29 Απρ 2008

Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης
για το Δικαίωμα στην Πόλη

Κοινωνικό Φόρουμ της Αμερικανικής Ηπείρου, Κίτο, Ιούλης 2004
Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ, Βαρκελώνη, Σεπτέμβριος 2004


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Α ρ θ ρ ο 1
Το δικαίωμα στην πόλη

1. Καθένας έχει το δικαίωμα στην πόλη χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, πολιτικού και θρησκευτικού προσανατολισμού και στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης και ταυτότητας, σε συμφωνία με τις αρχές και τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης.
2. Η πόλη είναι ένας πολιτιστικά πλούσιος και διαφοροποιημένος χώρος, που ανήκει σε όλους τους κατοίκους.
3. Οι πόλεις σε συνυπευθυνότητα με τα Εθνικά Κράτη, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υιοθετήσουν μέτρα στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους και να προχωρήσουν στα κατάλληλα βήματα, ειδικότερα με νομοθετικά μέτρα, ώστε προοδευτικά να κάνουν πιο αποτελεσματική την απόλαυση των παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, χωρίς με κανένα τρόπο να αλλοιώνουν το θεμελιώδες ελάχιστο περιεχόμενο αυτών των δικαιωμάτων.
4. Για το σκοπό αυτού του Καταστατικού Χάρτη, η ονομασία της Πόλης δίνεται σε κάθε πόλη, χωριό, κωμόπολη, πρωτεύουσα, τοποθεσία, προάστιο, εγκατάσταση ή παρόμοιο μόρφωμα, το οποίο είναι θεσμικά οργανωμένο σαν μία τοπική ενότητα μιας περιφερειακής ή Μητροπολιτικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα αν είναι αστικό, αγροτικό ή ημιαστικό.
5. Για το σκοπό του Καταστατικού Χάρτη, πολίτες είναι όλα τα πρόσωπα, που ζουν στην πόλη είτε μόνιμα είτε σε διαμετακόμιση.

Δείτε όλο το κείμενο στο εδώΔεν υπάρχουν σχόλια: