6 Ιαν 2014

Η "ΧΑΡΤΑ" της Λαμίας


Η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Του Στέφανου Σταμέλλου *

Ως «ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» θεωρούμε ένα πλαίσιο αρχών συμβίωσης μεταξύ των κατοίκων της πόλης, που πρέπει να γίνει βίωμα για τους πολίτες. Οι ίδιοι οι δημότες και οι φορείς με τις προτάσεις τους μπορούν να διαμορφώσουν αυτό το πλαίσιο αρχών. Η σύνταξή του  μπορεί να ολοκληρωθεί μετά από ένα γενικευμένο διάλογο ανάμεσα στους φορείς και τους κατοίκους, με την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, συγκεντρώνοντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Είναι γεγονός ότι μια διαφορετική αντίληψη στη διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων επιβάλει τη συζήτηση/διαβούλευση «από τα κάτω προς τα πάνω». Η “ΧΑΡΤΑ” έτσι στην εφαρμογή της, ως αποτέλεσμα ενός τέτοιου διαλόγου, θα μπορέσει να αποτελέσει τη βάση για την αλλαγή της νοοτροπίας και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.Σε μια τέτοια συζήτηση μπορούν να περιληφθούν θεματικοί τομείς, όπως:  
- Η κυκλοφορία στους δρόμους, τα δικαιώματα των πεζών και η συμπεριφορά πεζών και εποχούμενων
- Τα δημόσια μέσα μεταφοράς και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών
- Η καθαριότητα στην πόλη και στο δημόσιο χώρο, η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και ο κανονισμός καθαριότητας.
- Το πράσινο και οι ελεύθεροι χώροι, σεβασμός και βελτίωση των συνθηκών
- Ηχορύπανση γενικά αλλά και ηχορύπανση και καταστήματα εστίασης
- Τα δημόσια αγαθά, ανάγκη ανάδειξης της συλλογικής ευθύνης απέναντι στα δημόσια αγαθά και την κοινωνική συνοχή
- Κοινωνική αλληλεγγύη στην κρίση, λειτουργία των δομών και εθελοντισμός
- Μετανάστες και τσιγγάνοι: η συναναστροφή με τις διαφορετικότητες και η συνύπαρξη με τις διαφορετικές ομάδες της κοινωνίας - ξενοφοβία και ρατσισμός
Θέματα επίσης, που μπορούν να απασχολήσουν τη συζήτηση για τη ΧΑΡΤΑ:
-          Το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
-          Δήμος και παιδί - παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές, φροντίδα για τα παιδιά
-          Πολιτισμός και Αθλητισμός, πολιτικές και πρακτικές, χώροι πολιτισμού και αθλητισμού
-          Ιατρική πρόληψη - υγιεινή ζωή στην πόλη - πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
-          Προστασία του περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής
-          Συμμετοχή, υπευθυνότητα, άμεση δημοκρατία
Στόχος και πρόθεση της πρότασης είναι να ασχοληθεί σοβαρά η Δημοτική Αρχή με τα προβλήματα της συμβίωσης στην πόλη μειώνοντας τη δυσαρέσκεια των κατοίκων και προχωρώντας στην εξεύρεση λύσεων, οι οποίες θα προκύψουν μέσα από τη συζήτηση και θα εκφράζουν τις προσδοκίες του συνόλου ή της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτών. Μπορεί κάποια από τα παραπάνω να μην καταλήξουν σε οριστικές συμφωνίες· όμως και μόνο η συζήτηση θα προσθέσει πολλά στην αλλαγή της νοοτροπίας δημοτών και διοικούντων.-
Λαμία, 6.1.2014
* Μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: