5 Δεκ 2016

ΡΟΔΙΤΣΑ(ΣΑΡΑΜΟΥΣΑΚΛΗ)

Ρ Ο Δ Ι Τ Σ Α  
(Σ Α Ρ Α Μ Ο Υ Σ Α Κ Λ Η)   

Η πρώτη διανομή μεταξύ των χωρικών έγινε το 1834  
Δικαστικός αγώνας για τη νομή 
 
[από το βιβλίο του Χρήστου Ν. Καραγεωργίου «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ»]

Η Ροδίτσα, ή παλαιά Σαραμουσακλή δεν ανήκε βέβαια στον κλασικό τύπο των τσιφλικιών με τους τσιφλικάδες και τους κολλήγους, πλήν όμως οι μικρο-γεωργοί του χωριού πολλές φορές ήλθαν αντιμέτωποι με τα μεγάλα αφεντικά που απόκτησαν εκτεταμένες εκτάσεις εδώ πριν το 1900 και είχαν απεριόριστα δικαιώματα σε διάφορες εκδηλώσεις της οικονομίας του χωριού. Εθιμικά, τα μεγάλα αφεντικά σαν τον Αφθονίδη, Ελασσώνα, Καϊλάνη κλπ, είχαν τη νομή των χωραφιών δική τους κι έτσι γέμιζαν αυτοί λεπτά με τα χωράφια των πτωχών καλλιεργητών, που δεν μπορούσαν να δουν Θεού
πρόσωπο.

Γι’ αυτό κι επειδή η κατάσταση είχε γίνει ανυπόφορη κι απελπιστική και γινόντουσαν τακτικά επεισόδια, το πράγμα έφθασε στα δικαστήρια κατά τα πρώτα χρόνια του παρόντος αιώνος και μάλιστα επί Προέδρου Πρωτοδικών Λαμίας Γεωργιάδη.
Ευτυχώς την υπόθεση την κέρδισαν οι καλλιεργητές.

Από ασφαλή στοιχεία που υπάρχουν προκύπτει ότι μετά το Τούρκικο, το μεγαλύτερο μέρος του χωριού διανεμήθηκε μεταξύ των κατοίκων.

Έτσι από ένα είδος κτηματολόγιο που σώζεται στα χέρια του γνωστού κτηματία Ροδίτσης κ Κώστα Μακρή, βλέπομε ότι η πρώτη διανομή χωραφιών πρέπει να έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1834 σε καμιά σαρανταριά δικαιούχους. Το αρχαίο αυτό κείμενο είναι το εξής:

«Κατάλογος Μερασιών των ετέρων του χωρίου Σαραμουσακλής και των περί την Λαμίαν ζευγαρίων των οποίων την διανομήν εποίησαν και είναι εκάστου οι τότε παρ’ αυτού διορισθέντες επίτροποι ήτοι οι Αλέξιος Ζαφείρογλου, Ιωάννης Πίσου, Παν. Τσίγκας, Ν. Παπαιωάννου και Ανδρέας Πολυζώης.» Παρόμοιες διανομές έγιναν τον Σεπ/βριο του 1839 και στις 5 Απριλίου του 1844. Πάρα κάτω ακολουθούν διάφορα ονόματα.

Από τους πιο πολλούς κατοίκους της Ροδίτσης ήσαν οι Νικ Σόλος, Τόλ. Μπογιατσής, Α. Π. Ζητουνιάτης, Ν. Χρυσοβέργης, Αλ. Ζαφείρογλου, Α. Κατηχωρίτης, Ν. Ξηρός, οι Καρατζαβελαίοι κλπ.

Η Ροδίτσα βρίσκεται δύο βήματα από τη Λαμία με την οποία συνδέεται με αστική συγκοινωνία κι αποτελεί το πλησιέστερο προάστιό της.

Σημ. Συγγραφέως. Εις την παράγραφον του ανωτέρω κεφαλαίου, όπου αναφέρεται ο δικαστικός αγών για την νομή, πρέπει να γίνει η εξής απαραίτητη διόρθωση.
Το ζήτημα της νομής έφθασε στα δικαστήρια το 1920 επί προέδρου Πρωτοδικών Λαμίας Καμπάνη, ενώ ο Γεωργιάδης ήταν εισαγγελεύς εφετών Αθηνών και ιδιοκτήτης εκτάσεων στη Ροδίτσα.


Προσφάτως μόλις η εκ των κληρονόμων των αφεντικών Έλλη Αφθονίδου έκαμε αγωγή για τη νομή, αλλά απορρίφθηκε απ’ το Πρωτοδικείο Λαμίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: