31 Ιαν 2011

ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS: Τίποτα δεν άλλαξε
εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση“ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
maliakos-sos@gmail.com

Μαλιακός: Εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση,

τίποτα δεν άλλαξε

Ιανουάριος 2011

Πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των μελών της Κίνησης Πολιτών «ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS» στην αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. Στη συνέλευση έγινε ο απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας της Κίνησης, η εκτίμηση της κατάστασης και όλων των παραγόντων που συνθέτουν την εικόνα του Μαλιακού σήμερα και τέλος ο προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα.

Εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση του Μαλιακού κόλπου και την ίδρυση της Κίνησης Πολιτών “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”, η εκτίμηση είναι ότι τίποτα δυστυχώς ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Τίποτα που να αναστρέφει την κατάσταση και να μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε.

Οι ρυπαντές του κόλπου παραμένουν ως μόνιμες απειλές. Τίποτα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο για τα αστικά λύματα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα ελαιοτριβεία, τα σκουπίδια, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, τους στάβλους και τις κτηνοτροφικές μονάδες, την ευθυγράμμιση της κοίτης του Υπερχειλιστή και την εκτροπή των νερών του Σπερχειού, τα μεγάλα έργα και τα ιχθυοτροφεία. Προς το χειρότερο, ίσως, ναι.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να [...]βάζουν τα προβλήματα “κάτω από το χαλί” με τις υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου να υπολειτουργούν.

Για την προστασία και τη σωτηρία του Μαλιακού εμείς επιμένουμε στα μέτρα, που από την πρώτη στιγμή προτείναμε, όπως:
• Τη μόνιμη εγκατάσταση αξιόπιστου δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του κόλπου και των νερών του Σπερχειού.
• Τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου και κυρίως των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Υγείας και τη στελέχωσή τους με ανάλογο επιστημονικό προσωπικό.
• Την καταγραφή και τη συνεχή παρακολούθηση όλων των “εν δυνάμει” εστιών ρύπανσης, ιδιαίτερα των βιομηχανικών μονάδων και των ελαιοτριβείων, τον αυστηρό έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας στη λειτουργία τους.
• Τον αυστηρό έλεγχο στην εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε όλες τις παλιές και νέες επιχειρήσεις και στα μεγάλα οδικά έργα της περιοχής.
• Το κλείσιμο όλων των παράνομων ΧΑΔΑ κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού και την αποκατάστασή τους.
• Την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας.
• Τη σωστή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καμένων Βούρλων (άδεια λειτουργίας κλπ).
• Τη λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών Σπερχειάδας - Μακρακώμης και Στυλίδας ή την μεταφορά των λυμάτων των παραποτάμιων και παραθαλάσσιων οικισμών στο Βιολογικό της Λαμίας και Καμένων Βούρλων με την ανάλογη επέκτασή τους.
• Την αναθεώρηση και αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε ό,τι αφορά στους ΧΥΤΑ αξιοποιώντας τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια και δημιουργώντας σταθμούς μεταφόρτωσης των απορριμμάτων σε κάθε επαρχία, έτσι ώστε να επιτευχθεί οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα, αλλά και να ξεπεραστεί το πρόβλημα της χωροθέτησης των δύο προβλεπόμενων ΧΥΤΑ. Ταχύτατο πρόγραμμα προώθησης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης σε όλους τους δήμους και άμεση, με τη μορφή καμπάνιας, ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα με στόχο την προσέγγιση του στόχου των «μηδενικών αποβλήτων»

Επίσης
• Την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 για τα νερά.
• Την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των όρων και των ορίων και του Διαχειριστικού Σχεδίου λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 και τη σύσταση ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Οίτης – Σπερχειού – Μαλιακού περιλαμβάνοντας τον Εθνικό Δρυμό και την περιοχή NATURA 2000 ως ενιαίο οικοσύστημα
• Τη επανεξέταση της χάραξης και της διέλευσης του Ε65 και της Ιόνιας Οδού μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού με τη μελέτη εναλλακτικών λύσεων.
• Τον χαρακτηρισμό του Σπερχειού και των παραποτάμων του ως “ευαίσθητου αποδέκτη”
• Τη μελέτη εφαρμογής προγράμματος απονιτροποίησης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού και ενίσχυση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας με στόχο την ανάδειξη της κοιλάδας σε “Ζώνη Βιολογικής Γεωργίας”.
• Την προστασία της ιχθυοπανίδας με την καθιέρωση ζωνών απαγόρευσης, την ενίσχυση για την καλύτερη λειτουργία, της Λιμενικής Αρχής Στυλίδας και Αγίου Κωνσταντίνου, τη λειτουργία της αλιειοφυλακής και την απαγόρευση των μεγάλων αλιευτικών σκαφών.
• Την επανεξέταση της λειτουργίας της “Νέας Κοίτης του Σπερχειού”, στην οποία έχει γίνει παράνομη εκτροπή, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του συνόλου σχεδόν των νερών του ποταμού (αναφερόμαστε στην ευθυγράμμιση της κοίτης του Υπερχειλιστή ή Μεσαία Ανακουφιστική Τάφρο, όπως λέγεται)
• Τη χωροθέτηση των ιχθυοτροφικών μονάδων εκτός των ορίων του Μαλιακού

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Μαλιακού απαιτείται Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του κόλπου, που να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως:
- ο ήπιος τουρισμός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ιαματικός τουρισμός, ορεινός τουρισμός,
- η βιώσιμη παράκτια αλιεία
- και η βιολογική γεωργία με κύριο άξονα την ελιά, η ενίσχυση των τοπικών ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων ποιότητας και ονομασίας.
Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα σέβεται τους φυσικούς πόρους, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας.

Αυτά είπαμε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS, αυτά επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Όμως τα λέμε σε «ώτα μη ακουόντων». Μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από έναν ειλικρινή συνεχή διάλογο και με την συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Η Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS θα είμαστε παρόντες σ’ αυτή την προσπάθεια, όπως ήμασταν παρόντες ως τώρα με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας. Τις επόμενες μέρες μέλη της Κίνησης θα επισκεφθούν τον νέο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και τους νέους δημάρχους για να μεταφέρουν τις προτάσεις μας καθώς και την αγωνία μας σε σχέση με όλα τα προηγούμενα.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS 26.1.2011
(εισήγηση στη Συνέλευση, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα)
Α.
Η εκτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της Κίνησης
Βρισκόμαστε σχεδόν 22 μήνες μετά την πρώτη συνέλευση και την ίδρυση της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS (8/4/2009), εδώ σ’ αυτή την αίθουσα. Ήμασταν βέβαια στην δίνη της κρίσης του Μαλιακού και του θανάτου των ψαριών…Λέγαμε τότε στο πρώτο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
“Δημιουργήθηκε σήμερα στη Στυλίδα η Κίνηση Πολιτών με τον τίτλο «ΜΑΛΙΑΚΟΣ S.O.S». Είναι μια ανεξάρτητη, αγωνιστική Κίνηση, μια αυτόνομη συλλογικότητα κινηματικού χαρακτήρα με δική της σκέψη και άποψη. Μια αμεσο-δημοκρατική, πλουραλιστική Κίνηση προβληματισμού, επικοινωνίας και τοπικής δράσης με βασικό σκοπό την ουσιαστική προώθηση των ζητημάτων, που αφορούν τη σωτηρία του Μαλιακού.

Σ’ αυτήν συμμετέχουν πολίτες που διαμένουν στους δήμους του Μαλιακού (Εχιναίων, Στυλίδας, Λαμίας, Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου) ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές αντιλήψεις ή κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα. Πολίτες που επιδιώκουν να συνδιαμορφώσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και που στοχεύουν συνειδητά στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Πολίτες που θα προσφέρουν στο στόχο για τη σωτηρία του Μαλιακού με όρους βιωσιμότητας.

Η Κίνηση δεν έχει καμιά σχέση με κόμματα και παρατάξεις. Επιδιώκει τη συνεργασία με κάθε επιστημονικό, περιβαλλοντικό, αυτοδιοικητκό, κοινωνικό ή πολιτιστικό φορέα που μπορεί να βοηθήσει για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της. Συντονίζεται δε από Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι από όλα τα παράκτια χωριά της περιοχής και τη Λαμία”

Νομίζουμε η ως τώρα πορεία της Κίνησης είναι σύμφωνη με τις διακηρύξεις μας. Προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε τις αρχές μας και να υλοποιήσουμε σε ένα βαθμό τις προσδοκίες, πάντα με τις δυσκολίες που επιβάλουν οι συγκυρίες και οι ανθρώπινες αδυναμίες

Να αναφέρουμε επιγραμματικά ορισμένες βασικές μας δραστηριότητες τόσο στον τομέα των ανακοινώσεων – παρεμβάσεων, όσο και στους τομείς των ακτιβίστικων ενεργειών και των επισκέψεων:

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/4/2009 για την ίδρυση της Κίνησης
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/4/2009 για την πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής
- Ανακοίνωση αμέσως μετά με τίτλο « ο Μαλιακός, το σπιτι μας»
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/4/2009 για την συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής και κωδικοποίηση των αιτημάτων της Κίνησης
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/5/2009 για την ανοιχτή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής μα θέμα τις εκτιμήσεις μας και την συμμετοχή μας σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τον Μαλιακό
- 18/5/2009 κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την κατάσταση στον Μαλιακό από τους Στέφανο Σταμέλλο και Χρήστο Πολύμερο
- 20/5/2009 έγινε επεισοδιακή αιφνιδιαστική επίσκεψη στον Βιολογικό της Λαμίας
- 4/6/2009 Συμμετοχή μας στην εκδήλωση των σπουδαστών του ΤΕΙ με συναυλία και έκθεση φωτογραφίας με θέμα «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ»
- 10/6/2009 στηρίξαμε την Ημερίδα που διοργάνωσαν το ΚΠΕ Στυλίδας και οι Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι Στυλίδας και Αχλαδίου
- 13 και 14/6/2009 συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Όμιλος Ενεργών Πολιτών Δυτικής Φθιώτιδας και το ΚΠΕ Υπάτης στον Σπερχειό με πάγκο και μοίρασμα υλικού για τον Μαλιακό
- Στις 16/6/2009 ανοιχτή συνέλευση της Κίνησης στη Λέσχη Σιδηροδρομικών
- Στις 21/6/2009 συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας για την παράνομη λειτουργία των ΧΑΔΑ στην κοίτη του Σπερχειού με συγκέντρωση στη γέφυρα της Σπερχειάδας και γκράφιτι στον βιολογικό της Σπερχειάδας – Μακρακώμης, βγήκε ανακοίνωση με τίτλο «ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ Τα σκουπίδια και τα λύματα δεν κρύβονται κάτω από το χαλί»
- Στις 24/6/2009 διοργανώσαμε συναυλία για τον Μαλιακό στη Λαμία, στο «ΚΑΡΑΒΙ»
- Στις 8/7/2009 συνάντηση με τον Γ Γ Περιφέρειας κ Σκλιά στον οποίο μεταφέραμε τα αιτήματα της Κίνησης για τον Μαλιακό
- Επισκεφθήκαμε όλους τους δημάρχους της περιοχής του Μαλιακού και τους θέσαμε τις προτάσεις μας και τους προβληματισμούς μας (Λαμία, Σπερχειάδα, Μακρακώμη, Στυλίδα, Μώλο και Καμένα Βούρλα)
- Στις 9/7/2009 Συνέλευση στη Λέσχη Σιδηροδρομικών Λαμίας
- Στις 18/7/2009 ανακοίνωση για τα λύματα στη ΒΙΠΕ με τίτλο «Ένα ακόμα “επεισόδιο” σε βάρος του Μαλιακού αλλά και της αξιοπρέπειάς μας» και στις 31/7/2009 για το ίδιο θέμα με τίτλο «Ξύπνησε η δημόσια διοίκηση!»
- Στις 23/7/2009 επίσκεψη – συνάντηση με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ Λοκρίδας κ Καράφλα
- Ανακοίνωση με τίτλο Ο Μαλιακός Κόλπος συνεχίζει να απειλείται!
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/10/2009 με τίτλο Μαλιακός: Έργα και όχι μελέτες! Να λάμψει η αλήθεια ΤΩΡΑ! Με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ για τα βαρέα μέταλλα στον Μαλιακό και την απόκρυψή του εγγράφου από τον δήμαρχο κ Κοτρωνιά
- Στις 27/10/2009 συνέλευση της Κίνησης με εκτιμήσεις και παρεμβάσεις στις τότε εξαγγελίες του Νομάρχη
- Στις 3/11/2009 συνέντευξη τύπου για τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Περίπτερο του Αγίου Λουκά
- Νοέμβριος 2009 ανακοίνωση με τίτλο «Ο Μαλιακός και ο Σπερχειός χρειάζοντα λύσεις ΤΩΡΑ. Η συνεισφορά ΟΛΩΝ μας είναι απαραίτητη».
- 22/12/2009 ανακοίνωση «Ο Μαλιακός και ο Σπερχειός χρειάζονται μέτρα και έργα τώρα. Οι κινήσεις εντυπωσιασμού περισσεύουν»
- 5/1/2010 στείλαμε επιστολές στις υπουργούς κες Μπιρμπίλη και Μπατζελή να μας δεχθούν σε συνάντηση για τα θέματα του Μαλιακού και Σπερχειού (ακόμα να μας απαντήσουν…)
- 21/2/2010 αντίδραση στην επέκταση της ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ με πανό στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και ανακοίνωση με τίτλο «Είναι καιρός να αλλάξουν οι πολιτικές. Ο Μαλιακός δεν αντέχει άλλες υποχωρήσεις!»
- Στις 15/4/2010 επίσκεψη στη Γ Γ Περιφέρειας κα Διαμαντοπούλου στην οποία επιδόσαμε υπόμνημα με τις θέσεις μας για το Μαλιακό
- Στις 8/5/2010 συμμετοχή με ομιλία (Στέφανος Σταμέλλος) στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ»
- Ανακοίνωση στις 15/6/2010 με τίτλο «ΟΧΙ, δεν συμμετέχουμε στις κινήσεις εντυπωσιασμού του κ Νομάρχη» με αφορμή την σύσκεψη φορέων που κάλεσε ο κ Χειμάρας
- Ιούνιος 2010 ανακοίνωση με τίτλο «Μαλιακός: Ένα χρόνο μετά την κρίση»
- Στις 24 Ιουνίου 2010 ανακοίνωση με τίτλο «Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έστειλαν για «έλεγχο» τον Νομάρχη Φθιώτιδας στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» με αφορμή τα πρόστιμα των Επιθεωρητών
- Αρκετές ακόμα καταγγελίες για περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τον Μαλιακό έγιναν από μέλη της Κίνησης στα μέσα ενημέρωσης με κείμενα και φωτογραφίες
- Η συγκέντρωση υπογραφών για τον Μαλιακό στο http://www.gopetition.com/petition/27261.html επίσης συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής συγκεντρώθηκαν 1214 υπογραφές. Το συγκεκριμένο είναι αναρτημένο σε αρκετές ιστοσελίδες και blogs πανελλαδικά
- Όλη μας η δράση απεικονίζεται ιντερνετικά στο blog http://maliakos-sos.blogspot.com

Β.
Για την εκτίμηση των εξελίξεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες σε σχέση με την προστασία του Μαλιακού, γενική εκτίμηση είναι ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά σε τίποτα, ο ρυπαντές παραμένουν οι ίδιοι
- βιομηχανίες
- ελαιοτριβεία
- Βιολογικοί καθαρισμοί
- αγροτικές καλλιέργειες
- σκουπίδια
- κλπ

Γ.
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων της Κίνησης για το επόμενο 3μηνο
- επισκέψεις σε
- Γ Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
- Γ Γ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- δημάρχους των Δήμων που έχουν σχέση με Μαλιακό και Σπερχειό
- ακτιβισμός
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

28 Ιαν 2011

Από ... ατύχημα μαύρισε η τάφρος Τ3
στο Αυλάκι Στυλίδας και ο Μαλιακός


Μαύρο νερό στο Αυλάκι της Στυλίδας
(από το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του STAR)

Αναστάτωση σε αλιείς, καλλιεργητές και κατοίκους της Στυλίδας προκάλεσε το γεγονός ότι ύποπτο μαύρο νερό αγνώστου προελεύσεως κυλούσε από νωρίς το πρωί σε αυλάκι δίπλα σε εργοστάσιο της περιοχής.

Τα πνεύματα ηρέμησε η παρέμβαση του δημάρχου Στυλίδας Απόστολου Γκλέτσου ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση του εργοστασίου και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί αφού επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό και σε ατύχημα.

Δικό μας σχόλιο: Ανάλογα "ατυχήματα" που ήρθαν στη δημοσιότητα στο παρελθόν, έφεραν ως κατηγορούμενο το μέλος της Γραμματείας του ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS Στέφανο Σταμέλλο "για δυσφήμιση ανώνυμης εταιρείας άρθρο 364 του ΠΚ". Ο γάτος στα κεραμίδια λοιπόν... με την ανοχή των ελεγκτικών μηχανισμών. Ελπίζουμε μόνο στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που πραγματικά κάνουν το καθήκον τους

διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

21 Ιαν 2011

Υδροηλεκτρικό σταθμό στο Γοργοπόταμο ενέκρινε η ΡΑΕ
Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο Φαράγγι
και τις πηγές του Γοργοποτάμου
Εγκρίθηκε άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ

Λαμία, 20-01-2011

Για να μη γίνει ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο Φαράγγι και τις πηγές του Γοργοποτάμου και κοντά στην ιστορική Γέφυρα είναι γεγονός ότι δόθηκε πριν μερικά χρόνια ένας ειλικρινής αγώνας απ’ όλους τους φορείς της περιοχής. Αποτέλεσμα, το Συμβούλιο Επικρατείας να απορρίψει συνολικά την πρόταση της επένδυσης και να μπει ο φάκελος στο αρχείο. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι δήμοι Γοργοποτάμου και Λαμίας και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ήταν από τους βασικούς συντελεστές αυτής της επιτυχίας. Όλοι θα θυμούνται τη συγκέντρωση στο Γοργοπόταμο και τις υποσχέσεις όλων των ομιλητών ότι δεν θα επιτραπεί να γίνει αυτό το έργο. (Η καθολική αντίδραση των φορέων και η προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε σαν αποτέλεσμα την 2495/2003 απόφαση του ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ 108208/23-6-2000 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ΜΥΗΕ, ισχύος 3,3MW ιδιοκτησίας Τηλ. Φωτεινού στον ποταμό Γοργοπόταμο Ν Φθιώτιδας»).

Είναι γνωστό επίσης, ότι όλα αυτά [...]
χρόνια γίνονταν συνεχείς προσπάθειες από την ίδια την εταιρεία, και από άλλες, να πάρει έγκριση για την κατασκευή όχι μόνο ενός αλλά περισσοτέρων ΜΥΗΕ. Κι αυτό γιατί ο Γοργοπόταμος θεωρείται “φιλέτο” με πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά στην ποσότητα και τη ροή του νερού, την πρόσβαση, την απόσταση από τον κορμό του δικτύου κλπ

Είναι γεγονός όμως ότι μας αιφνιδίασε η απόφαση της ΡΑΕ την 20 Οκτωβρίου 2010 να εγκρίνει την αίτηση της «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.», όπως ονομάστηκε τώρα η παλιά «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» Δείτε την απόφαση (συνημμένα ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου):
………………………………………….
Αποφασίζει

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/2882π.ε/29.11.2002 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00373) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,15 MW στη θέση «Γοργοπόταμος – Πόδι» των Δήμων Γοργοποτάμου και Λαμιέων του Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ως προς την ισχύ του έργου, από 3,15 MWe στα 1,45 MWe με μετατόπιση της υδροληψίας κατά περίπου 240 μέτρα (νέο υψόμετρο +131 μέτρα) κατάντη της αρχικής, σύμφωνα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες u964 της υποβληθείσας αίτησης τροποποίησης στη ΡΑΕ και ως προς την εταιρική μορφή και επωνυμία από «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.».
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/2882π.ε/29.11.2002 (ΑΔ-00373) Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύει ως έχει.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010
Δημήτρης Ραχιώτης
Μέλος ΡΑΕ
Εποπτεύων Τομέα

Πρέπει να πούμε ότι δεν μας διακρίνει τόσο η καχυποψία. Γενικά εμπιστευόμαστε και θεωρούμε ειλικρινείς τις προθέσεις των ανθρώπων γύρω μας. Όμως, χωρίς να καταγγέλλουμε κανέναν, αυτή η αδράνεια των αρμοδίων φορέων, και ιδιαίτερα της (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των (πρώην) δήμων Γοργοποτάμου και Λαμίας, μας βάζει σε υποψίες. Η (πρώην) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υποτίθεται ότι είχε δεσμευτεί να προχωρήσει σε μελέτη για την ήπια αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής του Γοργοποτάμου με όρους οικοτουρισμού. Το ίδιο βέβαια και οι δύο δήμοι, στους οποίους ανήκε γεωγραφικά η περιοχή. Εμείς έχουμε προτείνει να ανακηρυχθεί η ιστορική Γέφυρα του Γοργοποτάμου ως στοιχείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (δείτε συνημμένα την ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων), πρόταση την οποία μάλιστα υιοθέτησε και ο Δήμος Γοργοποτάμου και ο κ Σταικούρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η ανακήρυξη αυτή σημαίνει ότι η ευρύτερη περιοχή του Γοργοποτάμου εξασφαλίζει ειδική προστασία και αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, πέραν βεβαίως της ίδιας της Γέφυρας.

Αν βέβαια έχουν αλλάξει τα δεδομένα ή αν έχουν πεισθεί οι αρμόδιοι φορείς από τα επιχειρήματα, που προβάλλουν οι επενδυτές, οφείλουν να μας εξηγήσουν για να πεισθούμε κι εμείς. Όμως αυτή η έλλειψη διαφάνειας και η μυστικότητα δημιουργεί ένα κλίμα ανειλικρίνειας και πραγματικής υποψίας.

Επιγραμματικά αναφέρουμε: H περιοχή “Φαράγγι Γοργοποτάμου” έχει περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 2440003. Η περιοχή “Κοιλάδα Ασωπού” έχει επίσης περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό 2440007 και η οποία είναι ενταγμένη στο Κοινοτικό Δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (S.P.A.). Η υδροληψία εμπίπτει επίσης στην περιοχή “Εθνικός Δρυμός Οίτης”, η οποία έχει περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 2440004 και ένας μέρος της εμπίπτει εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής “Σκασμένη Φραντζή – Δύο Βουνών” του Δασαρχείου Λαμίας.

Και βέβαια η πραγματική αντίθεση στο συγκεκριμένο δεν είναι: παραγωγή ενέργειας από υδατόπτωση, από τη μια, και φυσικό περιβάλλον από την άλλη, όπως Θα ισχυριστούν κάποιοι. Η πραγματική αντίθεση είναι: Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια στις πηγές του Γοργοποτάμου από τη μια, και νερό, φύση, περιβάλλον, οικοτουρισμός, απασχόληση, παράδοση, ιστορία από την άλλη. Απόδειξη, δεν υπήρξαν αντιδράσεις για τόσους άλλους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς στην περιοχή μας, στη Βίστριζα κι αλλού, οι οποίοι κατασκευάστηκαν και λειτουργούν.----------------------------------------------------
Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος τηλ 6977261256

διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

11 Ιαν 2011

Η κατανάλωση ενέργειας στη Φθιώτιδα και τη Στερεά


  Στατιστικά κατανάλωσης ενέργειας 
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
Συνημμένα δείτε δύο πίνακες που αφορούν στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (σε χιλιάδες kwh) 1) στην Περιφέρεια Στερεάς κατά Περιφ Ενότητα (Νομό) και 2) στην Περιφ Ενότητα (Νομό) Φθιώτιδας, κατά κατηγορία (οικιακή, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική, δημόσιο, φωτισμός δρόμων) και ποσοστό επί του συνόλου.
Είναι επεξεργασία των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:

Σε ό,τι αφορά στη Φθιώτιδα, με μια ματιά μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η βιομηχανία καταναλώνει περίπου τα 2/3 της καταναλισκόμενης ενέργειας.
Επίσης φαίνεται η μείωση της κατανάλωσης στον τομέα της βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια, που είναι αποτέλεσμα της αποβιομηχάνισης του Νομού με το κλείσιμο σημαντικών μονάδων, όπως το SOULIS

Σε ό,τι αφορά στην Περιφέρεια, περίπου τη μισή κατανάλωση την έχει η Βοιωτία, λόγω της Βιομηχανικής Περιοχής που φιλοξενεί.

Ένα πρόχειρο συμπέρασμα είναι το πόσο δύσκολο είναι να επηρεαστεί η μείωση της κατανάλωσης (ή της σπατάλης) της ενέργειας με προσπάθειες στον οικιακό ή στον δημόσιο τομέα. Αντίθετα οι προσπάθειες πρέπει να κατευθύνονται στην ενεργοβόρα βιομηχανία (πχ ΛΑΡΚΟ) με τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό ή αντικατάσταση ενεργοβόρων τμημάτων.

Επίσης τα στοιχεία δείχνουν το πού πάει η “Πτολεμαίδα” και η “Μεγαλόπολη” …

Καλό θα ήταν αν είχαμε και την παραγωγή ανά κατηγορία και ανά Περιφ. Ενότητα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον επιμερισμό του στόχου του 20-20-20, (μείωση σπατάλης – μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ) Σήμερα σε ό,τι αφορά στην παραγωγή γενικά (μίγμα καυσίμου για όλη τη χώρα) η ΔΕΗ δίνει τα εξής στοιχεία:

Λιγνιτική παραγωγή  : 47,34%     Πετρελαϊκή       : 8,58 %
Φυσικού αερίου        : 17,67%      Υδροηλεκτρική :10,64%
ΑΠΕ                           : 6,44%        Διασυνδέσεις   : 9,34%

Στέφανος Σταμέλλος
http://www.e-ecology.gr
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

9 Ιαν 2011

Συμβολικός καθαρισμός του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ από την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών


Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο καθαρισμός του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ. Οι εθελοντές της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας, οι ενεργοί πολίτες, γέμισαν δεκάδες σακούλες σκουπιδιών με κάθε λογής σκουπίδια, πλαστικά, παλιά ρούχα, μπουκάλια, χαρτιά και σύριγγες σε μια συμβολική ενέργεια για τη βελτίωση της εικόνας των ελεύθερων χώρων της πόλης.
Ο Λόφος Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι... ένας ζωτικός χώρος της πόλης δεκαοκτώ στρεμμάτων πευκοδάσους με πολλές δυνατότητες για μικρούς και μεγάλους. Δυνατότητες αναψυχής, περιπάτου, άθλησης, απομόνωσης σε ένα εντελώς φυσικό περιβάλλον στο κέντρο της πόλης. Σήμερα είναι ένας χώρος εγκαταλειμμένος, αναξιοποίητος, περιφρονημένος με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.

Η Δημοτική Αρχή είναι καιρός πια να μεριμνήσει να γίνει ο λόφος επισκέψιμος και αξιοποιήσιμος. Να φροντίσει για την απομάκρυνση του αντιαισθητικού φράχτη, την περιποίηση των δέντρων και την απομάκρυνση των ξερών, την αποκατάσταση των ξύλινων πάγκων και την περιποίηση των μονοπατιών. Αυτά δεν θέλουν ιδιαίτερες δαπάνες και μπορούν να γίνουν είτε με εθελοντές, είτε με συνεργεία του Δήμου. Ας μην περιμένουμε πότε θα ευδοκιμήσουν οι προϋποθέσεις ένταξή μας στο JESSICA ή ποιο άλλο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να υιοθετηθεί από τους μαθητές των διπλανών σχολείων στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αγωγής.

Το στοίχημα της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών είναι η ενεργοποίηση του πολίτη και η συμμετοχή. Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν και θα επιδιωχθεί η συνεργασία με συλλόγους των συνοικιών και άλλες συλλογικότητες με στόχο να δημιουργηθούν πιλοτικές συνοικίες, πιλοτικές γειτονιές, ενεργά τετράγωνα, πιλοτικά χωριά.
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

8 Ιαν 2011

Σκουπίδια και υλικά οικοδομής με αμίαντο στα Καλύβια
Σκουπίδια και μπάζα οικοδομής με κομμάτια αμιάντου στα Βόρεια Καλύβια, πολύ κοντά στον Παιδικό Σταθμό και δίπλα στο Νεκροταφείο, περιμένουν μήνες τώρα την απομάκρυνσή τους. Ποιος ευθύνεται για τις εικόνες αυτές και την ασφαλή απομάκρυνηση και διαχείριση του αμιάντου;


διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

5 Ιαν 2011

Τί συμβαίνει αλήθεια στις Βαρδάτες;;
Κάτοικοι των Βαρδατών μας καταγγέλλουν για παράνομες εκχερσώσεις δασικής έκτασης στη θέση Κολοκυνθού κοντά στο χωριό. Δείτε τις φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Από το κυπαρίσσι και τα ξεριζωμένα πουρνάρια, σκίνα κλπ φαίνονται και οι εκχερσώσεις καθώς και τα αποτυπώματα από ...μηχάνημα.

Ο ίδιος έχει με τον ίδιο τρόπο οικειοποιηθεί άλλα περίπου είκοσι στρέμματα στη θέση "Παλιουριάς", δίπλα από το ποτάμι "Δελφινάκο". Λένε ότι το είχε κάνει για μελισσοκομείο αλλά… Στις φωτογραφίες φαίνεται το ποτάμι και τα νέα δενδρύλια. Όπως λένε οι κάτοικοι, θέλει να ενσωματώσει και το δρόμο στα υπόλοιπα 20 στρέμματα.

Επίσης φαίνεται και η πηγή, η οποία τελικά σώθηκε την τελευταία στιγμή με τη παρέμβαση κάποιων χωριανών.

Ο δασάρχης Λαμίας ισχυρίζεται ότι είναι αποχαρακτηρισμένη έκταση από το 2007, ως "ΜΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" και θεωρεί πλέον αρμόδια τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Τι συμβαίνει αλήθεια; Τι λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες;


Στέφανος Σταμέλλος
http://www.e-ecology.grδιαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

4 Ιαν 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ του 6ου Συνεδρίου του ΣΟΛΑΡΠραγματοποιήθηκε στις 17-19-12-2010
στην Χαλκίδα

Εμείς οι συγκεντρωθέντες στην Χαλκίδα στις 17 και 18 Δεκεμβρίου του 2010, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΣΟΛΑΡ δηλώνουμε ότι σήμερα η χώρα μας διαθέτει την γνώση, την ικανότητα και τις δυνάμεις να προχωρήσει σε μία ριζική υπέρβαση του φαύλου κύκλου της αυθαίρετης δόμησης και της στρεβλής οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι ανακαίνιση των κτιρίων και των πόλεων, με βιοκλιματικά και φιλο-περιβαλλοντικά κριτήρια και με χρήση οικολογικών υλικών, μπορεί σήμερα να δημιουργήσει μία αξιοβίωτη οικονομική πρόοδο και την δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στην χώρα μας με οικονομικά ανταποδοτικό τρόπο. Δηλώνουμε την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί άμεση αναπτυξιακή προτεραιότητα για την χώρα μας και πρέπει όλοι πολίτες να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Θεωρούμε ότι ...η ανάπτυξη αυτή δεν μπορεί να γίνει με βάση γραφειοκρατικές αποφάσεις αλλά με την πλήρη συμμετοχή των ενεργών δυνάμεων της κοινωνίας, με ιεραρχημένες προτεραιότητες και επεμβάσεις που είναι ανταποδοτικές για τον πολίτη και με πλήρη σεβασμό στα οικονομικά των πολιτών. Με ανησυχία παρακολουθούμε φαινόμενα διαστρέβλωσης των δεδομένων και παραπλάνησης της αγοράς, στο όνομα της εξοικονόμησης ενέργειας, με προφανή σκοπό τον άκοπο πλουτισμό ή την ενδυνάμωση της γραφειοκρατίας.

Με ανησυχία παρατηρούμε την πλήρη απονέκρωση της διαδικασίας έκδοσης των οικοδομικών αδειών στην χώρα μας λόγω μίας στρεβλής και βεβιασμένης εφαρμογής των νέων διατάξεων του ΚΕΝΑΚ. Η βεβιασμένη μετάβαση στον νέο γραφειοκρατικό σύστημα ενεργειακής αποτίμησης των κτιρίων, αντί για τόνωση, τελικώς επέφερε νέκρωση της οικονομικής δραστηριότητας. Απαιτείται η άμεση δραστική απλοποίηση του ΚΕΝΑΚ ώστε η ενεργειακή μελέτη να καταστεί απλή και συνεκτική και όχι να κατατρύχει τους μελετητές με θέματα τριτεύουσας σημασίας, τα οποία έχουν να προσφέρουν ελάχιστα στην βελτίωση της ακρίβειας των υπολογισμών.

Με ανησυχία παρακολουθούμε, επίσης, την θέσπιση του «ενεργειακού επιθεωρητή» ο οποίος αντί να είναι ένας απλός «πιστοποιητής» όπως επιτάσσει η Οδηγία 91/2002, εξελίσσεται σε ένα μηχανισμό παρακολούθησης και καταγραφής των πάσης φύσεως οικοδομικών αυθαιρεσιών των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό υπονομεύεται εξ’ αρχής η εθνική προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας στον ενεργοβόρο κτιριακό τομέα της χώρας, διότι ο θεσμός αυτός θα προκαλέσει την αποστροφή των πολιτών. Θεωρούμε ότι η «επιθεώρηση» θα πρέπει να περιοριστεί αυστηρά στα καθήκοντα της «πιστοποίησης» κτιρίων και για τον σκοπό αυτό η χώρα χρειάζεται «πιστοποιητές» και όχι «επιθεωρητές». Εξ’ άλλου το άσυλο της κατοικίας είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά και δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεται, και μάλιστα υποχρεωτικά, από τον οποιοδήποτε «επιθεωρητή», ο οποίος θα λειτουργεί σαν τα μάτια και τα αυτιά ενός κράτους- μεγάλου αδελφού, και ο οποίος αντί να εξυπηρετεί την άμεσης προτεραιότητας υπόθεση της εξοικονόμισης ενέργειας στα κτίρια, θα λειτουργήσει σαν πραίτωρας των ίδιων συμφερόντων, που επί 10 χρόνια δεν επέτρεψαν την εφαρμογή του λεγόμενου ΚΟΧΕΕ, καθιστώντας την χώρα μας περίγελο στα μάτια των άλλων ευρωπαικών χωρών, των ίδιων κέντρων που έδωσαν λυσσαλέα μάχη να επιβάλλουν αντί του κτιρίου αναφοράς, την προσομοίωση των κτιρίων, μέσω πανάκριβου λογισμικού που μόνο αυτοί διέθεταν, και μέσω άλλου αντίστοιχου που ήταν έτοιμοι να πουλήσουν στους έλληνες μηχανικούς-μελετητές. Των ίδιων ανθρώπων που άλλοτε λειτουργούν σαν μη- κερδοσκοπικές (στην ουσία κερδοσκοπικές) εταιρείες, άλλοτε σαν μη-κυβερνητικές (στην ουσία κυβερνητικές) ομάδες, και άλλοτε σαν εξειδικευμένοι επιστήμονες, αλλά στην ουσία έμποροι και επιχειρηματίες.

Σήμερα το επίσημο σύστημα αποτίμησης της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια της χώρας απέχει πολύ από όλα τα διεθνή πρότυπα. Θεωρούμε ότι οι αρχές της διαχείρισης ενέργειας, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα στην χώρα μας για κάθε δράση όπου διατίθεται δημόσιο χρήμα με βάση τα διεθνή πρότυπα. Με βάση τις αρχές αυτές, η εξοικονόμηση ενέργειας αποτιμάται αναφορικά με τις πραγματικές καταναλώσεις και όχι με τις ιδεατές προβλέψεις του ΚΕΝΑΚ οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή οιαδήποτε σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Ουδεμία επιδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα απαιτείται. Τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας είναι από μόνα τους οικονομικώς ανταποδοτικά και δεν χρειάζονται περαιτέρω ενισχύσεις. Αρκούν μόνο φορολογικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων αυτών.

Από την άλλη πλευρά η πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί επιτέλους στις υποχρεώσεις της για χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Χωρίς αυτόν τον σχεδιασμό, δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί ριζικά ο φαύλος κύκλος της αυθαίρετης δόμησης. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να στηριχθεί σε κριτήρια φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής ως προς τους συντελεστές δόμησης. Πρωτίστως όμως θα πρέπει να στηριχθεί στο δικαίωμα πρόσβασης στον ήλιο και στον αέρα. Σε ότι αφορά τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων και την αντίστοιχη αναθεώρηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) στον τομέα αυτό, θα πρέπει επιτέλους να θεσμοθετηθούν κατηγορίες περιορισμού της σκίασης του ενός κτιρίου από το άλλο.

Επίσης η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε σημαντικές αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις για την ανάπλαση των πόλεων. Θα πρέπει άμεσα να καταρτιστούν σχέδια για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων στα κέντρα των πόλεων. Οι κοινόχρηστοι αυτοί χώροι μπορεί και πρέπει να δημιουργηθούν με ανταλλαγή αστικής ιδιωτικής γης με δημόσια ρυμοτομημένη γη. Η ρυμοτόμηση της δημόσιας γης θα πρέπει να γίνει με καθαρά κριτήρια «πράσινης πολεοδόμησης», δηλαδή με δικαίωμα πρόσβασης στον ήλιο και στον αέρα, με δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια μέσα μεταφοράς και με χρήση χώρων με πρώην βιομηχανική ή εμπορική χρήση, όπως είναι ο χώρος του αεροδρομίου του Ελληνικού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας μηχανισμός αυτοχρηματοδοτούμενης οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, ο οποίος θα αποτελέσει την ατμομηχανή για την ανάκαμψη της οικονομίας. Δυστυχώς όμως αντί αυτού το Ελληνικό, ίσως η τελευταία ευκαιρία της Αθήνας και του Πειραιά, κινδυνεύει να μετατραπεί σε καζίνο και εμπορικά κέντρα.
Επίσης, στην σημερινή Ελλάδα, αντί οι Α.Π.Ε. να αποτελέσουν δικαίωμα και υποχρέωση κάθε πολίτη, για την δωρεάν παραγωγή , σε ατομικό επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, υποσκελίζονται από την λανθασμένη και εξωφρενική μετατροπή καλλιεργήσιμης γής, σε φωτοβολταικά πάρκα, και της καταστροφής τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σε αιολικά πάρκα, λόγω της ηθελημένης έλλειψης εθνικού χωροταξικού σχεδίου για την εφαρμογή των Α.Π.Ε., πράγμα που θα επέτρεπε και την σωστή χωροθέτηση αιολικών πάρκων, και την αποφυγή καταστροφής της ελληνικής φύσης και του ελληνικού τοπίου, που δεν αποτελούν όπως συμφέρει κάποιους πονηρούς επενδυτές, res nullius,( ιδιοκτησία κανενός), αλλά res pubblica, ( δημόσιο αγαθό, κοινή ιδιοκτησία όλων των πολιτών).

Στον τομέα, ακόμη, της παραγωγής και διάθεσης οικολογικών οικοδομικών υλικών, η Ελλάδα είναι ουραγός, αντί να είναι πρωτοπόρος. Εξαιρετικές ελληνικές βιομηχανίες, όπως στον τομέα των χυτοσιδηρών τζακιών κλείνουν, ελλείψει κρατικής υποστήριξης, άλλες στον τομέα των θερμομονωτικών υλικών , κινδυνεύουν, εξ αιτίας των εξωφρενικών απαιτήσεων του νέου Κενακ, που φαίνεται να πριμοδοτεί συγκεκριμένα υλικά, ( την στιγμή που δεν πριμοδοτεί το άμεσο ηλιακό κέρδος στα κτίρια, πράγμα ανήκουστο και αντι-επιστημονικό). Υλικά εξαιρετικά καρκινογόνα και παρά τις σχετικές απαγορεύσεις, εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, και κανένας κρατικός φορέας δεν αναλαμβάνει υπεύθυνα να ενημερώσει τους έλληνες πολίτες.

Στον τομέα της γεωβιολογίας, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, γιατί σε μια χώρα με μεγάλες περιοχές του εθνικού της εδάφους, να αντιμετωπίζουν προβλήματα ραδονίου, θα έπρεπε πρίν την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας, να προηγούνται μετρήσεις και λήψη σχετικού πιστοποιητικού. Επίσης είναι απαράδεκτο να διέρχονται πυλώνες και γραμμής υπερυψηλής τάσης, σε κατοικημένες περιοχές, και η επιστήμη της γεωβιολογίας, που αφορά και το δίκτυο των γραμμών Χάρτμαν, που αποτελεί διδακτικό αντικείμενο σε πολλά ευρωπαικά πολυτεχνεία, στην Ελλάδα να εφαρμόζεται, δήθεν, από αμόρφωτους κομπογιαννίτες, χωρίς πανεπιστημιακού επιπέδου κατάρτιση.

Τέλος τραγική είναι η κατάσταση, και στο τομέα της εφαρμογής της ανακύκλωσης των μπάζων στα κτίρια, και αυτό παρά την σχετική κοινοτική οδηγία, αλλά και στον τομέα της κομποστοποίησης και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις πρωτοβουλίες για την σωτηρία περιοχών από την κατασκευή ΧΥΤΑ, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και αρχαιολογικής αξίας, όπως είναι η περίπτωση της Κερατέας, και την αντίθεση μας στην λογική, σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι κάτοικοι αντιδρούν με το επιχείρημα "πάρτε τα σκουπίδια σας από εδώ, και βάλτε τα κάπου αλλού".
Ζητάμε άμεσα:
Α. την κατάρτιση ενός πράσινου Γ.Ο.Κ., με κατοχύρωση, conditio sine qua non, ήτοι αναγκαία προϋπόθεση, για κάθε πράξη της διοίκησης στον οικιστικό τομέα και στην δόμηση, και αναφαίρετο δικαίωμα, κάθε πολίτη στον ήλιο και στον άνεμο.
Β. τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, σε τόπους όπου η "οικο-χωριτικότητα" υπερβαίνει ένα ελάχιστο ποσοστό.
Γ. την αλλαγή και την απλούστευση του γραφειοκρατικού ΚΕΝΑΚ, στον οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά το άμεσο ηλιακό κέρδος στα κτίρια.
Δ. την κατάργηση της αντισυνταγματικής και αντιδημοκρατικής δήθεν, επιθεώρησης των κτιρίων, και την αντικατάσταση της με την ενεργειακή πιστοποίηση.
Ε. την σύνταξη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδίου, για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε., και την κατοχύρωση του δικαιώματος των ελλήνων πολιτών , στην παραγωγή, σε ατομικό επίπεδο, ενέργειας.
Ζ. την ενίσχυση της παραγωγής ελληνικών οικοδομικών προιόντων, και την αυστηρή απαγόρευση της πώλησης καρκινογόνων υλικών.
Η. την υποχρεωτική μέτρηση, τουλάχιστον , του ραδονίου, πριν την λήψη μίας οικοδομικής άδειας.
Και Θ. την άμεση εφαρμογή της ανακύκλωσης των μπάζων στις οικοδομές.
"πείθεσθαι τοις ακριβεστέροις", Αριστοτέλους, μετά τα Φυσικά, κεφάλαιο Λ.

Χαλκίδα, 19-12-2010
Εγκρίθηκε δια βοής από τους 250 συνέδρους, του 6ου πανελληνίου συνεδρίου του Σ.ΟΛ.ΑΡ.
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...