26 Φεβ 2011

Υπάρχει κίνδυνος να μην έχουμε Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Λαμίας;Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας στις 21 Φεβρουαρίου έγιναν δύο ψηφοφορίες για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Οι ψηφοφορίες απέβησαν άκαρπες, γιατί κανένας από τους υποψήφιους δεν συγκέντρωσε τις 27 ψήφους, δηλαδή τα 2/3 που προβλέπει ο Νόμος 3852/2010

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 του νόμου όμως ορίζεται: «Η διαδικασία για [...]την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία….».

Μια πρώτη ερμηνεία του Νόμου λέει ότι η αποκλειστική προθεσμία των δύο μηνών εκπνέει τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου. Αν ως τότε δεν εκλεγεί ο Συμπαραστάτης, ο θεσμός αυτός δεν θα ισχύει για το Δήμο Λαμίας. Εκτός βέβαια αν υπάρξει πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εσωτερικών για νομοθετική ρύθμιση του θέματος

Για να μην υπάρξουν παρατράγουδα, θα μπορούσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να καλέσει έκτατο Δημοτικό Συμβούλιο για τη Δευτέρα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκλογής.
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

17 Φεβ 2011

Οι θέσεις της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας
για τη Διαχείριση των Στερεών ΑποβλήτωνΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
http://www.pepla.gr http://pepla.blogspot.com info@pepla.gr

Λαμία, 17.2.2011


Δίνουμε στη δημοσιότητα τις θέσεις της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής επεξεργασίας της Πρωτοβουλίας και ανταλλαγής εμπειριών με Κινήσεις και Δίκτυα άλλων δήμων της Ελλάδας.

Δεν διεκδικούμε δάφνες πρωτοτυπίας ούτε έχουμε αυτή την πρόθεση. Η πρότασή μας αποτελεί προσπάθεια προσαρμογής στα δικά μας δεδομένα των λύσεων, που έχουν προταθεί αλλά και εφαρμοστεί σε άλλους δήμους της χώρας μας (π.χ.[...] Ελευσίνα, Χανιά, Καλαμάτα) με επιτυχία.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παραγωγή και η διαχείριση αποβλήτων συνδέεται στενά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους πόρους. Η παραγωγή υπερβολικών ποσοτήτων αποβλήτων αποτελεί ένδειξη ασύμφορης χρήσης των πόρων, η δε ανάκτηση των ενσωματωμένων στα απόβλητα υλικών και ενέργειας μπορεί να μας βοηθήσει να χρησιμοποιούμε τους πόρους καλύτερα. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές για τα απόβλητα μπορούν και πρέπει να έχουν στόχο τη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που συνδέονται με τη χρήση των πόρων.

Ο κλάδος της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων στην Ευρώπη έχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και εκτιμώμενο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 100 δις ευρώ. Ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας και εξασφαλίζει από 1,2 έως 1,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Η βιομηχανία ανακύκλωσης προμηθεύει όλο και μεγαλύτερες ποσότητες πόρων στη μεταποιητική βιομηχανία: τουλάχιστον το 50% του χαρτιού και του χάλυβα, το 43% του γυαλιού και το 40% των μη σιδηρούχων μετάλλων που παράγονται στην ΕΕ προέρχονται σήμερα από ανακυκλωμένα υλικά.

Ενώ τα σκουπίδια μας αυξάνονται ραγδαία, δυστυχώς ακόμα και σήμερα απουσιάζει μια συγκροτημένη πολιτική σε επίπεδο τοπικό για το πρόβλημα των απορριμμάτων. Η περιοχή μας, όπως και πανελλαδικά, έχει χάσει πολύτιμο χρόνο, τουλάχιστον δύο δεκαετίες, που θα μπορούσαν να είχαν τεθεί οι βάσεις για την δραστική μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των παραγόμενων απορριμμάτων με εφαρμογή της ιεράρχησης των επιλογών, που θέτει η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα απόβλητα, δηλαδή την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση του συνόλου των απορριμμάτων.

Σήμερα το τοπίο στο Δήμο μας είναι απογοητευτικό:
- με το πρόβλημα της χωματερής της Λαμίας -ένας χώρος κορεσμένος χωρίς άδεια λειτουργίας, δίπλα στη λατομική περιοχή- να διογκώνεται επικίνδυνα,
- με τις αρνήσεις των τοπικών κοινωνιών να δεχτούν τη χωροθέτηση στην περιοχή τους οποιασδήποτε μονάδας διαχείρισης και
- χωρίς να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης.

Οι λύσεις που ακούγονται να προωθούνται σε άλλες περιοχές, όπως η δεματοποίηση, η καύση ή η βιομηχανικού τύπου επεξεργασία των σκουπιδιών, ανεβάζουν σημαντικά το κόστος διαχείρισης προς όφελος λίγων μεγαλοεργολάβων, ενώ συγχρόνως είναι άκρως αναποτελεσματικές και επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία αλλά και τα φυσικά οικοσυστήματα.

Μπροστά στη γενικευμένη αυτή κρίση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων τονίζουμε ότι λύσεις υπάρχουν και είναι στο χέρι όλων μας να τις πραγματοποιήσουμε! Η λύση όμως σίγουρα δεν είναι να ψάχνουμε διαρκώς πού θα βάλουμε τα σκουπίδια μας με την χωροθέτηση νέων ΧΥΤΑ ή μονάδων καύσης, ούτε βέβαια να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τη λογική «όχι σκουπίδια στην αυλή μου», όπως συχνά, με λάθος τρόπο, αντιμετωπίζεται από τις τοπικές κοινωνίες. Τα σκουπίδια όπου και αν καταλήγουν -ακόμα και σε ένα καλά σχεδιασμένο ΧΥΤΑ ή μια σύγχρονη μονάδα καύσης- προκαλούν επιβάρυνση στο περιβάλλον και στην κοινωνία και είναι άδικο να επιβάλουμε την ταφή ή καύση τεράστιων ποσοτήτων απορριμμάτων σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές. Για μας η λύση βρίσκεται στην ανάληψη της ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την κεντρική διοίκηση, την Περιφερειακή/Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τους πολίτες, για να προωθήσουμε μια πολιτική μηδενικών αποβλήτων, να μειώσουμε την ποσότητα των απορριμμάτων μας κατά 80-90% σε ορίζοντα μιας 5ετίας.

Ολοκληρωμένο σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης (στόχος μηδενικά απόβλητα)

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Οι πολίτες: Ενεργοί και υπεύθυνοι

Σημείο κλειδί στην λύση του προβλήματος των απορριμμάτων είναι ο ρόλος του υπεύθυνου πολίτη, που αναλαμβάνει την ατομική του ευθύνη δίνοντας βάρος στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, αλλάζοντας τα πρότυπα κατανάλωσης, επιλέγοντας προϊόντα με ελάχιστο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας την επαναχρησιμοποίηση, συμμετέχοντας σε προγράμματα ανακύκλωσης/κομποστοποίησης. Ο υπεύθυνος πολίτης μπορεί κατ’ αρχή να αλλάξει το σπίτι του και τη γειτονιά του σε οικολογική κατεύθυνση κάνοντας καθημερινή συνήθεια καλές πρακτικές, όπως η κομποστοποίηση των πράσινων απορριμμάτων του, η μείωση/εξάλειψη της χρήσης επικίνδυνων υλικών ή άλλων προϊόντων με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (π.χ πλαστική τσάντα μιας χρήσης) η διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Συγχρόνως ως ενεργός πολίτης μπορεί, με συλλογική δράση μέσα από την κοινωνία των πολιτών ή πολιτικούς φορείς, να ασκεί σε καθημερινή βάση ισχυρή πίεση στη διοίκηση γα να υιοθετηθούν πολιτικές μείωσης των αποβλήτων.

Τι θέλουμε από το δήμο

Να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο ολοκληρωμένα σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η ως τώρα πρακτική της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων ή/και της ανεξέλεγκτης καύσης, έχει επιπτώσεις στην υγεία μας και στο περιβάλλον. Με ευθύνη του Δήμου να κλείσουν και να αποκατασταθούν ΟΛΟΙ οι ΧΑΔΑ στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου, αν υπάρχουν και όπου υπάρχουν. Είναι σημαντικό αυτοί οι χώροι να εξυγιανθούν αποτελεσματικά, αλλιώς θα συνεχίσουν να ρυπαίνουν για δεκαετίες με τα παραγόμενα στραγγίσματα/βιοαέριο. Απαραίτητη είναι η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση αυτών των χώρων, η παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών, καθώς και ο έλεγχος σε αγροτικά/κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή (είναι πιθανή η επιβάρυνση τους με διοξίνες και άλλους τοξικούς ρύπους).

Ο Δήμος Λαμίας πρέπει να καταρτίσει και να θέσει άμεσα σε εφαρμογή ολοκληρωμένα σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης με σαφή χρονοδιαγράμματα και δεσμευτικούς ποσοτικούς στόχους μείωσης διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων. Να εφαρμόσει προγράμματα επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης για όλες τις κατηγορίες υλικών για τα οποία υπάρχουν ήδη συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα, παλιά ελαστικά, ορυκτέλαια, μπαταρίες, συσσωρευτές, οχήματα τέλους κύκλου ζωής). Συγχρόνως θα πρέπει, να επεκταθεί η εναλλακτική διαχείριση και για άλλες κατηγορίες υλικών που μέχρι σήμερα καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, όπως απόβλητα εκσκαφών, οικοδομών, κατεδαφίσεων (μπάζα), έπιπλα, ρουχισμός, χρησιμοποιημένα/ληγμένα φάρμακα, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, μαγειρικά λάδια, αγροχημικά και οι συσκευασίες τους.

Δύο ρεύματα αποβλήτων που θα πρέπει να διαχειριστούμε κατά προτεραιότητα είναι τα μπάζα και τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, οικοδομών, κατεδαφίσεων (μπάζα), το μεγαλύτερο ρεύμα αποβλήτων που η ανακύκλωση τους θα συνέβαλε σε μεγάλη εξοικονόμηση φυσικών πόρων (π.χ άργιλος, χαλίκι και άμμος).

Τα πράσινα/οργανικά απορρίμματα (αποφάγια και κλαδέματα) αποτελούν το 35-40% του συνολικού όγκου των απορριμμάτων και είναι κυρίως υπεύθυνα για την παραγωγή επικίνδυνων στραγγισμάτων και βιοαερίου στους χώρους ταφής. Για την διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων τους ο Δήμος θα πρέπει να οργανώσει με αποτελεσματικό τρόπο προγράμματα οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης, το θρυμματισμό των κλαδεμάτων του Δήμου και των ιδιωτών, θέτοντας σαφείς ποσοτικούς στόχους μείωσης, δίνοντας κίνητρα στους δημότες να συμμετέχουν και ενημερώνοντας τους συστηματικά για τα οφέλη της κομποστοποίησης. Για να φανεί η αξία της κομποστοποίησης σημειώνουμε ότι ο ελάχιστος εθνικός στόχος μείωσης αυτών των υλικών και εκτροπής τους από ΧΥΤΑ, που θα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2013, είναι 50%!.

Οικονομικά Εργαλεία – Κίνητρα/αντικίνητρα στους πολίτες να μειώσουν τα απορρίμματα τους

Απαραίτητη είναι η εφαρμογή οικονομικών εργαλείων όπως τα συστήματα «πληρώνω όσο πετάω» για να δοθούν ισχυρά κίνητρα στους δημότες να μειώσουν τα απορρίμματα τους αλλά και για μια δικαιότερη κατανομή του συνολικού κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ο Δήμος θα πρέπει να χρεώνει τους δημότες με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων τους που καταλήγουν σε ΧΥΤΥ και σημειώνουμε ότι θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ στην παραπάνω κατεύθυνση. Όμως το μέτρο αυτό δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να προβλεφθεί και η αντίστοιχη εισαγωγή συστημάτων «πληρώνω όσο πετάω» σε επίπεδο νοικοκυριών, έτσι ώστε να επιβραβεύεται η υπεύθυνη συμπεριφορά του πολίτη που μειώνει τα απορρίμματα του. Ένα πρόγραμμα «πληρώνω όσο πετάω» έχει ήδη ξεκινήσει στο Δήμο Ελευσίνας, με πολύ θετικά έως τώρα αποτελέσματα.

Τα παραπάνω μέτρα είναι απαραίτητα και εφικτά. Σίγουρα δεν υπάρχουν εύκολες ή «μαγικές» λύσεις για τα σκουπίδια μας, αλλά η μείωση της παραγωγής τους είναι Μονόδρομος! Μετά την εφαρμογή των παραπάνω, τα όποια υπολείμματα μπορούν να οδηγούνται σε ΧΥΤΥ. Εκτιμάται ότι οι ποσότητες των υπολειμμάτων θα πρέπει σταδιακά να μειώνονται, οπότε σε βάθος χρόνου η εξάρτηση από ΧΥΤΥ θα είναι μικρή. Από τη διεθνή εμπειρία εκτιμάται ότι σε 10 -15 έτη μπορεί να καταλήγει σε ΧΥΤΥ μόνο το 10 -15% των σημερινών απορριμμάτων.

Σε ό,τι αφορά στην χωροθέτηση ΧΥΤΥ στην Κεντρική Φθιώτιδα, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και να μελετηθεί το σύστημα των Σταθμών Μεταφόρτωσης με την αξιοποίηση των υπαρχόντων ΧΥΤΑ(Υ) στην Περιφέρεια
Το παραπάνω μοντέλο διαχείρισης μπορεί να χρηματοδοτηθεί:
α) από τα σημερινά και μελλοντικά εθνικά συστήματα διαχείρισης και από συνεργαζόμενους με αυτά ιδιώτες,
β) από τον ίδιο το Δήμο,
γ) από την πολιτεία, και
δ) από την Ε.Ε.

Όσοι ΟΤΑ στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει έστω και εν μέρει το παραπάνω μοντέλο (π.χ. ο Δήμος Ελευσίνας τα τελευταία 5 χρόνια), ήδη βλέπουν σημαντική μείωση των απορριμμάτων τους και του κόστους διαχείρισής τους ανά τόνο. Από εμπεριστατωμένη διερεύνηση στο σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης σχετικά με την εφαρμογή της κομποστοποίησης στην περιφέρεια, προκύπτει ότι το παραπάνω μοντέλο διαχείρισης είναι σημαντικά πιο οικονομικό από άλλα, που αντί να αξιολογήσουν σωστά το ρόλο της ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης και οικιακής κομποστοποίησης, προτείνουν από κοινού διαχείριση όλων των απορριμμάτων, που συμπεριλαμβάνει και θερμική αξιοποίηση.

Προτεινόμενες άμεσες ενέργειες για το Δήμο Λαμίας

1. Συγκρότηση και λειτουργία διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος και θα εισηγείται στα όργανα του Δήμου.

2. Συνεργασία με επιστήμονες και όλους τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στο θέμα των απορριμμάτων.

3. Αξιολόγηση της λειτουργίας του προγράμματος της ανακύκλωσης στο Δήμο με βάση στοιχεία. Επανασχεδιασμός της διάταξης των μπλε κάδων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Τοποθέτηση και επέκταση του συστήματος συλλογής σε νέα σημεία και κάλυψη όλης της έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου.

4. Έναρξη της διαλογής στην πηγή των οργανικών και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων με τοποθέτηση διακριτών (π.χ. πορτοκαλί) κάδων κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις εστίασης και σε επιλεγμένη περιοχή της πόλης πιλοτικά στην αρχή και επέκταση στη συνέχεια βάσει χρονοδιαγράμματος.

5. Δημιουργία και προβολή σημείων ενίσχυσης της ανακύκλωσης στις γειτονιές. Τέτοια σημεία μπορούν να είναι τα μικρά παντοπωλεία ή τα καταστήματα ψιλικών που θα συμβάλλονται με το Δήμο για την υποδοχή ορισμένων ανακυκλώσιμων υλικών. Μπορεί να συγκεντρώνουν π.χ. τηγανέλαια, μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λπ. που στη συνέχεια θα τα περισυλλέγει ο Δήμος. Στα καταστήματα αυτά μπορούν να δίνονται κίνητρα όπως έκπτωση δημοτικών τελών ή ειδική προβολή, βάσει επίτευξης στόχων. Έτσι ενισχύονται ταυτόχρονα οι τοπικές αγορές και το πρόγραμμα ανακύκλωσης.

6. Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης ως μονάδας υποδοχής και επεξεργασίας μόνο των οργανικών και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων για παραγωγή κομπόστ ως εδαφοβελτιωτικό. Η σωστή λειτουργία της μονάδας με περιβαλλοντικούς όρους δεν επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή.

7. Για τη διασφάλιση του ελέγχου της σωστής λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων (Μονάδα Κομποστοποίησης, ΚΔΑΥ, βιολογικός) να υπογραφεί σύμβαση με ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα ελέγχου, ο οποίος θα αναλάβει να κάνει μετρήσεις και να παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία των μονάδων και να συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση που θα δίνει στη δημοσιότητα.

8. Προώθηση με ενημέρωση και παροχή κινήτρων της οικιακής κομποστοποίησης οργανικών και βιοδιασπώμενων στην περιφέρεια της πόλης και στα χωριά.

9. Ειδικός σχεδιασμός προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης για τα αγροχημικά υλικά και τις συσκευασίες τους στις αγροτικές περιοχές του διευρυμένου καλλικρατικού Δήμου.

10. Σχεδιασμός διαδικασίας συλλογής ληγμένων φαρμάκων από τα φαρμακεία και μολυσματικών υλικών από τα μικροβιολογικά ιατρεία και κλινικές.

11. Εγκατάσταση θραυστήρα για υλικά κατεδαφίσεων άχρηστα οικοδομικά υλικά, έπιπλα κ.λ.π. για τη θραύση και προώθηση είτε προς επαναχρησιμοποίηση είτε για αποκατάσταση παλιών λατομείων.

12. Προβολή και επιβράβευση από το Δήμο καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών από τους δημότες και τις επιχειρήσεις. Θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων με στόχο την προώθηση καλών πρακτικών.

13. Ενημέρωση των δημοτών πόρτα – πόρτα για την ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδοι). Ειδική ενημέρωση για τα υπόλοιπα ρεύματα ανακύκλωσης (μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, μελανοδοχεία, ορυκτέλαια κ.λ.π.), που λειτουργούν στο Δήμο μας, τον τρόπο και τα σημεία συλλογής.

14. Ευαισθητοποίηση των δημοτών με εκστρατεία ενημέρωσης- πληροφόρησης μέσα από τα Μ.Μ.Ε.(τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, ενημερωτικές εκπομπές, συζητήσεις κ.λ.π.) καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις, δράσεις, ημερίδες

15. Ειδικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και συμμετοχής στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των επαγγελματιών (π.χ. χώροι εστίασης κ.λ.π.)

16. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δημοτικών τελών με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Να σταματήσουμε να πληρώνουμε δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας μας, και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουμε, ώστε να ισχύσει η αρχή της «ανταποδοτικότητας» και να καταστούμε όλοι περιβαλλοντικά περισσότερο υπεύθυνοι δημότες, που θα συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση για να μειώσουμε και τα δημοτικά μας τέλη. Με την ίδια λογική να εφαρμοστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις.

17. Δημιουργία ομάδας εθελοντών, που θα στηρίζουν το παραπάνω έργο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Η υλοποίηση της πρότασής μας προϋποθέτει την πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών, ώστε να υπάρξει η συστράτευση όλων για τον κοινό σκοπό που είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων μας. Με την υλοποίηση της πρότασης η κοινωνία μας επιδεικνύει υπεύθυνη στάση απέναντι στο μέλλον των παιδιών της. Δεν πετάει το μπαλάκι σε άλλους φορείς, περιοχές ή ύποπτα επιχειρηματικά συμφέροντα. Επιλέγει να διαχειριστεί ή ίδια και να μετατρέψει ένα «πρόβλημα» σε ευκαιρία αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του συνολικού σχεδίου. Σε βάθος χρόνου μπορεί να βοηθήσει στα οικονομικά του ίδιου του Δήμου και να αποβεί σε παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής.
Καλούμε το Δήμο Λαμίας να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και τους συνδημότες μας να απαιτήσουμε και να συμβάλλουμε όλοι μαζί για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο υπεύθυνο απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Ιδιωτικοί αυτοκινητόδρομοι στην Ελλάδα: ΑΠΟ ΤΟ «ΘΑΥΜΑ» ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»

http://www.tvxs.gr
του Γιάννη Παρασκευόπουλου*

Μήπως χρειαζόμαστε βαθύτερες αλλαγές πολιτικής;
• Τα υπέρογκα διόδια, καρπός της διαρκούς αύξησης των αυτοκινητοδρόμων
• Η Ελλάδα κατέχει πλέον και πανευρωπαϊκά ρεκόρ
• Ανάγκη ριζικών αλλαγών στην πολιτική μεταφορών.

Η ιστορία των ιδιωτικών αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, αρχίζει με την Αττική Οδό. Ο νέος δρόμος, με εξυπηρέτηση σαφώς ανώτερη από τους υπάρχοντες, προσελκύει τριπλάσια κίνηση από τις αρχικές προβλέψεις διασφαλίζοντας στις εταιρίες της κοινοπραξίας θεαματική οικονομική επιτυχία και μόνιμες πηγές εσόδων.
Πίσω από τη βιτρίνα, όμως, είχαμε δύο τουλάχιστον σοβαρές παρενέργειες:
• Η κοινοπραξία πίεσε σθεναρά για[...] ματαίωση του Προαστιακού, που σώθηκε μόνο την τελευταία στιγμή, όταν τον απαίτησε ακόμη πιο σθεναρά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Στο μεταξύ όμως προχωρούσε εσπευσμένα, ως υποκατάστατο, η κατεπείγουσα προέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο, όπου η απουσία μελετών για τους ενδιάμεσους σταθμούς, κόστισε τελικά μια πολύμηνη αναγκαστική διακοπή της γραμμής, το 2009.
• Οι επεκτάσεις του αυτοκινητοδρόμου στον Υμηττό και την Ανατολική Αττική αποτελούν πάγιο στόχο της κοινοπραξίας, που πιέζει σταθερά όλες τις κυβερνήσεις της τελευταίας 10ετίας, αδιαφορώντας για τις επιλογές των πολιτών και για τις συνέπειες στο περιβάλλον.

Επεκτείνοντας την Αττική Οδό σε… όλη τη χώρα

Η Αττική Οδός αποτέλεσε πρότυπο σε πολύ ευρύτερη κλίμακα. Λίγο πριν το τέλος της διακυβέρνησής του, ο Κ. Σημίτης επέλεξε να υποσχεθεί σε κάθε Έλληνα έναν αυτοκινητόδρομο σε απόσταση μιας ώρας από την πόρτα του σπιτιού του. Την εκπλήρωση δρομολόγησαν η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Σουφλιάς, με συμβάσεις παραχώρησης διοδίων για κλειστούς αυτοκινητοδρόμους που θα καλύπτουν κάθε γωνιά της ηπειρωτικής Ελλάδας, φθάνοντας συνολικά τις 2.500 χλμ.
Με τα δεδομένα αυτά, το 2015:
• Θα είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι αυτοκινητόδρομοι θα ξεπερνούν το συνολικό μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου. http://epp.eurostat.ec. europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-028/EN/KS-SF-08-028-EN.PDF
• Σε κάθε 100.000 κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας θα αντιστοιχούν 24 χλμ. κλειστών αυτοκινητοδρόμων, όταν στην Ελβετία αντιστοιχούν 18 χλμ., στη Γαλλία 17 χλμ. και στη Γερμανία «μόλις» 15 χλμ.
• Ανά 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ηπειρωτικού εδάφους μας, θα έχουμε 23 χλμ. αυτοκινητοδρόμων, όταν η Αυστρία έχει 20, η Γαλλία 17, η Βρετανία 16 Ένα τέτοιο φαραωνικό πρόγραμμα απαιτεί φυσικά και τους ανάλογους πόρους. Δεσμεύτηκε λοιπόν η μερίδα του λέοντος από τα κοινοτικά κονδύλια, εκταμιεύθηκαν μεγάλα ποσά για απαλλοτριώσεις, συμφωνήθηκαν με διάφορα προσχήματα γενναίες άμεσες και έμμεσες κρατικές πληρωμές.
Κυριότερος όμως πόρος ήταν τα διόδια, που για πρώτη φορά έπαψαν να είναι συμβολικά και να αφορούν μόνο τη συντήρηση των δρόμων. Το υπάρχον δίκτυο έγινε πηγή άντλησης εσόδων για τα μελλοντικά τμήματα και οι κατασκευαστικές κοινοπραξίες επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν τα έργα τους με το μέγιστο δυνατό τραπεζικό δανεισμό και με τα ελάχιστα δυνατά ίδια κεφάλαια: Ενδεικτικά, για τον άξονα Ελευσίνα-Πάτρα-Καλαμάτα προβλέπονται 20% απευθείας επιδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και μόλις 7% ίδιες συμμετοχές, που κι αυτές καλύπτονται κυρίως με δανεισμό.

Όταν οι εργολάβοι γίνονται κατακτητές

Κάπου εδώ αρχίζουν καταστάσεις πραγματικά νοσηρές:
• Με το ξεκίνημα των συμβάσεων, ο σιδηρόδρομος από «φτωχός συγγενής» γίνεται «ανεπιθύμητος συγγενής». Το 2008 παγώνουν όλες οι επενδύσεις εκτός του βασικού άξονα, το 2009 (ήδη επί Ν.Δ.) περικόπτονται δραστικά τα δρομολόγια, το 2010 η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται με «πειραγμένα» στοιχεία για τον ΟΣΕ για να συναινέσει στην ψήφιση ενός νόμου που τον στραγγαλίζει οικονομικά και κλείνει το μισό δίκτυο. Οι προβλέψεις για ξήλωμα των γραμμών και απόδοσή τους σε άλλες χρήσεις ώστε να μη μπορεί να ξαναλειτουργήσει τρένο ούτε και στο μέλλον, ταιριάζουν γάντι με τα συμφέροντα των αυτοκινητοδρόμων να πετύχουν μονοπωλιακή θέση.
• Τα διόδια εισπράττονται και σε δρόμους που δε δικαιολογούν χρέωση των οδηγών. Για να μπορούν να εισπράττονται διόδια στη διαδρομή Κορίνθου-Πατρών, χρειάστηκε να τροποποιηθεί ακόμη και η…. ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάτι που πιθανότατα θα ήταν ανέφικτο χωρίς το «ενδιαφέρον» μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών όπως η HOCHTIEF. Στην επίσημη ιστοσελίδα της τελευταίας http://www.hochtief-concessions.com/concessions_en/4.jhtml βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει σε καμιά άλλη χώρα συμμετοχή σε αυτοκινητοδρόμους υπό κατασκευή.
• Αρκετοί όροι φαίνονται σχεδιασμένοι για να θωρακίσουν τις κοινοπραξίες απέναντι στον ανταγωνισμό του σιδηροδρόμου. Στη σύμβαση της Ιονίας Οδού προβλέπεται ειδική οικονομική ρήτρα κατά του Δημοσίου, αν τελικά κατασκευαστεί τρένο από Καλαμπάκα προς Γιάννενα και Ηγουμενίτσα. Στη σύμβαση της Ολυμπίας Οδού, οι σιδηροδρομικές γραμμές εξομοιώνονται με δίκτυα κοινής ωφέλειας, που ξηλώνονται και μετατοπίζονται με δαπάνες του Δημοσίου παντού όπου εμποδίζουν την πρόοδο των οδικών έργων.
• Η ίδια κοινοπραξία εκμεταλλεύεται καταχρηστικά το προνόμιο να μη δεσμεύεται από τις κατασκευαστικές μελέτες της γραμμής Κιάτο-Πάτρα. Δημιουργεί έτσι δικά της εργοτάξια πάνω στη σιδηροδρομική χάραξη και πολλαπλασιάζει τα «σημεία εμπλοκής» με το σιδηρόδρομο που διεκδικεί να αναλάβει η ίδια με απευθείας ανάθεση. Αν υποψιάζεστε ότι τα συμφέροντα της κοινοπραξίας ταιριάζουν καλύτερα με ένα τρένο που δε θα λειτουργήσει πριν ολοκληρωθεί ο δρόμος και που θα μένει μακριά από την πόλη και το λιμάνι της, ο ισχύων σχεδιασμός προβλέπει όντως ότι το τρένο θα λειτουργήσει το 2015 και θα σταματά στο … Ρίο. Αναλυτικές καταγγελίες έχουν δημοσιοποιήσει οι Οικολόγοι Πράσινοι στο http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1474:2010-11-02-15-11-19&catid=33:2009-03-18-07-39-11&Itemid=51
Οι εταιρίες όμως των αυτοκινητοδρόμων λειτούργησαν ως κατακτητές και σε μια σειρά άλλα επίπεδα. Παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους για τα παράπλευρα οδικά δίκτυα, αρνήθηκαν να συνδιαλλαγούν με τις τοπικές κοινωνίες που βρέθηκαν φόρου υποτελείς για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, προώθησαν πλήρη αδιαφάνεια στα οικονομικά τους στοιχεία και την απόσβεση των επενδύσεών τους, έδειξαν αλαζονεία όταν οι οδηγοί-πελάτες τους άρχισαν να πιέζονται με την οικονομική κρίση και τα ακριβά καύσιμα. Βρέθηκαν έτσι εύλογα στο επίκεντρο της οργής των πολιτών και στο στόχαστρο ενός πολύμορφου και αυθόρμητου κινήματος, καθώς όλα αυτά τα χρόνια έδειχναν να απολαμβάνουν την πολιτική τους ισχύ και τη δυνατότητα να επιβάλλουν αποφάσεις στο πολιτικό σύστημα.

«Δεν πληρώνω»: τι βρίσκεται πέρα από την οργή;

Η οργή είναι λοιπόν εύλογη, δεν πρέπει όμως να κρύβει από τα μάτια μας τα υπόλοιπα στοιχεία του παζλ των μεταφορών:
• Ότι, με εξαίρεση την ολοκλήρωση του άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα δε χρειάζεται άλλους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους. Οι πιο πολλές από τις συμβάσεις του κ.Σουφλιά θα πρέπει είτε να καταγγελθούν τελείως είτε να αναθεωρηθούν ριζικά.
• Ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν έμφαση και στις εναλλακτικές λύσεις: μόλις την περασμένη εβδομάδα, στη Φλώρινα σε μια μόνο μέρα συγκεντρώθηκαν για τη διακοπή του τρένου 6.000 υπογραφές διαμαρτυρίας, περίπου το 1/3 του πληθυσμού της πόλης.
• Ότι περισσότερο από τους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους που αποτελούν αυτοκίνηση πολυτελείας, χρειαζόμαστε σύγχρονο τρένο, υποδομές συνδυασμένων μεταφορών, αξιοπρεπείς και ασφαλείς τοπικούς και υπερτοπικούς δρόμους, προσιτό κόστος στις συγκοινωνίες με τα νησιά. Στις σημερινές συνθήκες, τίποτα από αυτά δε μπορεί να υλοποιηθεί αν οι υπάρχοντες κλειστοί αυτοκινητόδρομοι λειτουργούν χωρίς διόδια.
Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε με σοβαρότητα τρόπους ώστε τα διόδια να χρηματοδοτούν τις εναλλακτικές λύσεις απέναντι στους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους: τοπικά οδικά δίκτυα, βελτιώσεις και διαπλατύνσεις σε άξονες μέσων ταχυτήτων, παρακάμψεις οικισμών, χρηματοδότηση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου και συμπλήρωση των κρίκων που λείπουν στο δίκτυό του, επιδότηση του εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες, χρηματοδότηση του «μεταφορικού ισοδυνάμου» στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ώστε το κόστος του εισιτηρίου να μην ξεπερνά αυτό των αντίστοιχων αποστάσεων στη στεριά.
Η κρίση δεν προσφέρεται για παρωχημένες πολυτέλειες άλλων εποχών, ούτε όμως και για διεκδικήσεις στα τυφλά. Χρειαζόμαστε λύσεις που να απαντούν εξίσου πειστικά τόσο στην οικονομική όσο και στην περιβαλλοντική κρίση, λύσεις που να μη στηρίζουν την κοινωνική συνοχή σε μια (πιθανότατα ελάχιστα εφικτή πια) «δημοκρατία στην κατανάλωση».
Στις μεταφορές αυτό σημαίνει ότι διεκδικούμε για όλους προσιτές και ποιοτικές εναλλακτικές λύσεις απέναντι στην αυτοκίνηση, λύσεις που πάντως συγκρούονται με όσα μας «προτείνουν» η κυβέρνηση και η τρόικα μέσα από νομοθετήματα όπως το πρόσφατο για τον ΟΣΕ ή το τωρινό για τις συγκοινωνίες.
Αν είναι όμως να οικοδομήσουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, στηριγμένο κυρίως στα συλλογικά αγαθά και την αλληλεγγύη, αυτό περνάει και από την αλλαγή στο τι ζητάμε και τι δε ζητάμε για τις μετακινήσεις μας.

*Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος είναι εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

14 Φεβ 2011

Να σπάσουν τώρα οι προκαταλήψεις απέναντι στους Ρομά
Τα παιδιά τους έχουν ίσα δικαιώματα στην μόρφωση


Έντονη κριτική των Οικολόγων Πράσινων στην επιστολή του δημάρχου για αναστολή του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών των τσιγγάνων που ζουν στην περιοχή μας έχει λάβει διαστάσεις και αποτελεί κυρίαρχο θέμα των ημερών. Οι ανακοινώσεις των Συλλόγων Γονέων των πέντε Σχολείων, τα κείμενα και οι απειλές ότι θα κλείσουν τα σχολεία, αλλά και η επιστολή του Δημάρχου κ Κοτρωνιά στην αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κ. Γεννηματά για την αναστολή του προγράμματος για την εκπαίδευση των παιδιών, αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Δείχνουν πόσο ισχυρές είναι οι[...] προκαταλήψεις στην κοινωνία της Λαμίας για τους Ρομά και η αδυναμία να αντιληφθούν όλοι ότι οι Ρομά είναι Έλληνες πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις και φυσικά ότι τα παιδιά τους έχουν ίσα δικαιώματα στη μόρφωση. Δείχνουν τη χρόνια έλλειψη πολιτικής βούλησης από μέρους της πολιτείας για να αντιμετωπιστούν ως ένα βαθμό αυτά τα θέματα.

Ουσιαστικά όμως στις αιτιάσεις των Συλλόγων Γονέων και στην ίδια την επιστολή του Δημάρχου απαντά ευθέως η ίδια η Υπουργός. Στον χαιρετισμό της πριν λίγες μέρες η κ. Φ. Γεννηματά στην εναρκτήρια εκδήλωση της εκστρατείας DOSTA! (3/2/2011) για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του ρατσισμού κατά των Ρομά τόνισε την ανάγκη να σπάσουν αυτές οι προκαταλήψεις στην ελληνική κοινωνία. “Να πούμε «αρκετά», φτάνει πια με τα στερεότυπα για τους Ρομά συμπολίτες μας.”

Αναφερόμενη δε άμεσα στο θέμα που προέκυψε στη Λαμία, χωρίς να κατονομάζει, είχε πει: «Ακόμη και σήμερα λανθασμένες αντιλήψεις για τους Ρομά και το χαρακτήρα των προβλημάτων τους, οδηγούν συχνά σε κοινωνικές αντιδράσεις, όπως καταλήψεις σχολείων, στα οποία πρόκειται να φοιτήσουν Ρομά μαθητές ή σε ενυπόγραφες προς το Υπουργείο Παιδείας διαμαρτυρίες Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο μας αφορούσε στην εγκύκλιο που αποστάλθηκε φέτος στα σχολεία και ενθάρρυνε τους διευθυντές να μην παρακωλύουν την εγγραφή παιδιών Ρομά, λόγω έλλειψης πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας».

Οι αντιδράσεις που προέκυψαν αφορούν δυστυχώς λογικές κοινωνικών διακρίσεων και περιθωριοποίησης, που «…καθιστούν το δικαίωμα για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση απαγορευμένο για εκείνους τους συμπολίτες μας που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και απομόνωσης σε αυτοσχέδιες κατοικίες..». Άρα «…τα παιδιά Ρομά, που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, πρέπει να περιμένουν να γραφτούν στο σχολείο, όταν οι οικογένειές τους θα έχουν αποκτήσει μόνιμη κατοικία»!!(από την ομιλία της κ. Γεννηματά)

Μεγάλο ατόπημα θεωρούμε οι Οικολόγοι Πράσινοι την επιστολή του δημάρχου Λαμιέων προς την αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, όπου ζητά αναστολή του προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών των Ρομά μέχρι οι γονείς τους να δεχτούν να μετεγκατασταθούν στην Καμηλόβρυση.

Ο Δήμαρχος ενήργησε για ένα τόσο σοβαρό θέμα στα όρια της αμφισβήτησης των ίδιων των συνταγματικών επιταγών και μάλιστα χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά στο θέμα της μόνιμης κατοικίας γνώριζε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, ενώ το Σύνταγμα δεν αναφέρει πουθενά ότι στη μόρφωση συμμετέχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες που έχουν μόνιμη επίσημη κατοικία.

Αλλά το σημαντικότερο για μας ατόπημα του Δημάρχου είναι η τακτική του εκβιασμού που ακολουθεί, βάζοντας τα μικρά παιδιά ως μοχλό για να πιέσει τους γονείς τους να δεχθούν την μετεγκατάστασή τους. Ή πηγαίνετε στην Καμηλόβρυση ή τα παιδιά σας δεν θα μάθουν γράμματα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Δήμαρχος να καθιστά θύματα τα παιδιά, με όρους εκβιασμού, των όποιων επιλογών των γονιών τους.

Η Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας των Οικολόγων Πράσινων
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

6 Φεβ 2011

Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια.
Στο μυαλό είναι ο στόχος... το νου σου, έ;;


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
http://www.pepla.gr - http://pepla.blogspot.com
info@pepla.gr
---------------------------------
Ο πολιτισμός στη Λαμία μετράει τους φίλους του
Υπογράψτε κι εσείς τώρα!

Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων την 26-1-2011 προτάθηκε, με το γενικόλογο τίτλο: “Κατάργηση ΝΠΔΔ”, η κατάργηση όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Λαμιέων. Νομικά πρόσωπα με ιστορία και ζωντανή λειτουργία στο σήμερα, που διακονούν τον πολιτισμό, την κοινωνική πρόνοια, τον αθλητισμό, καταργήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες με τις ψήφους μόνον των συμβούλων της παράταξης που πλειοψήφησε στις εκλογές και παρά τις έντονες αντιδράσεις όλων των άλλων δημοτικών συμβούλων, που ανέμεναν εφαρμογή των διατάξεων για τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ, όπως προβλέπει ο “Καλλικράτης” Ν. 3852/2010.

Όμως πουθενά στο κείμενο του Ν 3852/2010 δεν γίνεται λόγος για[...] “κατάργηση”, ούτε καν αναφέρεται αυτός ο όρος. Αντίθετα ο νόμος αναφέρει συγχώνευση σε δύο Νομικά Πρόσωπα ή σε ένα, εφόσον ο Δήμος διαθέτει ήδη Κοινωφελή Επιχείρηση. Αναφέρει επίσης τη δυνατότητα της διατήρησης υφιστάμενου ΝΠΔΔ ως αυτοτελούς με αίτηση του Δήμου προς το Υπουργείο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με απόφαση πλειοψηφίας των 2/3. Η παράταξη της πλειοψηφίας και ο Δήμαρχος για να προχωρήσει στην κατάργηση έκανε παράνομη και καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 241 § 2, 3 και 4 του Ν. 3463/2006.

Η απόφαση αυτή δεν συζητήθηκε καν προηγουμένως στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων. Δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο με πραγματικά στοιχεία για το κάθε Νομικό Πρόσωπο, ώστε μέσα από τη συζήτηση να φανεί ποιο Νομικό Πρόσωπο θα είναι αυτό στο οποίο θα μπορούσαν να συγχωνευτούν, αν υπάρχει λόγος κάποιο να ζητηθεί να παραμείνει ως αυτοτελές, όπως προβλέπει ο Νόμος και ποια θα είναι τα πραγματικά οικονομικά κόστη.

Ως ενεργοί πολίτες εκφράζουμε την έντονη αποδοκιμασία μας για την απόφαση αυτή, που βάζει ταφόπλακα στις πιο ζωντανές λειτουργίες της πόλης μας, σβήνοντας το παρελθόν και καταδικάζοντας το παρόν και το μέλλον της σε ένα τέλμα, χωρίς ελπίδα και προοπτική, σε μια χρονική περίοδο κοινωνικής κρίσης και κρίσης αξιών. Βέβαια τα τελευταία χρόνια στη Λαμία έγινε συνειδητή υπονόμευση του ρόλου των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών με την μη λειτουργία των ΔΣ, την κακοδιαχείριση και την μη συμμετοχή των πολιτών. Είναι η έκφραση ενός συγκεντρωτικού μοντέλου δημοτικής πολιτικής με τον πολίτη στο περιθώριο.

- Επειδή για μας ο “πολιτισμός” δεν μπορεί να είναι “υπηρεσιακή λειτουργία” -“8η Διεύθυνση” την ονομάζει ο Δήμαρχος Λαμίας- σε ένα δημαρχοκεντρικό γραφειοκρατικό μοντέλο αυτοδιοίκησης. [“Πολιτισμός” δεν είναι η αποκαλούμενη “οικονομία κλίμακας”, δεν είναι οι “ισολογισμοί” και οι “προϋπολογισμοί”, αλλά το ήθος των ανθρώπων και κυρίως το ήθος και οι πρακτικές αυτών που μας “οδηγούν”],
- επειδή δεν μπορούμε να μείνουμε απλοί θεατές μιας απόφασης που υποβιβάζει την πολιτιστική δραστηριότητα σε τελευταία υπόθεση μιας “Υπηρεσίας”, που δεν είναι σε θέση ούτε τα σκουπίδια να διαχειριστεί,

- ζητούμε από τη Γ Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας να ακυρώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, διότι λειτούργησε κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και κατά παράνομη και καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 241 § 2, 3 και 4 του Ν. 3463/2006,
- ζητούμε από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να επιληφθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την σωστή εφαρμογή του Νόμου του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”

Ψυχή του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής
Υπογράψτε κι εσείς τώρα!
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

5 Φεβ 2011

Είναι έγκλημα ή όχι;


Καταγγελία:Είναι Οικολογικό έγκλημα ή όχι?

(από το www.lamiareport.gr)

Ποιός θα απαντήσει στην παρακάτω καταγγελία που έκανε στο LamiaReport αναγνώστης? Είναι έγκλημα ή Όχι?

ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΝΑΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΟ ΜΕΞΙΑΤΩΝ.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΑΔΑΣΟΣ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΤΣΙΧΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΤΣΥΦΙΑ.
ΗΡΘΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΟΛΛΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΑΤΟΜΑ.
Ο ΚΑΘΕ ΚΥΝΗΓΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΕΡΙΞΕ 100 ΦΥΣΙΓΓΙΑ!!!
ΜΙΛΑΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000 ΤΟΥΦΕΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ 10.000 ΕΩΣ 15.000 ΠΟΥΛΙΩΝ....
ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ....
ΕΙΜΑΙ ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΓΩ,ΝΤΟΠΙΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΡΕΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΠΕΧΩ....
ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΣΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΓκΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΜΑΙ.
ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΑΥΤΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ Κ.ΑΙ ΑΛΛΩΝ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

4 Φεβ 2011

Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συζητήθηκε το θέμα της Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Μουσικής και Χορήγησης Άδειας Παράτασης Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων σε καταστήματα του κέντρου της πόλης (η δυνατότητα να παίζεται μουσική στο κατάστημα καθώς και η παράτασή της πέραν των ωρών κοινής ησυχίας)

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Στασινός τόνισε το πρόβλημα της ηχορύπανσης και της όχλησης, που αποδεδειγμένα προκάλεσαν και προκαλούν στο κέντρο της πόλης ορισμένα από αυτά τα καταστήματα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δυνατότητα να δοθεί άδεια παράτασης λειτουργίας έχουν τα καταστήματα που δεν έχουν παράβαση για ηχορύπανση ή καταγγελίες περιοίκων, που δεν γειτνιάζουν με κατοικίες, αυτά που λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών χρησιμοποιούν χαμηλή - συνοδευτική μουσική, εκείνα που αποδεδειγμένα διαθέτουν αποτελεσματική ηχομόνωση και δεν ενοχλούνται οι περίοικοι και εκείνα που με τεχνικό και αξιόπιστο τρόπο διασφαλίζουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των ντεσιμπέλ.

Η εισήγηση του Δημάρχου αναφέρει στην 8η προϋπόθεση για την χορήγηση της σχετικής άδειας, πως δεν έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία του Δήμου κατά το έτος 2011(!!) καταγγελία ότι διαταράσσεται η κοινή ησυχία• και όχι για το προηγούμενο έτος 2010, που ίσχυε η άδειά τους. Αυτό θεωρήθηκε, και είναι, ένας ελιγμός νομιμοφάνειας, διότι, όπως τόνισε ο κ Στασινός, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, για τα συγκεκριμένα καταστήματα το 2010 και καταγγελίες υπάρχουν και πρόστιμα έχουν τεθεί, οπότε δεν πληρούν κατά την γνώμη μας τις προϋποθέσεις λήψης άδειας, λόγω της μη συμμόρφωσης στον νόμο και τις απαιτήσεις της Δημοτικής Αρχής.

Πρόσθεσε πως ανάλογες εισηγήσεις άλλων Δήμων αναφέρουν ρητά ως προϋπόθεση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής, την ομαλή και νόμιμη λειτουργία του καταστήματος για το τελευταίο έτος (όχι για ένα μήνα του τρέχοντος έτους) και έτσι δεν ανανεώνονται οι άδειες στα καταστήματα που έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις για ηχορύπανση, παραβίαση ωραρίου, διατάραξη κοινής ησυχίας ή δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις την προηγούμενη χρονιά.

Η πρόταση του κ Στασινού για αναβολή του θέματος και επανεξέταση της απόφασης, με ταυτόχρονη προσωπική δέσμευση των καταστηματαρχών, απέναντι στην Επιτροπή, για τήρηση των ανωτέρω, καθώς και η αλλαγή του χρονικού ορίου που θέτει η παράγραφος 8 (σε ένα έτος) απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία και για το λόγο αυτό αρνήθηκε την ψήφο για την άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων στα συγκεκριμένα καταστήματα.

Η εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα
Ο κ Στασινός χαιρέτισε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για επιβολή της απαγόρευσης του καπνίσματος. Κατά την συζήτηση όμως αναδείχθηκε η ανεπάρκεια του ελεγκτικού μηχανισμού. Εκ μέρους του κ Στασινού τονίστηκε πως η διαδικασία της επιβολής της απαγόρευσης του καπνίσματος καλλιεργεί τον σεβασμό απέναντι στον συνάνθρωπο και, αν επιτύχει, μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που απαιτούν σεβασμό στον συμπολίτη (παρκάρισμα, πεζοδρόμια, ελεύθεροι χώροι, σκουπίδια κλπ). Με το παραπάνω σκεπτικό ζητήθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από την Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ορθή και καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους.

Πρόταση για κανονισμό Διαχείρισης Ελεύθερων Χώρων
Τέλος ο κ Στασινός παρέδωσε πρόταση για τον Κανονισμό Διαχείρισης Ελεύθερων Χώρων στον Αντιδήμαρχο κ. Καλαμπαλίκη και στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία δεσμεύτηκαν για επισημάνσεις και παρατηρήσεις ώστε να συνταχθεί ένας Κανονισμός που θα μπορούσε να έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


 Η Επιτροπή Τύπου
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...