπατήθηκε; Τα δεκάδες οικόπεδα του Δημοσίου, που τα καταπάτησαν οι έξυπνοι και κανένας δεν ενδιαφέρεται να τα αναζητήσει; Την Πλατεία Ελευθερίας, που την κατάντησαν δεξαμενή; Την καταστροφή των διατηρητέων νεοκλασικών κτιρίων; Το Αραπόρεμα, που σκεπάστηκε για να γίνουν σπίτια αλλά και το σχολικό συγκρότημα της Ανθέων; Τα ρέματα του Προφήτη Ηλία, που έγιναν δρόμοι στο πέρασμά τους από την πόλη; Την πρόσφατη σχετικά αναγνώριση, ως ιδιωτικών, των χιλιάδων στρεμμάτων δασικής έκτασης της Αφράτης και των Βόρειων Καλυβίων (Σουλάκι); Τις καταπατήσεις της κοίτης και της πλημμυρικής ζώνης του Ξηριά; Τις καταπατήσεις στην περιοχή της Αγριλιάς; Τα δεκάδες αιωνόβια δέντρα, που οδηγήθηκαν στο θάνατο συνειδητά και παράνομα;

Αυτά δεν έγιναν αιώνες πριν. Έγιναν τα τελευταία χρόνια και κάποιοι έχουν συγκεκριμένες ευθύνες γιατί έπαιξαν και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα δρώμενα της πόλης. Ακόμη και σήμερα, είτε όντας εκλεγμένοι, είτε διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών για διάφορα πόστα του Δήμου ή του Νομού. Παρά τις αναμφισβήτητες διαπιστώσεις, δεν φαίνεται να υπάρχει πολιτική βελτίωσης

Κατά την άποψή μας είναι απαραίτητη σήμερα η προώθηση και υλοποίηση ενός ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, που να στοχεύει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, στην δημιουργία και την αύξηση του πρασίνου μέσα στην πόλη και γύρω από αυτή, την ανάπλαση και την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων, τη δεντροφύτευση αναδασωτέων εκτάσεων και ελεύθερων χώρων. Ο νέος διευρυμένος Δήμος πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ενιαίο σύνολο φτιάχνοντας το όραμα για τη Λαμία της επόμενης 50ετίας. Μόνο έτσι θα ανατρέψουμε την κατάσταση, που δημιουργήθηκε τα τελευταία «δίσεκτα» αυτά 50 χρόνια...

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
θα έχει ως στόχο την Ενοποίηση του Αστικού πρασίνου και τη διασύνδεσή του με το περιαστικό και τους Ορεινούς Όγκους, που περιβάλλουν την πόλη, ώστε να δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο "πράσινων διαδρόμων και διαδρομών". Αυτό το Δίκτυο Πρασίνου πρέπει να ενώσει τις εκβολές του Σπερχειού με τον Σταυρό και τη Δίβρη, το Καλλίδρομο με την Νεραιδόραχη και την Οίτη, σε συνδυασμό με την Προστασία των Ορεινών Όγκων, την εξυγίανση, την ανάπλαση και προστασία των ρεμάτων, την μετατροπή των ανενεργών λατομείων σε χώρους Πρασίνου και Αναψυχής και μια σειρά πολλών άλλων, τέτοιου χαρακτήρα, παρεμβάσεων.

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
θα περιλαμβάνει Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, που να υπηρετούν:

Την ανάπτυξη του πράσινου και τη σύνδεσή του με το περιαστικό και τους ορεινούς όγκους.

Την προστασία του περιαστικού τοπίου, του παραποτάμιου τοπίου του Σπερχειού και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους.

Την προστασία της γεωργικής γης, των δασών, των υγροτόπων και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.

Την προστασία των περιοχών με ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά, που κινδυνεύουν με υποβάθμιση (Γοργοπόταμος, Υγροβιότοπος Μαλιακού, Υγροβιότοπος Αγίας Παρασκευής, Ιαματικές Πηγές Θερμοπυλών, Παλαιά Δεξαμενή Λαμίας, παραποτάμιο δάσος του Σπερχειού, Ισαδάκι και Προφήτης Ηλίας κ α)

Την προστασία των στοιχείων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την αποτύπωση, προστασία και ανάδειξη όλων των αρχαιολογικών και ιστορικών στοιχείων της γεωγραφικής έκτασης του δήμου, ακόμα και των πλέον ασήμαντων (Θερμοπύλες, Αλαμάνα, Γοργοπόταμος, Ναρθάκι, Σταυρός, Αγία Παρασκευή κ α)

Ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.

ΣΤΟΧΟΙ , ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Κεντρικός στόχος η διαμόρφωση του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ για την ενοποίηση και οργάνωση των χώρων πρασίνου κεντρικής εμβέλειας. Παρεμβάσεις, που αναφέρονται στο σύνολο του Αστικού και Περιαστικού χώρου του Καποδιστριακού Δήμου και σε περιοχές όπως ο Λόφος Μιχαήλ και Γαβριήλ, ο Λόφος του Κάστρου, το βόρειο τμήμα της πόλης στα όρια με το Ισιαδάκι, τα Νταμάρια δίπλα στο Νεκροταφείο, τα Νταμάρια στην Μεγάλη Βρύση, τα λατομεία, η οδός Δυοβουνιώτου, η Σιδηροδρομική Γραμμή, ο χώρος της ΠΕΛ και του Χαλκιοπούλιου, τα δύο στρατόπεδα, ο Ξηριάς.

Επί μέρους πρωτοβουλίες

- Δημιουργία Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

- Ανάπλαση των Νταμαριών και των Λατομείων με την αποκατάσταση του φυσικού τους ανάγλυφου, με την αναδάσωση, με την κατασκευή χώρων ¶θλησης και Αναψυχής.

- Μετεγκατάσταση των Στρατοπέδων

- Προστασία των Ορεινών Όγκων γύρω από την Λαμία και διάνοιξη μονοπατιών για πεζοπορίες (Όρθρυς, Καλλίδρομο, Οίτη, Προφήτης Ηλίας)

- Δημιουργία Ζωνών Πρασίνου και μονοπατιών κατά μήκος του Ξηριά και δημιουργία Βοτανικού Κήπου

- Δημιουργία χώρων υποδοχής, χώρων αναψυχής, πεζοπορίας και ποδηλάτου κατά μήκος του Σπερχειού, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Αμουρίου, Σταυρού και Κόμματος

- Οριοθέτηση, διατήρηση και αναβάθμιση των ρεμάτων, που ανήκουν στη γεωγραφική έκταση του Δήμου, που μπορούν να υποδεχθούν σημαντική βλάστηση.

- Ηλεκτρονική Αποτύπωση και προστασία (μελέτη πυροπροστασίας, χρήσεις γης, ρέματα, μονοπάτια και πεζοπορίες, χώροι αναψυχής) των περιαστικών δασών με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

ΟΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Στον αστικό χώρο της Λαμίας και των δημοτικών Διαμερισμάτων οι δενδροστοιχίες διαμορφώθηκαν σε περιορισμένη έκταση. Σε πολλές περιπτώσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα είδη (πχ είσοδος της πόλης, Ρήγα Φεραίου κλπ) και κατά κανόνα η στενότητα των πεζοδρομίων απέκλειε την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν δενδρώδη είδη. Έτσι, σήμερα ελάχιστοι δρόμοι έχουν διαμορφωμένες δενδροστοιχίες. Ο κανόνας είναι τα δενδρύλλια να έχουν περιορισμένο ζωτικό χώρο, αυτό των πεζοδρομίων, ιδιαίτερα στους δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. Δεν είναι, επίσης, λίγες οι περιπτώσεις που καταστρέφονται τμήματα δενδροστοιχιών κατά την ανέγερση νέων οικοδομών, τη διάνοιξη ή τη διαπλάτυνση δρόμων, ή για να είναι εμφανή διάφορα εμπορικά καταστήματα (Βύρωνος, Κ Παλαμά κλπ) Αυτά πρέπει να αποτελέσουν κακό παρελθόν. Ιδιαίτερα οι είσοδοι των Δημοτικών Διαμερισμάτων πρέπει να αποκτήσουν δεντροστοιχίες

Αλλες πρωτοβουλίες

- Αναλυτική καταγραφή του αστικού και περιαστικού πρασίνου (π.χ. ΄Αλση, Λόφοι, Πλατείες κλπ.) με τη βοήθεια του GIS Στην καταγραφή αυτή εξετάζονται και μπορεί να ενταχθούν, επίσης, και άλλοι χώροι που -στο σύνολό τους ή κατά τμήμα τους - θα μπορούσαν να μετατραπούν σε χώρους πρασίνου ή σε ελεύθερους χώρους για κοινωφελείς δραστηριότητες και υποδομές. Τέτοιοι χώροι, για παράδειγμα, είναι οι χώροι των υπό μετεγκατάσταση Στρατοπέδων, οι χώροι των ανενεργών λατομείων καθώς και χώροι κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τα δημόσια κτήματα μέσα στην πόλη.

- Τροποποιήσεις του Ρυμοτομικού Σχεδίου, όπου απαιτείται σύμφωνα πάντα με το Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

- Φύτευση των αναδασωτέων εκτάσεων, των ελεύθερων χώρων, των χώρων πρασίνου όλων των κατηγοριών με προτεραιότητα στους ορεινούς όγκους γύρω από την πόλη. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε επίπεδο παρέμβασης αναζητούνται κατά προτεραιότητα οι χώροι, που έχουν την δυνατότητα άμεσης δενδροφύτευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης των αντίστοιχων κάθε φορά μελετών. Είναι εκτάσεις γύρω από τα Δημοτικά Διαμερίσματα, λόφοι, καμένες εκτάσεις, παραποτάμιες περιοχές, δρόμοι κλπ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η άναρχη επέκταση της πόλης, η πυκνή δόμηση, η γενικευμένη χρήση του αυτοκινήτου και το κυκλοφοριακό πρόβλημα, δημιούργησαν τα γνωστά προβλήματα του θορύβου, της αισθητικής υποβάθμισης, της θερμοσυσσώρευσης, των πλημμύρων. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες διαβίωσης στην πόλη και η αποκοπή από το φυσικό περιβάλλον, αντανακλά στην υγεία και στον ψυχισμό του ανθρώπου. Καλλιεργεί μια τάση φυγής προς το ύπαιθρο, σε βουνά και ακτές, στα χωριά και τα εξοχικά σπίτια, όπου επιζητάει την αναψυχή. Αυτό διαρκώς θα αυξάνει τα επόμενα χρόνια, αν δεν βελτιωθούν οι συνθήκες της πόλης. Τα προβλήματα αυτά μπορούν, ως ένα βαθμό, να θεραπεύσουν ή να μετριάσουν οι υπαίθριοι χώροι πρασίνου στον αστικό ιστό, τα πάρκα και τα άλση, τα περιαστικά δάση.

Σήμερα το πράσινο, στους ελάχιστους χώρους που υπάρχει, δεν είναι το καλύτερο από άποψη υγείας, καταλληλότητας και σύνθεσης των φυτικών ειδών.

Το περιαστικό πράσινο μπορούμε να λέμε ότι είναι οι πλαγιές των γύρω λόφων και βουνών. Δύο από τα σοβαρά προβλήματα των δασικών εκτάσεων είναι το ιδιοκτησιακό πρόβλημα και η αυθαίρετη δόμηση. Είναι γεγονός ότι και το ελάχιστο τετραγωνικό δάσους της περιαστικής Λαμίας διεκδικείται από τους αιώνιους «έξυπνους»

Οι προσπάθειες πρέπει να στραφούν στις εξής κατευθύνσεις:

Επίλυση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων και κατάρτιση οριστικού κτηματολογίου με ταχύτερες διαδικασίες.
Αντιπυρική προστασία του περιαστικού πρασίνου
Χωροταξικές ρυθμίσεις των χρήσεων γης
Έλεγχος της αυθαίρετης δόμησης.
Βελτίωση του πρασίνου με αναδασώσεις στο περιαστικό και κηποτεχνικές επεμβάσεις στο αστικό πράσινο.
Οργάνωση της αναψυχής.
Εξασφάλιση εκτάσεων για την επέκταση του πρασίνου στην πόλη.

ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Στο αστικό πράσινο, τα πάρκα, τα άλση και οι δενδροστοιχίες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία εκτάσεων, που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.998/79 και έχουν αυστηρό καθεστώς προστασίας (άρθρο 3 παρ.4 του Ν.998/79), εφόσον έχουν διαμορφωμένη δασική ή κηποτεχνική βλάστηση, ανεξάρτητα αν χαρακτηρίζονται ως “κοινόχρηστος χώρος” ή “χώρος πρασίνου”.

Στα πάρκα και στα άλση: “η περιποίησις και η εν γένει εκμετάλλευσις γίνονται κατά τρόπο μη παραβλάπτοντα τον κύριο σκοπό για τον οποίο προορίζονται”(άρθρο 62 παρ.2 του ΝΔ 86/1969)

Για τα πάρκα και τα άλση έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων: 3 παρ.4, 4 παρ.2α, 5, 48 παρ.1 του νόμου 998/79, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 1734/87, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, που προέβλεπε αρχικά το άρθρο 52 του Ν.998/79.

Με τις 2568/1981, 2189/1982, 1392/1989 και 2588/92 αποφάσεις του Σ.τ.Ε. ανακλήθηκαν διοικητικές αποφάσεις, που ενέκριναν διάφορα έργα και χρήσεις σε πάρκα και άλση, μη συμβατά με τον προορισμό τους.

Γενικά, το νομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε για τα πάρκα και τα άλση (αστικό πράσινο) είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Τα αντιμετωπίζει ως χώρους εν ανεπαρκεία, που έχουν σε κάθε περίπτωση κοινόχρηστο χαρακτήρα και ουσιαστικά επιτρέπονται μόνο υποδομές, έργα και διαμορφώσεις που εξυπηρετούν την ανάπτυξη ή προστασία της βλάστησης (π.χ. αρδευτικά ή πυροσβεστικά συστήματα) και τη λειτουργία της αναψυχής (κηποτεχνικές διαμορφώσεις, ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις).

Το περιαστικό πράσινο ούτε οριοθετημένο είναι, ούτε αποτελεί νομικά ιδιαίτερη κατηγορία δασικής έκτασης, ούτε ισχύει άλλο ιδιαίτερο νομικό καθεστώς. Το “περιαστικό πράσινο” δεν υφίσταται ως νομική έννοια. Οι δασικές εκτάσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως περιαστικό πράσινο αντιμετωπίζονται όπως όλες οι δασικές εκτάσεις. Οι διατάξεις περί “προστατευτικών δασών” που προέβλεψε αρχικά ο Δασικός Κώδικας (Ν.Δ.86/1969) στα άρθρα 69, 70, 71 και 72, με σκοπό, κυρίως, τη σταθεροποίηση των εδαφών για την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών, δεν είχαν εφαρμογή, αν και έγιναν σημαντικές προσπάθειες

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αστικού πρασίνου δεν παρουσιάζει σήμερα ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει παραχωρηθεί κατά κυριότητα ή κατά χρήση, νομή και διαχείριση στο Δήμο ή αποτελούν απ’ αρχής περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Το Δημόσιο έχει τη δασοτεχνική επιτήρηση.

Ιδιαίτερα πολύπλοκο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο περιαστικό δάσος. Η διαχείριση των δημοσίων δασών γίνεται από το Δημόσιο και των μη δημοσίων από τους ιδιοκτήτες, αλλά πάντα με την εποπτεία και τη δασοτεχνική επιτήρηση του Δημοσίου (Δασική Υπηρεσία, Υπουργείο Γεωργίας).

Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών διαχειρίζονται ως “διακατεχόμενα” (δηλαδή διακατέχονται ή εξουσιάζονται από ιδιώτες, ενώ δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα της κυριότητας έναντι του Δημοσίου).

Οι διάφορες διεκδικήσεις δασικής γης από ιδιώτες αποτέλεσαν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα δεδομένης και της υψηλής αξίας της γης.

Σε εφαρμογή του Ν.248/76 (Δασικό Κτηματολόγιο) έχουν χαρτογραφηθεί οι περισσότερες δασικές εκτάσεις, πλην, όμως, δεν εκδικάσθηκαν οι αξιώσεις των ιδιωτών στα δικαστήρια και δεν προέκυψε, βέβαια, ένα οριστικό και αποδεικτικό κτηματολόγιο.

Η αρμοδιότητα για την διαχείριση των Δημοσίων Δασών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανήκει στο Δημόσιο (άρθρο 24 του Συντάγματος και άρθρο 16 του Ν. 998/79).

Η Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν έχουν διαχειριστική αρμοδιότητα επί των Δημοσίων Δασών. Μπορεί να εκτελούν δημόσια δασοτεχνικά έργα σε δημόσιες εκτάσεις, μόνο μετά από σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τον Υπουργό Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2018/94 και του Ν.2040/94.

Η αρμοδιότητα για τη διευθέτηση των ρεμάτων ανήκει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ενώ η αρμοδιότητα για την αποκατάσταση αργούντων λατομείων ανήκει στις Δασικές Υπηρεσίες.

Τέλος, η αρμοδιότητα της αντιπυρικής προστασίας των δασών ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα (καταστολή) και τη Δασική Υπηρεσία (πρόληψη).

Η συζήτηση, αλλά περισσότερο οι αποφάσεις και οι δεσμεύσεις για «έργα και πράξεις», που αφορούν την προστασία και τη βελτίωση του πρασίνου, αστικού και περιαστικού, είναι το ζητούμενο σήμερα και για το επόμενο διάστημα. Οι τελευταίες συζητήσεις, με αφορμή την παραχώρηση από το Δήμο του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ στους Δασοπροσκόπους, είτε επειδή δεν του επιτρέπουν τα οικονομικά του να κάνει ο,τιδήποτε, είτε γιατί έχει, λέμε εμείς, άλλες προτεραιότητες πέρα από την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, είτε γιατί δεν έχει τις ικανότητες να συνεργαστεί με τους πολίτες αυτής της πόλης (....), δείχνει πόσο επίκαιρη είναι αυτή η συζήτηση, η οποία μπορεί και πρέπει να πάρει μια πιο οργανωμένη μορφή. Ακόμα και συνέδρια ή ημερίδες μπορούν να γίνουν και να κατατεθούν εμπειρίες και προτάσεις.
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

21 Νοε 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ


Η πόλη της Λαμίας δεν ασφυκτιεί μόνο από την έλλειψη ελεύθερων χώρων και πρασίνου αλλά και από την έλλειψη πολιτικής για τη σωστή διαχείριση του κέντρου.
Η μη χωροθέτηση των λειτουργιών και η συνύπαρξη διαφορετικών έως αντικρουόμενων σήμερα δραστηριοτήτων, η ύπαρξη καταστημάτων διασκέδασης με μουσική μέχρι το πρωί ανάμεσα σε κατοικίες, η κατάληψη αυτών των ελάχιστων πεζοδρομίων και των πλατειών από τα τραπεζοκαθίσματα των καφέ, η παράνομη στάθμευση, η υπερβολική ταχύτητα δικύκλων και αυτοκινήτων στους κεντρικούς δρόμους ιδιαίτερα τις ώρες κοινής ησυχίας, η άναρχη τοποθέτηση των εμπορικών πινακίδων, η αφισορύπανση είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν μια απαράδεκτη εικόνα. Γενικά εμπορευματοποιείται σε μεγάλο βαθμό ο «δημόσιος χώρος» εκτοπίζοντας τους πεζούς και προκαλώντας την αισθητική.

Μας εντυπωσιάζει η απάθεια και η αδιαφορία των υπευθύνων. Ο πολίτης νοιώθει ανυπεράσπιστος και μόνος, καθώς οι συλλογικές λειτουργίες αυτής της πόλης αποτελούν “ουτοπία” και “παλιές κακές συνήθειες”. Οι επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Συνοικιακά Συμβούλια δεν λειτουργούν, οι ατομικές καταγγελίες, οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις χαρακτηρίζονται ρομαντικές και χλευάζονται, το δημοτικό συμβούλιο «περί άλλα τυρβάζει» Τι πρέπει να γίνει; Για μια φορά ακόμη θα τολμήσουμε να προτείνουμε.

Για να μπει μια τάξη στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους, είναι αναγκαίο να γίνει ένας Κανονισμός, που να ρυθμίζει τις χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων και τις καταλήψεις τους, για την όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για την αισθητική προστασία και γενικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κανονιστικά πλαίσια

Βασικά στοιχεία του Κανονισμού πρέπει να είναι:
- Η αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
- Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τοπογραφικά κλπ που πρέπει να προσκομιστούν για την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και η διάρκεια της χορηγούμενης άδειας κατάληψης
- Σε ό,τι αφορά τους πεζόδρομους, η ζώνη για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων πρέπει να είναι στο 1/3 του πλάτους του πεζόδρομου μετρούμενου από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και ο χώρος διέλευσης να μην είναι λιγότερος από 2 μέτρα
- Στα πεζοδρόμια που είναι μικρότερα από 2 μέτρα, δεν πρέπει να δίνεται καμιά άδεια κατάληψης
- Σε πεζοδρόμια με πλάτος από 2 μέχρι 4 μέτρα, το πλάτος διέλευσης σε καμιά περίπτωση να μην είναι μικρότερο του μισού του πεζοδρομίου
- Σε πεζοδρόμια άνω των 4 μέτρων το πλάτος διέλευσης να μην είναι μικρότερο των 2 μέτρων
- Για ό,τι αφορά τις πλατείες, να καθοριστεί η αισθητική των τραπεζοκαθισμάτων και του λοιπού εξοπλισμού, οι τέντες κλπ
- Να καθοριστούν τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και οι κυρώσεις σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, παράνομης κατασκευής κλπ
- Να οριστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και να καθοριστούν γενικά οι ευθύνες
- Περίπτερα, ζαρντινιέρες, εμπορεύματα, ακόμη και σκαλοπάτια κατοικιών ή καταστημάτων που "τρώνε" το πεζοδρόμιο και εμποδίζουν τη διέλευση πεζών, να απομακρύνονται
- Ο κανονισμός να προβλέπει επίσης τι θα ισχύει σε περιπτώσεις επισκευής και ανέγερσης οικοδομών ή κατασκευής έργων, σχετικά με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορφής των δρόμων και την προστασία του περιβάλλοντος απαγορεύοντας τις αφισοκολλήσεις κ.ά
Ειδικό κεφάλαιο να αναφέρεται στις πινακίδες των καταστημάτων και σε ό,τι αφορά το μέγεθος και την αισθητική, τη διάταξη και το ύψος από το δρόμο κλπ. Αυτή η άναρχη τοποθέτηση των εμπορικών πινακίδων πρέπει να τελειώσει

Σε ό,τι αφορά την ηχορύπανση και τα όρια ταχύτητας στην πόλη, να οριστεί ανώτατο όριο ταχύτητας τα 40 χιλ./ώρα Επίσης να απαγορεύονται τα δίκυκλα με κομμένες εξατμίσεις που προκαλούν ηχορύπανση και τα οχήματα με δυνατή μουσική

Να απαγορεύεται η τροφοδοσία καταστημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ωρών - 6 με 10 το πρωί, 3 με 5:30 το απόγευμα και 9 με 10 το βράδυ - που όμως τα οχήματα θα σταθμεύουν στις ειδικά διαμορφωμένες εσοχές των πεζοδρομίων

Σε ό,τι αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο, εφόσον δεν υφίσταται δημοτική αστυνομία και μέχρι να συσταθεί, να γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Τάξης και την Τροχαία, τους επόπτες καθαριότητας και τους οικονομικούς επόπτες του δήμου. Μπορεί όμως και πρέπει να συσταθεί ειδική υπηρεσία η οποία να δέχεται τις καταγγελίες και τα παράπονα των δημοτών, ακόμα και προφορικές καταγγελίες, και να επιλαμβάνεται χωρίς καθυστερήσεις διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Όραμα προοπτικής η δημιουργία συστήματος τραμ
για την πόλη της Λαμίας


Στη συζήτηση για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λαμίας μπορεί κανείς να εντάξει την πρόταση να μελετηθεί η δημιουργία στην πόλη συστήματος τραμ. Το τραμ είναι φτηνή και αποτελεσματική λύση, είναι ένα μέσο φιλικό προς τον πολίτη-επιβάτη, εξασφαλίζει ταχεία και αξιόπιστη σύνδεση, είναι ένα μέσο που μπορεί να τη βγάλει από το κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό αδιέξοδο.

Η δημιουργία συστήματος τραμ στη Λαμία πρέπει να αποτελέσει όραμα προοπτικής, που σχετίζεται με την εξέλιξή της σε ένα δυναμικό κέντρο, πρωτεύουσα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έδρα Πανεπιστημίου, και με στόχο τη βιώσιμη αστική της ανάπτυξη. Η πρόταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια ενός μεσοπρόθεσμου (ίσως και μακροπρόθεσμου) στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης και να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αστικών μεταφορών με προοπτική δεκαετίας τουλάχιστο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός για το τραμ θα πρέπει να αφεθεί για το μέλλον, αλλά, αντίθετα, από σήμερα μπορεί να ετοιμάζονται οι μελέτες και να διερευνώνται οι προϋποθέσεις ώστε να γίνει δυνατή η υλοποίηση και λειτουργία του, όταν η παρουσία του στο σύστημα των αστικών μεταφορών θα είναι απολύτως απαραίτητη.

Η πρόταση δεν βασίζεται στην σημερινή επιβατική κίνηση των αστικών λεωφορείων. Αντίθετα, πηγάζει από το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν οι λύσεις, οι οποίες προκρίνουν το ΙΧ αυτοκίνητο ως βασικό μέσο μετακίνησης και ως εκ τούτου από την ανάγκη ενίσχυσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σ' αυτή την προοπτική παραμένει σημαντικός ο ρόλος των αστικών λεωφορείων, τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν και με την επιδότηση του κομίστρου για τις επαρχιακές πόλεις, όπως ισχύει για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όμως, τα αστικά λεωφορεία αποτελούν μέρος της οδικής κίνησης με όλα τα γνωστά προβλήματα καθυστερήσεων και χαμηλής εξυπηρέτησης, γι' αυτό και ως μέσο έχουν κάποιο όριο στο επίπεδο της μεταφορικής υπηρεσίας, που μπορούν να προσφέρουν, ιδιαίτερα στην προοπτική επιδείνωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Το τραμ αντίθετα εμφανίζεται ως το σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο, που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς είναι άνετο, αξιόπιστο και ελκυστικό για το κοινό. Διακρίνεται για την ταχύτητα και ακρίβεια στα δρομολόγια, χάρη στον αποκλειστικό άξονα διέλευσης που χρησιμοποιεί. Παράλληλα, συνδυάζεται και συμπληρώνεται από τις αστικές αναπλάσεις στις περιοχές διέλευσης.

Σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει και να βοηθήσει η αξιοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, που υπάρχει μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και δεν γίνεται εντατική χρήση της. Απομένει η διερεύνηση της διάθεσης και η ενεργοποίηση του ΟΣΕ για την αξιοποίηση των δικτύων του, που περιλαμβάνει ακόμα και τη συμμετοχή του σε φορέα εκμετάλλευσης του τραμ

Η εμπειρία αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πόλεων είναι σημαντική σ’ αυτά, όπου:
- Πόλεις αντίστοιχου μεγέθους με την Λαμία προχώρησαν στη δημιουργία συστήματος τραμ, παρότι ήδη διέθεταν και λειτουργούσαν σημαντικό στόλο αστικών λεωφορείων.
- Ενέταξαν τη δημιουργία τραμ στον σχεδιασμό και την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, με την επίτευξη συγκεκριμένων δεικτών για το αστικό περιβάλλον και την παράλληλη υλοποίηση αστικών αναπλάσεων, που αναμορφώνουν την λειτουργία της πόλης.
- Λειτούργησαν με βάση τον μακροχρόνιο σχεδιασμό για την ωρίμανση των μελετών, την ενημέρωση και υποχρεωτική διαβούλευση με τους πολίτες και την σταδιακή υλοποίηση του συστήματος τραμ.

Ο σχεδιασμός για το τραμ θα πρέπει λοιπόν να είναι μακροχρόνιος, όμως θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν:
- Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την πλήρη διερεύνηση των τεχνικών λύσεων και των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου, με τεχνική και κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση των επιλογών.
- Η διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης (Δημόσιες επενδύσεις, Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, συστήματα ανταποδοτικότητας).
- Η διασφάλιση των προεπιλεγμένων διαδρόμων και υιοθέτηση πολεοδομικής και συγκοινωνιακής πολιτικής, που να υποβοηθά την ανάπτυξη του τραμ.
- Η συνεργασία του Δήμου με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας, τον ΟΣΕ και τα Υπουργεία Μεταφορών, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΘΟ.
- Η διερεύνηση της δομής του φορέα, που θα αναλάβει την προώθηση και ανάπτυξη του τραμ σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η δραστηριοποίηση και η συμμετοχή της Λαμίας στη δημιουργία δικτύου μεταξύ των Ελληνικών πόλεων, που ενδιαφέρονται για το τραμ, για τον συντονισμό των ενεργειών και την από κοινού προώθηση των σχεδιασμών τους. διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Αναρωτιέται κανείς γιατί η Λαμία δεν έχει ελεύθερους χώρους, δεν έχει χώρους για πάρκα, για παιδικές χαρές, πλατείες κλπ σε ορισμένες περιοχές, νέες σχετικά για την πόλη Η πόλη στο μεγαλύτερό της τμήμα, όπως είναι γνωστό, χτίστηκε τα τελευταία 100 χρόνια. Εκτός από τις καταπατήσεις των ρεμάτων, τη μείωση των πεζοδρομίων και των δρόμων και γενικά την οικοπεδοποίηση και τσιμεντοποίηση και του ελάχιστου τετραγωνικού ελεύθερου χώρου.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, που σήμερα όλοι επικαλούνται, είναι κατ’ αρχήν και πρόβλημα ελεύθερων χώρων στο κέντρο της πόλης ή στο παλιό σχέδιο. Ποια είναι η πολιτική ελεύθερων χώρων των δημοτικών αρχών στα τελευταία χρόνια; Πόσα οικόπεδα απαλλοτριώθηκαν για να γίνουν πράσινο; Πόσα οικόπεδα που η αναθεώρηση του σχεδίου τα ονόμασε «πράσινο» έχουν σήμερα ελευθερωθεί; Αλλά μόνο αυτό;.

Στα αρχεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λαμίας εδώ και χρόνια βρίσκονται τίτλοι οικοπέδων, που ανήκουν στο δημόσιο και τα οποία όμως έχουν καταπατηθεί, δεν έχει σημασία με ποιον τρόπο, και έχουν κτισθεί πλέον από ιδιώτες. Ευτυχώς ελάχιστα από αυτά κάποια στιγμή παραχωρήθηκαν στο Δήμο, ο οποίος βέβαια τα αξιοποίησε πάλι με το γνωστό τρόπο της οικοδόμησης και της ανέγερσης κτιρίων. Παράδειγμα το Α΄ ΚΑΠΗ στη Μακροπούλου, το οικόπεδο του οποίου παραχωρήθηκε στο Δήμο από το Δημόσιο.

Είμαστε περίεργοι να μάθουμε τι απέγιναν αυτά και θα δούμε το αποτέλεσμα της έρευνας, την οποία θα επιδιώξουμε απευθυνόμενοι σε κάθε υπεύθυνο. Ως τώρα όσες αναφορές και αν κάναμε δεν είχαμε καμιά απάντηση, ούτε καν από το Δήμο, ο οποίος έχει κάθε λόγο να διεκδικεί ελεύθερους χώρους στον οικιστικό ιστό της πόλης

διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Μετακίνηση ανθρώπων και όχι οχημάτων!


22 Σεπτεμβρίου: Πανευρωπαική Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο
Μετακίνηση ανθρώπων και όχι οχημάτων!


Διοργανώνονται κάθε χρόνο στη Λαμία, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις, εκδηλώσεις στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας Ευρωπαϊκής Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο. Ουσιαστικά όμως καμία από τις δεσμεύσεις των τοπικών Αρχών για τη μέρα αυτή δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ κυρίαρχη είναι η αίσθηση ότι το αυτοκίνητο έχει πλήρως κυριαρχήσει στην καθημερινότητα των μετακινήσεων αφήνοντας ελάχιστο χώρο για τα άλλα μέσα και τους πεζούς.

Η διαπίστωση είναι ότι:
 Η Λαμία έχει καταντήσει να ασφυκτιά από τα χιλιάδες αυτοκίνητα, τον ανεπαρκή σχεδιασμό, την έλλειψη πολιτικής βούλησης και οράματος
 Τα χιλιάδες αυτοκίνητα έχουν αφανίσει κάθε ζωτικό χώρο, και υπερκάλυψαν τις δυνατότητες στάθμευσης στους δρόμους της πόλη μας
 Οι ποδηλατόδρομοι είναι ανύπαρκτοι, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κανένας ουσιαστικός σχεδιασμός και προοπτική παρά τις προτάσεις που υπάρχουν και έχουν κατά καιρούς συζητηθεί. Η κυκλοφορία με ποδήλατο στην πόλη είναι αδύνατη και επικίνδυνη.
 Χρόνια συζητιέται το κυκλοφοριακό της πόλης. Τόνοι χαρτιού και μελάνης έχουν ξοδευτεί για μελέτες, ανακοινώσεις, άρθρα και προτάσεις.
 Τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα εμπόδια και σε πολλές περιπτώσεις απροσπέλαστα και απαγορευτικά για άτομα με κινητικά προβλήματα και όχι μόνο.
 Λείπουν εντελώς οι διαγραμμίσεις για τους πεζούς, αφού και εδώ η βασική φιλοσοφία είναι η διευκόλυνση του ΙΧ.
 Τα αστικά λεωφορεία δεν κατάφεραν να προσελκύσουν τους πολίτες και να αυξήσουν την επιβατική κίνηση και δεν αποτελούν επιλογή, αλλά λύση ανάγκης για όσους δεν διαθέτουν αυτοκίνητο.

Ως πολίτες αυτής της πόλης διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα να κυκλοφορούμε με ασφάλεια σαν πεζοί.

Η πόλη έχει ανάγκη από μέτρα αποθάρρυνσης της χρήσης και υποβάθμισης του ρόλου του ΙΧ στο κέντρο, έχει ανάγκη από μεγάλο δίκτυο πεζοδρόμων, από περιφερειακά πάρκιγκ, στο κέντρο υπόγεια πάρκιγκ μόνο για τους μόνιμους κατοίκους και με χαμηλό κόστος, περιφερειακούς δρόμους και ενίσχυση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Το πρώτο σε μια συζήτηση για το κυκλοφοριακό είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα προβλήματα που δημιουργεί η αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου και για την επιβεβαίωση της προτεραιότητας των πεζών. Επίσης η ενθάρρυνση για την αλλαγή της νοοτροπίας σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις στην πόλη και την προστασία του περιβάλλοντος. Να αναδειχθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος των «ενεργών τετραγώνων», τις λειτουργικές ανάγκες των οποίων θα μελετήσουν οι αρμόδιοι φορείς σε συνεργασία με τους κατοίκους και την επιτροπή του κάθε τετραγώνου, λειτουργικές ανάγκες σε χώρους στάθμευσης και κυκλοφορίας.

Να γίνει βελτίωση των πεζοδρομίων, αυτών έστω των μικρών, να απομακρυνθούν οι ζαρντινιέρες, τα τραπεζοκαθίσματα και τα εμπορεύματα, ακόμη και τα σκαλοπάτια των κατοικιών ή των καταστημάτων, που «τρώνε» το πεζοδρόμιο και εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών.

Να δρομολογηθούν μικρά λεωφορεία για τις άγονες γειτονιές με πυκνότερα δρομολόγια, ώστε να χρησιμοποιούνται από μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων. Λεωφορεία οικολογικά με φυσικό αέριο ή υγραέριο και με οικονομικό εισιτήριο. Η χρήση του ΙΧ δεν πρόκειται να μειωθεί όσο οι εναλλακτικές επιλογές παραμένουν ακριβότερες σε χρήμα, χρόνο και ευκολία

Να ενισχυθεί ο ρόλος του ποδηλάτου και να γίνουν κατάλληλοι ποδηλατόδρομοι, ειδικά στη νότια Λαμία, όπου υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις.

Να γίνουν περιφερειακά υπόγεια πάρκιγκ έξω από τα όρια του κέντρου, μακριά από τις πέντε κεντρικές πλατείες Πάρκου, Διάκου, Λαού, Ελευθερίας και Θεάτρου. Να εξασφαλιστούν δωρεάν πάρκιγκ στις έξι εισόδους της πόλης (Γαλανέικα, Μαγνησία, Έκθεση, Αμπλιανη, Παγκράτι, Καλύβια), όπου να μπορεί κανείς να αφήσει το αυτοκίνητό του και να έρθει στο κέντρο με μικρά λεωφορεία, τα οποία θα κινούνται διαρκώς χωρίς αφετηρίες με συγκεκριμένα δρομολόγια. Πάρκινγκ στο κέντρο μόνο με πλήρως αιτιολογημένη κυκλοφοριακή μελέτη και μόνο για την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων. Πάρκινγκ υπόγεια με υπέργειες πεζοδρομήσεις και πράσινο

Να γίνουν περιφερειακοί δρόμοι. Η βόρεια παράκαμψη, που θα οδηγεί από το Καρπενήσι και τη Δυτική Φθιώτιδα, πίσω από τον Προφήτη Ηλία στο νέο Νοσοκομείο και προς το Δομοκό, και ανάποδα. Και η νότια παράκαμψη, που θα διώχνει τα αυτοκίνητα προς την Αθήνα και την Ανατολική Φθιώτιδα. Να γίνει η ανατολική είσοδος της πόλης από τον δρόμο Λαμίας - Δομοκού

Να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα ελεύθεροι χώροι και να σταματήσει η ανέγερση πολυκατοικιών στο κέντρο. Κι αυτό είναι θέμα κυκλοφοριακό! Όχι άλλη συμφόρηση με την αύξηση του πληθυσμού σε μια κυκλοφοριακά προβληματική περιοχή. Τα τελευταία χρόνια χάθηκαν πολλά οικόπεδα, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανάσες πρασίνου για τις υποβαθμισμένες γειτονιές και δρόμους. Οικόπεδα που θα μπορούσαν να απαλλοτριωθούν με χρήματα του δήμου

Με δεδομένη την αδιαφορία και απραξία των τοπικών Αρχών, οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούμε τους πολίτες της πόλης να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην πόλη και στην ζωή μέσα από την καθημερινή τους στάση και συμπεριφορά.

Η 22 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο και έχει σκοπό να προαγάγει έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο για μια άλλη αντίληψη σχετικά με το βιώσιμο αστικό περιβάλλον, ειδικά μέσα από μια νέα θεώρηση, όπου τα μαζικά μέσα μεταφοράς, το ποδήλατο και η πεζοκίνηση κερδίζουν έδαφος έναντι του αυτοκινήτου και ο πολίτης επανακτά το ζωτικό του χώρο στο κέντρο των πόλεων διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

20 Νοε 2007

Ο ΞΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ – Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΟ Ξηριάς, ο χείμαρρος ανατολικά της Λαμίας, αποτελεί κυριολεκτικά τμήμα του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή συζήτηση. Ασχολήθηκαν από επίσημοι μελετητές και μηχανικοί, τοπογράφοι και υδραυλικοί, μέχρι περιβαλλοντικές οργανώσεις και περιβαλλοντικές ομάδες Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης μας. Ασχολήθηκε αρκετές φορές και η δικαιοσύνη. Καταγγελίες έφθασαν στις δικαστικές αίθουσες, συζητήσεις έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας και στις αρμόδιες επιτροπές της Νομαρχίας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο χρηματοδότησε μελέτη οριοθέτησης. Μελέτες έγιναν στο παρελθόν είτε κατ’ εντολή του Υπουργείου Οικονομικών, είτε του ΥΠΕΧΩΔΕ. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε η μελέτη εκτροπή της κοίτης του στο νότιο μέρος, στην περιοχή της Ροδίτσας.

Τι τελικά είναι ο Ξηριάς; Ένας “φτωχός συγγενής”, εστία μόλυνσης και μια μόνιμη απειλή, ή ένα φυσικό οικοσύστημα, ανεκτίμητο δώρο της φύσης στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας; Ένα θέμα για τριβές και αντιπαράθεση ανάμεσα στους ενεργούς πολίτες και την πολιτεία, ή μια πηγή πλούτου κι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης, εφόσον υπάρξουν σωστές επιλογές και πολιτικές;

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ξέρουμε ότι υπάρχει κακοδιαχείριση του χειμάρρου και θέλουμε, ανεξάρτητα από τις μέχρι τώρα ευθύνες, να παρθούν κάποια στιγμή αποφάσεις. Αποφάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα καταστήσουν τον Ξηριά από “φτωχό συγγενή” της Λαμίας σε ένα πραγματικό και πλούσιο βιότοπο με ανεκτίμητη προσφορά στο κλίμα της πόλης και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Να γίνει συνείδηση στον καθένα ότι έχουμε καθυστερήσει απειλητικά. Να συνειδητοποιήσουν επιτέλους οι αρμόδιοι φορείς ότι πρωταγωνιστούν στη σταδιακή υποβάθμιση ενός ακόμα φυσικού πλούτου. Και ότι ο χρόνος δεν περιμένει άλλο!

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην ευθύνη της οποίας ανήκει η οριοθέτηση και η προστασία του χειμάρρου, αλλά και ο Δήμος, ο “ιδιοκτήτης” και νοικοκύρης, εδώ και δέκα χρόνια δεν έχουν κάνει σχεδόν τίποτα. Κανείς, ακόμα και τα δικαστήρια, δεν μπορούν να αγνοούν τους χάρτες και τις αεροφωτογραφίες της κοίτης του Ξηριά

Η Πολιτική Κίνηση Λαμίας των Οικολόγων Πράσινων προτείνουμε:
- Άμεση οριοθέτηση της κοίτης και της πλημμυρικής ζώνης του Ξηριά
- Απομάκρυνση των καταπατητών, των εστιών μόλυνσης και των σκουπιδιών
- Μετεγκατάσταση του καταυλισμού των τσιγγάνων, με την παράλληλη εξασφάλιση κατάλληλου χώρου. Να σταματήσει επιτέλους ο εμπαιγμός τους
- Κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης και μικροφραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών.
- Ανάδειξη και προστασία της ιστορικής Παλιάς Δεξαμενής της Λαμίας με δημιουργία κατάλληλου χώρου υποδοχής επισκεπτών και τη δημιουργία ειδικού “Πάρκου Ιστορίας του Νερού”
- Δημιουργία βοτανικού κήπου
- Κατασκευή μονοπατιών για πεζοπορία με ταυτόχρονη ανάδειξη των παλαιών μονοπατιών και των νερόμυλων.
- Πάγωμα των οικοδομικών αδειών στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του χειμάρρου

Γενικά προτείνουμε την εκπόνηση ενός Ειδικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Ξηριά και τη σύσταση ενός άτυπου Φορέα Διαχείρισης, υπεύθυνου για την πρακτική εφαρμογή του Σχεδίου, με ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου. διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Περπατώντας στο περιαστικό δάσος της Λαμίας


Κύριε δήμαρχε,
Μήπως πρέπει να ξαναγίνουν τα εγκαίνια του πυροφυλακίου στον Προφήτη Ηλία;

Κάθε μέρα σχεδόν κάνω αυτή τη διαδρομή Aγιο Λουκά, Ισαδάκι, Προφήτη Ηλία, πότε πρωί πότε απόγευμα, ανάλογα με το χρόνο και τα κέφια. Με τα πόδια εννοείται, τρέχοντας από συνήθεια ή από ανάγκη. Συναντώ αρκετούς συμπολίτες μας που χαίρονται τον πρωινό ή απογευματινό τους περίπατο μέσα στο περιαστικό άλσος, άλλοι κάνοντας τα χιλιόμετρά τους πεζοπορώντας και άλλοι τρέχοντας, είτε για την υγεία τους, την ηρεμία τους, είτε για την προπόνησή τους, όπως κι εγώ.

Είναι η μόνη δυνατότητα που έχει κάποιος να ξεφύγει για λίγο απ’ το τσιμέντο και την άσφαλτο σ’ αυτή τη βάρβαρη πόλη. Με αρκετούς έχουμε γίνει φίλοι, με μια καλημέρα κι ένα χαμόγελο, χωρίς να γνωριζόμαστε καν. Μοιραζόμαστε βλέπετε τις χαρές στο περιαστικό δασάκι της Λαμίας, το κεφαλάρι της πόλης! Είναι το δασάκι – Ισαδάκι (σαν αναγραμματισμός έρχεται…) εγκαταλειμμένο, κακοποιημένο, με όρους αχαριστίας. Γιατί είναι τουλάχιστον αχαριστία να κακοποιείς κάτι, που σου το άφησαν οι πρόγονοί σου για να το χαίρεσαι και να το προσέχεις. Όσο κι αν δεν το εκτιμάμε, αυτό, που είναι πευκοδάσος – γλάστρα, έγινε με μπόλικους κόπους και πόρους.

Μια βόλτα είναι αρκετή για να διαπιστώσει κανείς την εγκατάλειψη. Τα σκουπίδια παντού, οι ελάχιστοι κάδοι ξεχειλίζουν με σκόρπια τα σκουπίδια ολόγυρα. Η «Λεωφόρος Πανούτσου», ο δήθεν περιφερειακός της Λαμίας, 20 χρόνια τώρα, έγινε ο νέος σκουπιδότοπος της Λαμίας. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και δεν έγινε καμιά αποψίλωση των χόρτων στο πλάι τουλάχιστον του δρόμου, όπως γίνονταν τόσα χρόνια, ενώ τα αυτοκίνητα ανενόχλητα ανεβαίνουν στον Προφήτη Ηλία με τους οδηγούς με αναμμένο το τσιγάρο και το χέρι έξω. Η Πυροσβεστική απούσα. Η βρύση τρέχει συνέχεια και το νερό μένει αναξιοποίητο, ενώ θα μπορούσε να γίνει μια υδατοδεξαμενή με δυνατότητα τα πρασινίσει λίγη έκταση, έστω και με εθελοντές. Τα παγκάκια μισοκατεστραμμένα, σπασμένα ξύλα. Εικόνες μελαγχολικές.

Το πυροφυλάκιο, στο οποίο έκανε τα εγκαίνια της θερινής περιόδου πυροφυλακής με τις εθελοντικές οργανώσεις ο κ Δήμαρχος το Σεπτέμβρη (!) του 2002 (προεκλογική περίοδος), έφυγε για άγνωστη κατεύθυνση. Μήπως είναι ευκαιρία κατά το Σεπτέμβρη να κάνετε ξανά τα εγκαίνια κύριε δήμαρχε;

Τα αδέσποτα σκυλιά είναι οι μόνοι πραγματικοί κάτοικοι μαζί με τα περιστέρια, τις δεκαοχτούρες, τους τσαλαπετεινούς και τους ελάχιστους λαγούς, που κατάφεραν να επιβιώσουν απ’ το άγριο νυχτερινό κυνήγι των φώτων και την παράνομη εκπαίδευση των κυνηγόσκυλων, σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή «προστασίας της άγριας φύσης». Ποιος το ξέρει αυτό αλήθεια;

Πολλές φορές νοιώθω τύψεις, που δεν καταφέραμε να διώξουμε τους αναμεταδότες και τις κεραίες της κινητής από το λόφο του Προφήτη Ηλία παρά τις υποσχέσεις, που έδιναν οι διάφοροι παράγοντες της «νυν και αεί» εξουσίας, ότι θα έφτιαχναν το Πάρκο Κεραιών για να ελευθερωθεί το εκκλησάκι κι ο λόφος από τις κεραίες, ότι θα εφάρμοζαν κάποια πληρωμένη μελέτη, …ότι η αισθητική … ότι η υγεία… ότι η αξιοπρέπεια… ότι η τάξη …ότι η νομιμότητα …

Αλλά είναι όμορφο να βλέπεις τη Λαμία από ψηλά, το Κάστρο, τον κάμπο του Σπερχειού και τις εκβολές του στο Μαλιακό! Αποφεύγεις μόνο να κοιτάξεις αριστερά προς τα λατομεία. Εκεί είναι μια δύσκολη ματιά. Λες όμως και να φύγεις γρήγορα γιατί σε παρακολουθούν τα κάτοπτρα των κεραιών και σε βομβαρδίζουν ανελέητα

Κύριε δήμαρχε, έτσι λοιπόν θα κάνουμε τη Λαμία τόπο τουριστικού προορισμού;; Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω, μια και κάνατε προχθές τον απολογισμό της 8ετίας, για το περιαστικό δάσος της Λαμίας τί κάνατε αυτά τα 8 χρόνια; Μήπως περιμένετε κανέναν ιδιώτη να ενδιαφερθεί στα πλαίσια των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα να το «αναπτύξει»; Μήπως επιδιώκετε να συνηθίσουν οι Λαμιώτες τη μίζερη αυτή εικόνα και να έρθουν, ώριμο φρούτο, οι ιδιωτικές επενδύσεις να μας σώσουν; Πότε σκοπεύετε αλήθεια να εφαρμόσετε το όραμά σας;

Πολύ σκούρο, σκούρο σα μαύρο, πολύ τσιμέντο και άσφαλτο, σκουπίδια, ο καπνός και η μυρωδιά του σκουπιδότοπου, η σκόνη των λατομείων, οι κεραίες – τα κέρατα του διαβόλου, η ΕΛΚΕ, πολύ υποκρισία, υποκρισία και υστεροβουλία. Ως εδώ οι φιέστες και οι υποκρισίες! διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Λαμία: Βιώσιμη κινητικότητα


Ο μεγάλος στρατηγικός στόχος της πόλης


Αν ρωτήσουμε τους κατοίκους της Λαμίας ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, σ’ ένα μεγάλο ποσοστό θα απαντήσουν το κυκλοφοριακό. Ταυτόχρονα η σχέση τους με το αυτοκίνητο είναι μια παγιωμένη συνήθεια και αντίληψη, που δύσκολα αποβάλλεται. Πολλοί είναι αυτοί που θα αντιδράσουν στην προοπτική να μην μπορούν να μπουν στο κέντρο της πόλης σε μια μελλοντική επέκταση της πεζοδρόμησης ή σε μια σταδιακή υποβάθμιση του ρόλου του αυτοκινήτου. Ακόμα περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα αντιδράσουν, αν καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παρκάρουν κοντά στο σπίτι τους και ότι πρέπει να διανύσουν μερικά λεπτά με τα πόδια.

Όμως σήμερα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι είναι αναγκαίο να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και ότι επιβάλλεται να βάλουμε σε προτεραιότητα μορφές μετακίνησης, όπως είναι το περπάτημα, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς καλλιεργώντας σταδιακά νέες μορφές οργάνωσης της κυκλοφορίας, που θα περιορίζουν την χρήση του αυτοκινήτου και θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Γιατί η βιώσιμη κινητικότητα είναι ένα από τα στοιχεία της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο κ Δήμαρχος είναι καιρός να αποφασίσουν ότι η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας αξίζει να γίνει ένας μεγάλος στρατηγικός στόχος για το μέλλον της πόλης. Στο στόχο αυτό επιβάλλεται να θυσιάσουν και το πολιτικό κόστος και τις σχέσεις τους με ομάδες δύσκολων συμπολιτών μας, που θα διαφωνήσουν πιθανόν σε αποφάσεις και μέτρα, τα οποία θα υποβαθμίζουν το ρόλο του αυτοκινήτου στο κέντρο και, ακόμα περισσότερο, σε αποφάσεις και μέτρα που θα μειώνουν τον συντελεστή δόμησης και θα αποτρέπουν την ανέγερση νέων πολυκατοικιών. Θα χρειαστεί να συγκρουστούν με κάποιες συνήθειες και συμφέροντα

Γιατί όλοι το καταλαβαίνουμε, και όλες οι μελέτες το λένε, ότι τα επόμενα χρόνια τα προβλήματα, που έχουν σχέση με το αυτοκίνητο, θα οξύνονται κάθε χρόνο και περισσότερο, τόσο με τη συνεχή οικοδόμηση αλλά ιδιαίτερα με την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, τα δικαιώματα των πεζών, η άναρχη και παράνομη στάθμευση και η κυκλοφορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα είναι διαρκώς στην επικαιρότητα.

Η αναμόρφωση και η αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πόλης, που εκκρεμεί και είναι το ζητούμενο στη Λαμία σήμερα, απαιτεί πιο τολμηρές λογικές και αποφάσεις. Προπαντός απαιτεί να δρομολογηθούν διαδικασίες, που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στους σχεδιασμούς και θα τους κάνουν πιο υπεύθυνους απέναντι στα προβλήματα. Μετά από οκτώ χρόνια διοίκησης του δήμου η σημερινή δημοτική αρχή, δυστυχώς, συνεχίζει να πειραματίζεται με έργα, όπως οι ηλεκτρικές σκάλες στην Αγίου Νικολάου, και να παλινδρομεί, όπως κάνει με τη Δημοτική Αγορά, έχοντας τον πολίτη “στη γωνία”. διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Η ρύπανση του ΞηριάΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΥΠΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΞΗΡΙΑ


Ύστερα από καταγγελίες επισκεφθήκαμε τον Ξηριά, 200 μέτρα περίπου πάνω από τις ασβεστοποιίες. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ο δήμος της Λαμίας επίσημα ρυπαίνει τον χείμαρρο! Αγωγός ακαθάρτων λυμάτων χύνεται στην κοίτη του ποταμού προκαλώντας έντονη δυσοσμία. (δείτε εδώ και εδώ κι εδώ)

Χρόνια τώρα καταγγέλλουμε την περιβαλλοντικά απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει ο Ξηριάς, αλλά όλοι κρατούν τα αυτιά τους ερμητικά κλειστά. Στις καταπατήσεις, στα σκουπίδια, στις βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες αλλά και στην παραμονή των τσιγγάνων στις γνωστές απαράδεκτες συνθήκες μέσα στην κοίτη, στην έλλειψη οριοθέτησης της κοίτης και της πλημμυρικής του ζώνης, έρχονται να προστεθούν οι αγωγοί των ακαθάρτων λυμάτων.

Καταγγέλλουμε τη δημοτική αρχή και τον κ Δήμαρχο για την συνειδητή ρύπανση του χειμάρρου.
Ζητούμε την άμεση επέμβαση του κ εισαγγελέα για την προστασία της υγείας μας και της υγείας των τσιγγάνων, που πρώτοι αυτοί υφίστανται αυτή την κατάσταση της δυσοσμίας και της πιθανής μόλυνσης του νερού, με το οποίο έρχονται καθημερινά σε επαφή, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά

Ζητούμε την άμεση κατάργηση του αγωγού και όλων των αγωγών, αν υπάρχουν και άλλοι και μας τους κρύβουν. διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Το περιαστικό δάσος, το Ισαδάκι και τα σκουπίδια


Αγαπητέ μου φίλε,

Έχεις δίκιο σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον των Λαμιωτών να κάνουν καλύτερη την πόλη τους. Δυστυχώς δεν είναι μόνο τα σκουπίδια στο περιαστικό δάσος όμως, και το ξέρεις. Aρα η γκρίνια μας δεν είναι σκόπιμη ούτε κατευθυνόμενη αντιπολιτευτικά. Δυστυχώς πάλι, τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται περιστασιακά και μόνο με εθελοντισμό, όπως μου λες“ τι κάνουν οι εθελοντές…” Τί μπορώ να κάνω για παράδειγμα εθελοντικά να περιορίσω την ηχορύπανηση; τί μπορώ να κάνω για να μην είναι ο Ξηριάς αυτός που είναι ή να μην είναι χαβούζα η Γερμανική Τάφρος και ο Σπερχειός, να προστατευτούν τα οικόπεδα του δημοσίου στην πόλη, τι μπορώ να κάνω για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και τόσα άλλα…

Σε ό,τι αφορά το περιαστικό δάσος, που με ρώτησες, ξεκινήσαμε εθελοντικά το 1992 και κάναμε τον Όμιλο Φίλων του Δάσους, για να το προστατέψουμε και να το αναδείξουμε. Κάναμε αρκετές φορές καθαριότητα μαζί και με άλλους φορείς, κάναμε πυροπροστασία και δεντροφυτεύσεις. Φέραμε εθελοντές από ευρωπαϊκές χώρες…Από τα δέντρα που φυτέψαμε δεν έμεινε ΚΑΝΕΝΑ, είτε γιατί τα έβγαζαν κάποιοι έξυπνοι είτε γιατί δεν είχαν την περιποίηση που έπρεπε στη συνέχεια, ιδιαίτερα με πότισμα το καλοκαίρι. Ξέρεις, τα πεύκα όλα όσα βλέπουμε είναι "γλάστρα", με την έννοια ότι έχουν φυτευτεί πριν 60 περίπου χρόνια οργανωμένα, από το στρατό κυρίως, που φρόντισαν τότε και τα πότισαν.

Ο Δήμος δυστυχώς δεν έκανε καμιά οργανωμένη προσπάθεια. Όχι μόνο δεν έκανε, αλλά κατά καιρούς υπονόμευσε το δάσος υποχωρώντας σε πιέσεις ιδιωτών και φορέων. Όπως έκοψε πρόσφατα 5-6 δέντρα για να μην ενοχλείται ιδιοκτήτης σπιτιού, που είναι δίπλα στο δέντρα, όπως έκοψε παλιότερα τα δέντρα για να γίνει το περίφημο θεατράκι από ντέξιον, το οποίο ως έκτρωμα ξηλώθηκε μετά από κάποια χρόνια, όπως επέτρεψε στην εκκλησία να κάνει αυτό το τεράστιο κτίριο και να δημιουργήσει με τα μπάζα το πλάτωμα για πάρκιγκ από την άλλη μεριά του δρόμου και τόσα άλλα.

Το 1986 έγινε ο περίφημος δρόμος Πανούτσου και καταστράφηκε ένα μεγάλο τμήμα της συνέχειας του δάσους με σκοπό να γίνει ο περιφερειακός(;;), ο οποίος βέβαια δεν τελείωσε ποτέ και σήμερα είναι ο καινούργιος σκουπιδότοπος της Λαμίας. Αρκετοί «ενσυνείδητοι» συμπολίτες μας πηγαίνουν εκεί και πετάνε τα μπάζα τους μαζί με μπόλικα σκουπίδια από οικοδομές κλπ

Ακούσαμε ότι μεθοδεύεται να γίνει ο “νέος περιφερειακός δρόμος" για να ενώσει τα Γαλανέικα με το Σταυρό. Ο δρόμος αυτός θα κάνει κατά τη γνώμη μας αρκετή ζημιά. Όπως επίσης ακούσαμε ότι είναι σε πρόγραμμα η ασφαλτόστρωση του δρόμου μέχρι τον Προφήτη Ηλία! Ας μας πουν τί θα βοηθήσει η ασφαλτόστρωση ενός τέτοιου δρόμου σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως "περιοχή προστασίας της άγριας ζωής", ο μοναδικός λόφος γύρω από την πόλη που κρατάει ακόμα λαγούς και άλλα άγρια ζώα και ερπετά.

Γι' αυτά όλα, αγαπητέ μου φίλε, τί θα μπορούσε να προτείνει κανείς εκτός από την άμεση ανάπτυξη ενός σχεδίου, ενός προγράμματος από το Δήμο για:

1. Καθαριότητα όλου του περιαστικού δάσους

2. Δημιουργία δικτύου μονοπατιών με χάρτη και σημάνσεις για τους περιπατητές - πεζοπόρους συμπολίτες μας. Και σε πληροφορώ είναι αρκετοί που πεζοπορούν ή τρέχουν και συνεχώς αυξάνονται

3. Δημιουργία υδατοδεξαμενών για να ποτίζονται ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα τους δύσκολους μήνες, και για μια μορφή πυροπροστασίας, αλλά και για την αναζωογόνηση του δάσους με πλατύφυλλα. Τα πεύκα σιγά - σιγά θα μας «χαιρετίσουν», διότι δεν είναι αυτοφυή, όπως ανέφερα

4. Περιποίηση της παιδικής χαράς στο Ισαδάκι, συντήρηση των καθισμάτων αλλά
και δημιουργία νέων, σε θέσεις θέασης κατά μήκος των μονοπατιών

5. Να διαθέσει ο Δήμος έναν δημοτικό υπάλληλο καθαριότητας ή πρασίνου για την εποπτεία και την καθαριότητα όλης αυτής της περιοχής από το περίπτερο του Αγίου Λουκά μέχρι τον Προφήτη Ηλία. Aλλωστε τί πρέπει να προσέξουμε ώστε να κάνουμε την πόλη μας τουριστικό προορισμό, αν δεν προσέξουμε το πράσινο γενικά, και το περιαστικό μας δάσος...

6. Να τοποθετηθούν ξύλινες πινακίδες σε καίρια σημεία στο χώρο "το δάσος προστατεύεται" "διατηρείτε το δάσος καθαρό" "μην αφήνετε σκουπίδια" κλπ. Να τοποθετηθούν κάδοι σκουπιδιών σε αρκετά σημεία και να αδειάζονται τακτικά...

7. Τέλος ο δήμος να κάνει κατά καιρούς καμπάνιες καθαριότητας στο περιαστικό δάσος και περιφερειακά της πόλης, όπως και καμπάνιες αποαφισορύπανσης ιδιαίτερα από τους κορμούς των δέντρων, όπως γίνονταν παλαιότερα, καλλιεργώντας τον εθελοντισμό, την προσφορά και την ευθύνη του πολίτη.

Το κόστος αυτών των ενεργειών έχουν μηδενικό έως ελάχιστο κόστος. Θα ακούσεις να λένε ότι υπάρχει μελέτη, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα κλπ κλπ Αυτά να τα ακούς βερεσέ. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 9 χρόνια κοσκινίζει (τόσα χρόνια δεν είναι στη δημοτική αρχή η «Νέα Λαμία»;;) Ξέρω, θα πεις είναι πολλά ακόμα, που θα μπορούσε να προτείνει κανείς. Ναι, χρειάζονται οργανωμένα να γίνουν αυτά, τα έχουμε πει αρκετές φορές αλλά δυστυχώς δεν ακουγόμαστε. Επαναλαμβάνω για να γινόμαστε κατανοητοί. Δεν πρέπει να γίνει η ασφαλτόστρωση του δρόμου προς τον Προφήτη Ηλία, όπως και δεν πρέπει να γίνει ο δρόμος Γαλανέικα - Σταυρός. Θα καταστραφεί το δάσος. Ο περιφερειακός της πόλης πρέπει να γίνει πίσω από το λόφο του Προφήτη Ηλία. Να προσέξουμε το κεφαλάρι της πόλης, να προσέξουμε το πράσινο που ανανεώνει και καθαρίζει τον αέρα, συγκρατεί τα νερά και δεν επιτρέπει πλημμυρικά φαινόμενα, δημιουργεί νότες δροσιάς, ξεκουράζει αρκετούς περιπατητές συμπολίτες μας, φιλοξενεί την άγρια πανίδα. Ναι, πρέπει να το προσέξουμε. Και να βλέπουμε την πόλη του μέλλοντος και όχι τη Λαμία του σήμερα. Να δουλεύουμε με όραμα και φαντασία για την πόλη των 100.000 κατοίκων και τις ανάγκες της

Ελπίζω να μη σε κούρασα
φιλικά διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Λαμία: Χαβούζα η Γερμανική Τάφρος


Xάρη στην “προνοητικότητα” των Γερμανών κατακτητών έγινε το ουσιαστικότερο αντιπλημμυρικό έργο στην Kοιλάδα του Σπερχειού, η γνωστή “Γερμανική Τάφρος”, που ακόμη και σήμερα σώζει καταστάσεις. Αποχετεύει τα νερά από τις υπερχειλίσεις του ποταμού και τα πλημμυρικά νερά από τους βορινούς λόφους και κυρίως από τη λεκάνη του χειμάρρου Ξηριά, ο οποίος κι αυτός εκβάλει στη Γερμανική Τάφρο. Μέχρι το 1994 μάζευε ένα μεγάλο ποσοστό των αστικών λυμάτων της Λαμίας και των οικισμών της περιοχής. Με την έναρξη της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της πόλης, αυτό σταμάτησε. Όχι όμως εντελώς.

Μια απλή επίσκεψη στην περιοχή είναι αρκετή να διαπιστώσει κανείς ότι ακόμα και σήμερα αστικά λύματα της πόλης και λύματα των γύρω επιχειρήσεων αποχετεύονται στη Γερμανική Τάφρο. Πολλές φορές, στο ύψος του εργοστασίου SOULIS και στην είσοδο της πόλης από την Εθνική Οδό, αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που μυρίζει. Δεν είναι βέβαια τα ιαματικά της Λαμίας, ούτε τα Ψωρονέρια, που μυρίζουν.

Στη γέφυρα της Εθνικής Οδού, που περνάει η Τάφρος, το χρώμα του νερού είναι μαύρο με τις γνωστές πράσινες και άσπρες φυσαλίδες. Στη διαδρομή μέχρι την οδό Λαμίας – Γοργοποτάμου δέχεται στην αρχή τα βρώμικα νερά του Ξηριά και πιο ψηλά, στο ύψος περίπου του Παγκρατίου, τα βρώμικα νερά του Εσχατορέματος. Σε στεγνές περιόδους δεν είναι τίποτα άλλο παρά οικιακά υγρά απόβλητα και υγρά απόβλητα επιχειρήσεων. Ο υπερτροφισμός σε όλο το μήκος δηλώνει την παρουσία έντονης ρύπανσης. Στην κοίτη και στις όχθες είναι πεταμένα κάθε είδους σκουπιδιών, από πλαστικά εδαφοκάλυψης μέχρι οικιακά και αγροτικά απορρίμματα Δύο τουλάχιστον στάβλοι ρίχνουν τις κοπριές, και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να σκεφθεί. Οι μυρωδιές είναι αφόρητες. Θα περίμενε κανείς να συναντήσει υδρόβια πουλιά και ερπετά. Δυστυχώς δεν υπάρχει ψυχή ζώσα!

Σήμερα στην ευρύτερη περιοχή κοντά στο SOULIS, που περνάει η Τάφρος, αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους αρκετές νέες επιχειρήσεις, διάφορες αντιπροσωπείες κλπ. Θα υποχρεωθούν άραγε να ενσωματώσουν στις τιμές των προϊόντων τους, εκτός από την παρουσία των διαφόρων εντόμων, και τις μυρωδιές της Τάφρου;;

Διαβάζουμε ότι ένα από τα 9 “πράσινα εγκλήματα”, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θεσμοθέτηση, είναι: “η παράνομη επεξεργασία, εναπόθεση, απόρριψη, αποθήκευση, μεταφορά, εξαγωγή ή εισαγωγή λυμάτων συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων ουσιών που προκαλούν ή είναι ικανές να προκαλέσουν … σοβαρή βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους, των υδάτων, στην πανίδα ή στη χλωρίδα”

Αυτό προς γνώση και συμμόρφωση. Και νομίζουμε ότι η δημοτική αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση να καθαρίσουν τη Γερμανική Τάφρο και να σταματήσει η ρύπανση του Μαλιακού Κόλπου, που είναι ο τελικός αποδέκτης όλων αυτώνsstamell@otenet.gr
http://www.e-ecology.gr διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Για τη μελέτη
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λαμίας

Η Πολιτική Κίνηση Λαμίας των Οικολόγων Πράσινων, κάνοντας μια πρώτη προσέγγιση, καταθέτει γενικές προτάσεις, απόψεις και σκέψεις, που αφορούν στη Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λαμίας, η οποία ανατέθηκε πρόσφατα στα γραφεία μελετών EDP S.A και ΥΨΙΛΟΝ ΕΠΕ. Επιφυλασσόμαστε σε λεπτομερέστερες προτάσεις, αφού λάβουμε γνώση της πορείας των εργασιών της Μελετητικής Ομάδας ελπίζοντας πως θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις και η δυνατότητα συνεργασίας με τους Αναδόχους και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

Κατ’ αρχήν πρέπει να γίνει μια αποτίμηση του σχεδιασμού του 1988 και να βγουν τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του. Μετά από 18 χρόνια από την έγκριση του Γ.Π.Σ του τότε Δήμου Λαμίας, δίνεται ξανά σήμερα η μοναδική ευκαιρία να επανασχεδιαστούν οι λειτουργίες και να καθοριστούν οι χρήσεις γης του νέου διευρυμένου Δήμου παίρνοντας υπόψη τα θετικά και τα αρνητικά του προηγούμενου, τις θετικές στοχεύσεις, τα επιτεύγματά του και τις αστοχίες του

Το νέο υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το μοχλό της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου αρκεί ο σχεδιασμός να ακολουθήσει τις κατευθύνσεις των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τα επίσημα εγκεκριμένα κείμενα, που είναι δημοσιευμένα στην Εφημερίδα της Ε.Ε (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, αλλά και τα διάφορα Λευκά και Πράσινα Βιβλία) και φυσικά της εσωτερικής Νομοθεσίας, για τη χωροθέτηση των αστικών, περιαστικών και γεωργικών περιοχών του Δήμου και τη δημιουργία πλέγματος περιβαλλοντικής προστασίας στην κατεύθυνση και τα πλαίσια της αειφορίας, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Aρα ο χωροταξικός σχεδιασμός του Δήμου είναι πρώτα και κύρια εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας, γιατί η υποβάθμιση και η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άναρχη και χωρίς κανόνες επέμβαση στο χώρο. Σύμφωνα και με τα σύγχρονα πορίσματα της επιστήμης της Χωροταξίας, δεν είναι μόνο η στατική μελέτη του χώρου και ο σχεδιασμός της θέσης των οικοδομών, των ελεύθερων και κονόχρηστων χώρων και το εσωτερικό αστικό και περιφερειακό δίκτυο της πόλης και των Διαμερισμάτων. Ο χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλάβει και τη δυναμική μελέτη του χώρου.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ρυθμίσει θέματα ευρύτερα, που στοχεύουν και συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όπως:
• ποιότητα της δόμησης (βιοκλιματικός σχεδιασμός, συντελεστές δόμησης κλπ)
• ενεργειακά ζητήματα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας
• κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις σε όλο το διευρυμένο Δήμο
• διαχείριση των απορριμμάτων
• προστασία του περιαστικού πρασίνου και διαχείριση των δασικών εκτάσεων
• διαχείριση και προστασία του Δέλτα του Σπερχειού
• διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων του Δήμου καθώς και των λεκανών απορροής
• χωροθέτηση των οχλουσών επιχειρήσεων
• προτάσεις και μέτρα για τη μείωση των θορύβων και
• ένα πλήθος άλλων παραμέτρων που στοχεύουν στην ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Θα πρέπει, επίσης, να τεθούν οι όροι για την επιλογή οποιασδήποτε παρέμβασης ή ανάληψης έργου ή αποχής από εκτέλεση εκ μέρους του Δήμου, της υποχρέωσης σύνταξης μελέτης κόστους – οφέλους ώστε να υπάρχει η βέλτιστη κατανομή των χρηματικών πόρων του Δήμου.

Διαδικασία υποβολής προτάσεων και δημόσιας διαβούλευσης
Ο χωροταξικός σχεδιασμός του Δήμου δεν είναι αποκλειστικότητα των μελετητών, των υπηρεσιακών παραγόντων και της διοίκησης του Δήμου, αλλά το αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων αυτών και της συμμετοχής ευρύτερα της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της.

Αυτό προϋποθέτει:
Α. Να τεθεί εκ μέρους των μελετητών, με γραπτά κείμενα, το γενικό πλαίσιο για την έναρξη διαλόγου σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης χωροταξικής και πολεοδομικής επιστήμης και των κατευθύνσεων του Συντάγματος, των Νόμων, των Κανονισμών, Οδηγιών, Αποφάσεων και Κατευθύνσεων της Ε.Ε που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Β. Να κατατεθούν οι γραπτές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται στο σχεδιασμό.
Γ. Τέλος να ξεκινήσει ένας ευρύτερος δημοκρατικός διάλογος μέσα στην κοινωνία με την κατάθεση γραπτών απόψεων τόσο από πολίτες, που θα ήθελαν να εκφράσουν τις απόψεις τους, όσο και από τους κοινωνικούς φορείς της πόλης.

Προτάσεις σε γενικές γραμμές
1. Εφαρμογή της ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος
2. Λήψη υπ’ όψη των κατευθύνσεων της Ε.Ε μέσω του Λευκού και Πράσινου Βιβλίου για τις πόλεις και το αστικό περιβάλλον
3. Λήψη υπ’ όψη των αποφάσεων του Σ.τ.Ε για τα σχέδια πόλεων και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις
4. Πλήρης Εφαρμογή του Νόμου 2508/1997 και του Ν.2742/1999.
5. Λήψη υπ’ όψη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας για τις βιώσιμες πόλεις
6. Λήψη υπ’ όψη εφαρμογών χωροταξικών ρυθμίσεων σε πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο με κατεύθυνση την αειφορία και τη βιωσιμότητα.
7. Λήψη υπ’ όψη της σύμβασης του Ρίο 1992 όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις του Γιοχάνεσμπουργκ 2002 για την εφαρμογή της ΑΤΖΕΝΤΑ 21.
8. Επιστημονική ανάλυση όλων των πιο πάνω στοιχείων και επιλογή για την ενσωμάτωση των πλέον πρόσφορων στο χωροταξικό και Γ.Π.Σ του Δήμου Λαμίας.

Ειδικότερα
1. Στον κεντρικό πολεοδομικό ιστό της πόλης της Λαμίας δεν υπάρχουν χώροι αναψυχής, ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν Να προβλεφθεί η αγορά ή ανταλλαγή με Τράπεζα Γης του Δήμου, χώρων (οικοπέδων που δεν έχουν ανοικοδομηθεί) ώστε να δημιουργηθούν τέτοιοι χώροι στις γειτονιές.
2. Να μελετηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του πρασίνου στον διευρυμένο δήμο της Λαμίας με ένα εκτεταμένο δίκτυο «πράσινων διαδρόμων και διαδρομών»
3. Να μελετηθεί το μέλλον του Ξηριά και η απόδοσή του ως χώρος πρασίνου και πηγή πλούτου για την πόλη
4. Να δοθεί λύση με την απομάκρυνση των λατομείων και την αποκατάσταση των παλαιών πληγών
5. Να προβλεφθεί οπωσδήποτε και να εφαρμοστεί η δημιουργία θέσεων στάθμευσης στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές και περιφερειακών πάρκινγκ στις εισόδους της πόλης
6. Να προβλεφθεί και να επισπευσθεί η δημιουργία των περιφερειακών δρόμων και των δρόμων εισόδων και εξόδων της πόλης
7. Να γίνει αναδιάταξη των αστικών συγκοινωνιών για τον ευρύτερο Δήμο Λαμίας αλλά και συμπερίληψη όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Δρομολόγηση νέων λεωφορείων που θα κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο.
8. Να μελετηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής και η μελλοντική λειτουργία συστήματος τραμ στην πόλη
9. Αποφυγή επέκτασης του Σχεδίου Πόλης της Λαμίας και μη ένταξη νέων περιοχών προς πολεοδόμηση. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι ο πληθυσμός ολόκληρου του Νομού ανέρχεται σε 170.000 – 180.000 κατοίκους. Ήδη το 1/3 αυτού του πληθυσμού ζει στην πόλη της Λαμίας. Η περαιτέρω επέκταση της πόλης θα οδηγήσει σε υδροκεφαλισμό τύπου Αθήνας.
10. Σχεδιασμός για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων με πλήρη διαλογή στην πηγή.
11. Ορθός σχεδιασμός και υλοποίηση πλέγματος πεζοδρόμων στο κέντρο της Λαμίας και ορισμένων συνοικιών
12. Σχεδιασμός και υλοποίηση λειτουργικών ποδηλατόδρομων, ιδιαίτερα στη νότια Λαμία και πιθανόν σε κάποια Δημοτικά Διαμερίσματα.
13. Προγραμματισμός για την εφαρμογή της βιοκλιματικής σχεδίασης των κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών σε ολόκληρο το Διευρυμένο Δήμο.
14. Μέτρα για τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων του Δήμου
15. Βελτιστοποίηση λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού και εφαρμογή προωθημένων συστημάτων αποχέτευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα.
16. Αναζήτηση σε ολόκληρο τον κόσμο προτύπων αειφορικών σχεδιασμών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.


----------------------------------------------------------------------------
Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος 2231021007 κιν 6977261256 διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Λαμία: Πολιτιστική πολιτική του Δήμου

Ένα πρόγραμμα δράσης, που να κινητοποιεί
όλες τις δημιουργικές και πνευματικές δυνάμεις της πόλης

Προσπάθεια για δημιουργία και ανάδειξη
συμμετοχικών θεσμών


Ο πολιτιστικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν και είναι αναντικατάστατος. Όμως αυτό πρέπει να αποδεικνύεται διαρκώς. Η εκτίμησή μας είναι ότι απουσιάζει από την πόλη της Λαμίας και τα χωριά, εδώ και πολλά χρόνια, μια σαφής και ολοκληρωμένη πρόταση για τον πολιτισμό, που να περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου, να έχει ξεκάθαρο στόχο και μόνιμο χαρακτήρα.

Πολλές είναι οι ελλείψεις σε υποδομές και χώρους πολιτισμού. Οι όποιες “από τα πάνω” εκδηλώσεις και δραστηριότητες εξασφαλίζουν μικρή, κατά το πλείστον, συμμετοχή, ορισμένες από τις οποίες είναι απογοητευτικά άμαζες Ο Δήμος λειτουργεί συνήθως γραφειοκρατικά, με τη λογική “να βγούμε από το καθήκον” ή “να δείξουμε ότι γίνονται εκδηλώσεις κι ό,τι μας κάτσει”, ενώ άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό και την τέχνη μένουν αβοήθητοι στο περιθώριο. Κυρίαρχα θέματα της σύγχρονης κοινωνίας όπως η συνύπαρξη των πολιτισμών, οι τέχνες, η γνώση, η επιστήμη, η θρησκεία, η καθημερινότητα, τα ΜΜΕ, ο ελεύθερος χρόνος και η ψυχαγωγία ιδιαίτερα των νέων και των φοιτητών, η οικογένεια, οι κοινωνικές σχέσεις και η τάση για απομόνωση, δεν αγγίζουν την πολιτιστική πολιτική του δήμου.

Η εμφάνιση της πόλης σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ιδιαίτερα του καλοκαιριού, είναι απογοητευτική. Η άναρχη και άτσαλη ρύπανση εντός και γύρω από την πόλη με αφίσες συμπαθών τραγουδιστριών και τραγουδιστών, που πρωταγωνιστούν στα πανηγύρια της περιοχής, είναι αυτό που κυριαρχεί δίνοντας στους επισκέπτες το στίγμα της αισθητικής του δήμου και λειτουργώντας καταλυτικά στο υποσυνείδητο του δημότη, ιδιαίτερα των νέων.

Για τα παραπάνω αλλά και για πολλά άλλα ακόμη, απαιτείται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου πολιτιστικού προγράμματος δράσης, που θα κινητοποιεί όλες τις δημιουργικές και πνευματικές δυνάμεις του τόπου μας, θα χρησιμοποιεί τα μέσα, τους χώρους και τις υποδομές που διαθέτει η πόλη, θα αξιοποιεί την πνευματική μας κληρονομιά, θα έχει διάρκεια όλο το έτος και θα απευθύνεται σ’ ολόκληρη την κοινωνία.

Η δημιουργία συμμετοχικών θεσμών στον πολιτιστικό τομέα είναι ο μοναδικός ίσως δρόμος. Η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών, η συνάντηση των δημοτών μέσα από αθλητικούς, καλλιτεχνικούς και λογοτεχνικούς αγώνες, λαϊκές γιορτές, επικοινωνιακά έντυπα και η ένταξη όλων αυτών των προσπαθειών σε συμμετοχικές λειτουργίες, θα πρέπει να είναι συνεχώς στην ημερήσια διάταξη.
Γι’ αυτό προτείνουμε τη συγκρότηση στην πόλη μας Επίτιμου Συμβουλίου Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Δράσης με στόχους: Την καταγραφή του καλλιτεχνικού δυναμικού, τη συγκέντρωση των απόψεων ειδικευμένων καλλιτεχνών γύρω από την πολιτιστική ανάπτυξη, τη συγκρότηση της πολιτιστικής επιτροπής του Δήμου από δημότες με γνώμονα την όρεξη για δουλειά και τη διάθεση του χρόνου και την ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του πνεύματος. Στο Συμβούλιο να συμμετέχουν όλοι, όσοι αποδεδειγμένα έχουν έργο καλλιτεχνικό: Λογοτέχνες, ζωγράφοι, μουσικοί, ηθοποιοί και γενικότερα λόγιοι και καλλιτέχνες της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι φορέων με καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριότητα και να εμπλουτίζεται δε διαρκώς από μέλη, που θα προτείνουν οι ίδιοι οι δημότες.

Μια φορά το χρόνο να γίνεται το Ετήσιο Συνέδριο των μελών του Συμβουλίου, στο οποίο θα καταγράφονται οι απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις των επίτιμων μελών, θα γίνεται απολογισμός της χρονιάς που πέρασε επικεντρώνοντας στις αδυναμίες, θα γίνεται καταγραφή και αναφορά στις ελλείψεις υποδομών, αιθουσών κλπ και θα ορίζονται οι στόχοι και το διεκδικητικό πλαίσιο για τον επόμενο χρόνο. Θα χαράσσεται το πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης για την επόμενη χρονική περίοδο στους βασικούς άξονες, πιθανά χρονοδιαγράμματα, κοινές εκδηλώσεις κλπ και θα ορίζεται το επόμενο Συνέδριο ή και τα έκτακτα, αν εκτιμηθεί ότι κάποιοι λόγοι το επιβάλουν. Θα ξεχωρίζονται οι επιμέρους τομείς (θέατρο, κινηματογράφος, ζωγραφική, μουσική, χορός, λογοτεχνία κλπ) με σκοπό κάθε ένα μέλος να εντάσσεται αυτόματα στον τομέα του, όπου και θα καλείται να ορίσει τον υπεύθυνο του τομέα με πιθανή κυκλική εναλλαγή του ρόλου. Κάθε τομέας θα αναπτύσσει το δικό του πρόγραμμα μέσα στο χρόνο και θα απευθύνεται στην Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου για πιθανή βοήθεια, για το συντονισμό των κοινών εκδηλώσεων, για το κλείσιμο των αιθουσών κλπ.

Με άλλα λόγια πρέπει να αλλάξει ριζικά η αντίληψη σχετικά με την πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου. Οι δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη του μαζικού πολιτισμού, στη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων συμπολιτών μας στις γειτονιές, τις συνοικίες και τα χωριά, στα σχολεία και τους χώρους εργασίας. Να “μεταφερθεί” η ευθύνη στους μαζικούς και τους άλλους φυσικούς φορείς του πολιτισμού με την φροντίδα και την οικονομική στήριξη του Δήμου.

Τέλος για τη σύνδεση όλων αυτών χρειάζεται η έκδοση ενός ενημερωτικού περιοδικού, που να ενημερώνει γύρω από τα πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη μας, να δημοσιεύει απόψεις και κριτικές.

Η συνολική φιλοσοφία και στάση θα είναι διεκδικητική απέναντι στα προβλήματα και ανεξάρτητη από τις προθέσεις της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Αυτό ο Δήμος, ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο, καλείται και οφείλει να το σεβαστεί και να αρθεί πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες και απόψεις, τις οποίες θα πρέπει να τις καταθέσει στο Συνέδριο ως ισότιμο μέλος των άλλων επίτιμων. Ο ρόλος του Δήμου θα είναι συντονιστικός και θα υλοποιείται με τους υπαλλήλους – συμβούλους και την Πολιτιστική Επιτροπή

Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι, και ιδιαίτερα ο δήμαρχος, ότι το δημαρχοκεντρικό σύστημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξάντλησε τα όριά του. Ο δήμαρχος διευθύνει και υλοποιεί στόχους, που απορρέουν από προγράμματα, δεσμεύσεις και αποφάσεις του ΔΣ.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η συμμετοχή και η κοινή δράση είναι “είδος εν ανεπαρκεία” ίσως και “υπό εξαφάνιση”. Η πρόταση έχει ένα παρελθόν, ας έχει κι ένα μέλλον. Οι εκλογές έρχονται, ο διάλογος ας συνεχιστεί αλλά και τα χέρια χρειάζονται και να ψηφίζουν και να “σηκώνουν” τις ευθύνες, που μας αντιστοιχούν.

φιλικά διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

ΛΑΜΙΑ: Ηχορύπανση STOP

Όλοι ξέρουμε ότι η Λαμία είναι μέσα στις πρώτες πόλεις με τη μεγαλύτερη ηχορύπανση. Δεν υπάρχει γειτονιά και συνοικία, που να μη διαμαρτύρεται για το θόρυβο όλες τις ώρες της μέρας και ιδιαίτερα τις ώρες κοινής ησυχίας, μεσημεριανές και μεταμεσονύχτιες. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης των τροχοφόρων, αλλά και από την έλλειψη μέτρων από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η ζωή μας γίνεται όλο και περισσότερο αφόρητη. Αναγκαζόμαστε να έχουμε κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε. Τη «νύφη» την πληρώνουμε όλοι, και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, τα παιδιά που διαβάζουν αλλά και οι ηλικιωμένοι, που βρίσκονται τις περισσότερες ώρες στο σπίτι.

Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρόβλημα το δημιουργούν κυρίως τα μηχανάκια όλων των κυβικών με τις κομμένες εξατμίσεις, αλλά και τα αυτοκίνητα, που παραβιάζουν το όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη, και κυρίως τις ώρες κοινής ησυχίας και τις μεταμεσονύχτιες. Αμφισβητείται κάθε έννοια σεβασμού στον συνάνθρωπο, κάθε έννοια ευνομούμενης πόλης μπροστά στην κακώς εννοούμενη «διασκέδαση» των οδηγών. Η έλλειψη επιτήρησης από τα αρμόδια όργανα της τροχαίας, η έλλειψη ενημέρωσης και προειδοποίησης των οδηγών καθώς και η μη ύπαρξη πινακίδων και σήμανσης, δίνουν την εικόνα της μη ελεγχόμενης αστικής περιοχής.


ΘΟΡΥΒΟΣ: Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο θόρυβος είναι υπεύθυνος για πληθώρα προβλημάτων, που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο δημιουργώντας άμεσο αντίκτυπο τόσο στην υγεία όσο και στην ποιότητα ζωής.
Ο ανεπιθύμητος θόρυβος:
* αυξάνει την πίεση, προκαλεί κούραση, μειώνει τον ύπνο, αυξάνει το άγχος, επηρεάζει αρνητικά την πέψη και παρεμποδίζει τη συγκέντρωση
* συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μηχανισμών του στρες
* συμβάλει στις καρδιακές παθήσεις και τα ανυπολόγιστα κρούσματα βλάβης της ακοής
* μειώνει την παραγωγικότητα, μειώνει τις δυνατότητες εκμάθησης, αυξάνει τα ατυχήματα, αυξάνει τις ημέρες απουσίας από την εργασία και συμβάλλει στην αύξηση χρήσης ναρκωτικών ουσιών.


Ο ήχος της εξάτμισης μπορεί να μην απειλεί την ακοή μας άμεσα,
όμως μπορεί να επηρεάζει τη σωματική και ψυχική μας υγεία.


ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;

Η ησυχία και η ανάγκη για ξεκούραση και ηρεμία αποτελούν αναντικατάστατο κοινωνικό αγαθό, το οποίο προστατεύεται με νόμους και ευρωπαϊκές οδηγίες και οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε και να υπερασπίσουμε.


ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ ΜΟΝΟ Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ…

Η ευθύνη ανήκει σε όλους μας και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν φτάνει μόνο η αγανάκτηση και η απλή διαμαρτυρία Ζητάμε από την αστυνομική διεύθυνση και τον δήμο να πάρουν άμεσα μέτρα και να προστατέψουν την ποιότητα της ζωής και την υγεία μας. Υπενθυμίζουμε ότι είναι δικαίωμα όλων των πολιτών να ζούμε σ’ ένα προστατευμένο αστικό περιβάλλον, το οποίο δεν πρέπει να θεωρείται “χάρη”, αλλά καθήκον της πολιτείας και του δήμου.

Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους Λαμιώτες να ευαισθητοποιηθούν, να σεβαστούν, να διαφυλάξουν αλλά και να διεκδικήσουν το αυτονόητο: το δικαίωμα στην ξεκούραση, την ησυχία στο σπίτι και την ηρεμία, την σωματική και ψυχική τους υγεία


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η δημοτική αρχή και ο κ Κοτρωνιάς ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΠΟΤΑ, παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει ο κ δήμαρχος τον Αύγουστο του 2004 στην Επιτροπή Πολιτών της οδού Υψηλάντη. Κορώνες και υποσχέσεις θα ακούμε σε κάθε ευκαιρία. Προτείνουμε:


- Ειδική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρουσία των αρμοδίων φορέων (Αστυνομική Διεύθυνση, αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σύλλογος Δικυκλιστών, Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Συνοικιακά Συμβούλια)
- Ενίσχυση της επιτήρησης της αστυνομίας στα πλαίσια της αντιμετώπισης: της πλημμελούς λειτουργίας των εξατμίσεων, της πρόκλησης θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και της παραβίασης των ορίων ταχύτητας στην πόλη.
- Έκδοση εντύπου ενημερωτικού υλικού, που να μοιράζεται σ’ όλους τους χώρους
- Ειδική ενημέρωση στα σχολεία από τους καθηγητές και την Ειδική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου
- Συζητήσεις στα ΜΜΕ, διαφημιστικά τηλεοπτικά - ραδιοφωνικά σποτς
- Πινακίδες ενημερωτικές για τα όρια ταχύτητας στην πόλη και την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας
- Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Πόλεις και Ηχορύπανση»
- Ειδικά σήματα, φανάρια και ραντάρ για τον έλεγχο της ταχύτητας σε κεντρικές αρτηρίες, όπως η Υψηλάντη
- Τοποθέτηση “τα μάτια της γάτας” στους δρόμους, που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες για τη μείωσή τους


Το πρόβλημα είναι περισσότερο θέμα ενημέρωσης και αλλαγής νοοτροπίας των δημοτών, ιδιαίτερα των νέων της πόλης μας

----------------------------------------------------------------------
http://www.e-ecology.gr
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...