3 Μαρ 2011

Γεωθερμία - Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας


Ένα γεωθερμικό σύστημα με αντλία θερμότητας είναι ένα σύστημα θέρμανσης / ψύξης που χρησιμοποιεί τη δυνατότητα της γης να αποθηκεύει στο έδαφος θερμότητα και υδάτινες θερμικές μάζες. Αυτό το σύστημα εκμεταλλεύεται ένα μέρος του εδάφους για να ανταλλάξει θερμότητα ώστε να θερμάνει ή να ψύξει ένα κτίριο. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν πάνω σε μια πολύ απλή βάση: το έδαφος κάτω από το επίπεδο ψύξης παραμένει, περίπου, στους 10° (50° F) κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και ένας θερμικός αγωγός χρησιμοποιεί αυτή τη θερμότητα το χειμώνα ενώ την επιστρέφει στο έδαφος το καλοκαίρι. Ένα γεωθερμικό σύστημα διαφέρει από ένα συμβατικό λέβητα ή boiler λόγω της ικανότητάς του να μεταφέρει θερμότητα αντίθετα με [...]την κλασική μέθοδο η οποία παράγει. Καθώς το κόστος παραγωγής ενέργειας συνεχίζει να ανεβαίνει και η ανησυχία για την ρύπανση είναι ένα καυτό θέμα, η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να αποτελεί τη λύση και στα δύο αυτά θέματα.

Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρισμό που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και αιολική ενέργεια, για να θερμάνουν το χώρο ή το νερό πολύ πιο αποτελεσματικά απ’ ότι μέσω ηλεκτρικής πηγής θερμότητας. Αυτό επιτρέπει στα κτίρια να θερμαίνονται με ανανεώσιμη ενέργεια χωρίς να μεταφέρεται και να καίγεται βιομάζα, να παράγεται και να χρησιμοποιείται φυσικό αέριο ή να βασίζονται μόνο στην ηλιακή θέρμανση.

Τα γεωθερμικά συστήματα αγωγών είναι πολύ απλά και δεν χρειάζονται εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας.
(ελεύθερη μετάφραση: Wikipedia)

1 σχόλιο:

Γεωθερμία είπε...

Τα κύρια πλεονεκτήματα της αβαθούς γεωθερμίας είναι:
+ Αξιόπιστη τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον χωρίς εκπομπές αέριων ρύπων
+ Άντληση δωρεάν ενέργειας από το υπέδαφος για θέρμανση και ψύξη κτιρίων, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
+ Εξοικονόμηση 75% της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση και 40% για δροσισμό-ψύξη ενός κτιρίου.
+ Μείωση των δαπανών της κατοικίας για θέρμανση και κλιματισμό από 25-75% .
+ Χαμηλό κόστος συντήρησης εγκατάστασης και εξοπλισμού. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας δεν παρουσιάζουν βλάβες μετά από παρατεταμένη χρήση όπως ορισμένα συμβατικά συστήματα.
+ Απουσία θορύβου κατά την λειτουργία της.
+ Παρέχουν υψηλής ποιότητας άνεση στους εσωτερικούς χώρους.
+ Απαιτείται μικρότερος χώρος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε σχέση με το συμβατικό λεβητοστάσιο. Δεν απαιτείται λέβητας, δεξαμενή πετρελαίου, ή καπνοδόχος, ενώ δεν απαιτείται αερόψυκτος ψύκτης για τον κλιματισμό του κτιρίου.
+ Μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με μία εγκατάσταση πετρελαίου ή φυσικού αερίου.