4 Φεβ 2011

Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συζητήθηκε το θέμα της Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Μουσικής και Χορήγησης Άδειας Παράτασης Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων σε καταστήματα του κέντρου της πόλης (η δυνατότητα να παίζεται μουσική στο κατάστημα καθώς και η παράτασή της πέραν των ωρών κοινής ησυχίας)

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Στασινός τόνισε το πρόβλημα της ηχορύπανσης και της όχλησης, που αποδεδειγμένα προκάλεσαν και προκαλούν στο κέντρο της πόλης ορισμένα από αυτά τα καταστήματα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δυνατότητα να δοθεί άδεια παράτασης λειτουργίας έχουν τα καταστήματα που δεν έχουν παράβαση για ηχορύπανση ή καταγγελίες περιοίκων, που δεν γειτνιάζουν με κατοικίες, αυτά που λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών χρησιμοποιούν χαμηλή - συνοδευτική μουσική, εκείνα που αποδεδειγμένα διαθέτουν αποτελεσματική ηχομόνωση και δεν ενοχλούνται οι περίοικοι και εκείνα που με τεχνικό και αξιόπιστο τρόπο διασφαλίζουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των ντεσιμπέλ.

Η εισήγηση του Δημάρχου αναφέρει στην 8η προϋπόθεση για την χορήγηση της σχετικής άδειας, πως δεν έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία του Δήμου κατά το έτος 2011(!!) καταγγελία ότι διαταράσσεται η κοινή ησυχία• και όχι για το προηγούμενο έτος 2010, που ίσχυε η άδειά τους. Αυτό θεωρήθηκε, και είναι, ένας ελιγμός νομιμοφάνειας, διότι, όπως τόνισε ο κ Στασινός, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, για τα συγκεκριμένα καταστήματα το 2010 και καταγγελίες υπάρχουν και πρόστιμα έχουν τεθεί, οπότε δεν πληρούν κατά την γνώμη μας τις προϋποθέσεις λήψης άδειας, λόγω της μη συμμόρφωσης στον νόμο και τις απαιτήσεις της Δημοτικής Αρχής.

Πρόσθεσε πως ανάλογες εισηγήσεις άλλων Δήμων αναφέρουν ρητά ως προϋπόθεση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής, την ομαλή και νόμιμη λειτουργία του καταστήματος για το τελευταίο έτος (όχι για ένα μήνα του τρέχοντος έτους) και έτσι δεν ανανεώνονται οι άδειες στα καταστήματα που έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις για ηχορύπανση, παραβίαση ωραρίου, διατάραξη κοινής ησυχίας ή δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις την προηγούμενη χρονιά.

Η πρόταση του κ Στασινού για αναβολή του θέματος και επανεξέταση της απόφασης, με ταυτόχρονη προσωπική δέσμευση των καταστηματαρχών, απέναντι στην Επιτροπή, για τήρηση των ανωτέρω, καθώς και η αλλαγή του χρονικού ορίου που θέτει η παράγραφος 8 (σε ένα έτος) απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία και για το λόγο αυτό αρνήθηκε την ψήφο για την άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων στα συγκεκριμένα καταστήματα.

Η εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα
Ο κ Στασινός χαιρέτισε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για επιβολή της απαγόρευσης του καπνίσματος. Κατά την συζήτηση όμως αναδείχθηκε η ανεπάρκεια του ελεγκτικού μηχανισμού. Εκ μέρους του κ Στασινού τονίστηκε πως η διαδικασία της επιβολής της απαγόρευσης του καπνίσματος καλλιεργεί τον σεβασμό απέναντι στον συνάνθρωπο και, αν επιτύχει, μπορεί να επεκταθεί σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που απαιτούν σεβασμό στον συμπολίτη (παρκάρισμα, πεζοδρόμια, ελεύθεροι χώροι, σκουπίδια κλπ). Με το παραπάνω σκεπτικό ζητήθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από την Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ορθή και καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους.

Πρόταση για κανονισμό Διαχείρισης Ελεύθερων Χώρων
Τέλος ο κ Στασινός παρέδωσε πρόταση για τον Κανονισμό Διαχείρισης Ελεύθερων Χώρων στον Αντιδήμαρχο κ. Καλαμπαλίκη και στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία δεσμεύτηκαν για επισημάνσεις και παρατηρήσεις ώστε να συνταχθεί ένας Κανονισμός που θα μπορούσε να έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


 Η Επιτροπή Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: