24 Μαρ 2011

Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών για το Τεχνικό Πρόγραμμα Λαμίας

Η θέση μας για το Τεχνικό Πρόγραμμα
Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου αποτελεί μια κομβική και σημαντική διαδικασία, η οποία όμως πρέπει να υπηρετεί τις αρχές της συμμετοχής, της διαφάνειας και του ελέγχου.

Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος, μια πρόταση, για την οποία δεν προηγήθηκε δημόσια συζήτηση και διαβούλευση και δεν εμπεριέχει τη συμμετοχή. Δεν προκλήθηκαν ανοιχτές διαδικασίες συζήτησης με τους δημότες, δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, και δεν συζητήθηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 76 του νόμου 3852. Για μας, η συμμετοχή του δημότη, η διαφάνεια, ο έλεγχος, η χρηστή και συνετή διαχείριση, αποτελούν σημαντικές αξίες. Πολλά από τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης σήμερα οφείλονται ακριβώς στην περιφρόνηση αυτών των αρχών.

Οι πολίτες επίσης πρέπει να γνωρίζουν όσο γίνεται καλύτερα όλα τα δεδομένα, των δυνατοτήτων το Δήμου και του Τεχνικού Προγράμματος, στοιχεία που καθορίζουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής του για τον επόμενο χρόνο, χωρίς τεχνικές ωραιοποιήσεων.
Έχουμε στα χέρια μας μια πρόχειρη απεικόνιση-συρραφή των Τεχνικών Προγραμμάτων των προηγούμενων χρόνων των επιμέρους Καποδιστριακών Δήμων, χωρίς τα αντίστοιχα κονδύλια. Θεωρούμε ότι γίνεται σκόπιμα αυτή την απεικόνιση για να περιοριστεί η δυνατότητα της ανάλυσης και να φανεί ότι «σκεφτόμαστε για όλα, αλλά κάνουμε αυτά που μπορούμε, δεν σας ξεχάσαμε» καλλιεργώντας πιθανές προσδοκίες. Έργα αποσπασματικά και κατακερματισμένα.
Σε αρκετά σημεία του το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ασαφές. Οι τίτλοι των έργων είναι τόσο γενικοί και περιληπτικοί που δεν επιτρέπουν τη διατύπωση γνώμης. Απαιτείται επαναδιατύπωση και ειδικότερη αναφορά στο περιεχόμενό τους(πχ επισκευή – διαμόρφωση χώρων δημαρχείου» 800.000 ευρώ από την ΣΑΤΑ/11 ή «χώρων τοπικών κοινοτήτων Υπάτης» 40.000 ευρώ από ΣΑΤΑ/11).

Κατά τη γνώμη μας και για την καλύτερη ανάλυση, θα βόλευε αν είχε δομηθεί το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος σε δύο βασικές ενότητες:
-τα έργα του ενιαίου Δήμου και
-τα έργα των επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων, τα οποία να εμφανίζονται σε «συνεχιζόμενα» και σε «νέα» έργα.

Επίσης, να είναι ξεκάθαρο ποια έργα έχουν πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από ποιες πηγές (τακτικά έσοδα, ανταποδοτικά, ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ).

Στην ενότητα των συνεχιζόμενων έργων:
-ποια έργα είναι κατασκευασμένα, είχαν δημοπρατηθεί από τους πρώην Δήμους και δεν πληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να τα οφείλει πλέον ο νέος Δήμος και
-για ποια έργα έχουν υπογραφεί συμβάσεις, αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του νέου Δήμου και εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα προκειμένου να αποπληρωθούν.

Στην ενότητα των νέων έργων των δημοτικών ενοτήτων:
-ποια έργα περιλαμβάνονται ως έργα συντήρησης και λειτουργίας των υποδομών, έργα τελείως απαραίτητα για να λειτουργήσει ο Δήμος

Από τον συνολικό προϋπολογισμό επίσης του τεχνικού προγράμματος, πόσοι πόροι είναι εξασφαλισμένοι πλήρως και πόσοι όχι, που πιθανόν να λυθεί το πρόβλημα στη συζήτηση του Προϋπολογισμού

Είναι γνωστές οι δυσκολίες σε όλους μας, αλλά χρειάζονται μεγάλες πρωτοβουλίες και να θέσουμε σημαντικούς στόχους, όπως την καλύτερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ μέσα από την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων, το πρόγραμμα Jessica, την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των ΣΧΟΟΑΠ των δημοτικών ενοτήτων κλπ

Βλέπουμε μια πλήρη αδιαφορία για το ΕΣΠΑ. Έχουν εγγραφεί μόνο δύο έργα, το ένα συνεχιζόμενο, ο περιβόητος ποδηλατόδρομος «για πεζούς και καροτσάκια με μωρά» και το «πληροφοριακά συστήματα». Κανένα έργο που να αφορά στην ανάπτυξη, στις υποδομές κλπ. Αν δεν υπήρχε η παλαιά ΣΑΤΑ και τα έργα του ΟΣΚ, δεν θα συζητούσαμε καν για Τεχνικό Πρόγραμμα…
Για μας υπάρχουν και θα μπορούσε ο Δήμος να προσανατολιστεί σε έργα που να αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην πράσινη ενέργεια, στον οικοτουρισμό και τον ήπιο τουρισμό, με κύρια χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και των ίδιων πόρων με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Θέλουμε κάθε ευρώ που θα επενδύεται – καταναλώνεται από τον Δήμο να αποδίδει πολλαπλάσια σε θέσεις εργασίας, σε εισόδημα τοπικό, σε προοπτική για τον τόπο

Επισκεφθήκαμε προχθές τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ανώνυμης Εταιρείας, ο οποίος χωρίς φυσικά καμία προσωπική ευθύνη, δεν ήξερε καν ότι το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει αυτή τη δυνατότητα της αξιοποίησης, ενώ το ΔΣ της εταιρείας συγκροτήθηκε εδώ και ένα μήνα και δεν συνεδρίασε ακόμη.

ΣΑΤΑ 2011 1.499.992
ΠΑΛΑΙΑ ΣΑΤΑ 3.208.711 (έργα για ολοκλήρωση)
ΕΣΠΑ 708.028 (613.348 ποδηλατόδρομος- συνεχιζόμενο, + 94.680 πληροφοριακά συστήματα)
ΘΗΣΕΑΣ 206.406
ΣΑΤΑ ΣΧ ΚΤ 1.095.997
------------------------
ΣΥΝΟΛΟ 6.719.135

Επειδή λοιπόν
-θεωρούμε ανεπαρκέστατη τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος
-δεν μας εκφράζει η κατεύθυνση και το περιεχόμενο των έργων (τσιμέντα και μόνο τσιμέντα και άσφαλτος)
-θεωρούμε ότι δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης του ΕΣΠΑ για το τρέχον έτος
-θεωρούμε πρόχειρη και διαστρεβλωτική τη δομή του Σχεδίου

Καταψηφίζουμε το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και προτείνουμε τουλάχιστον να έρθει στην επόμενη συνεδρίαση μαζί με τον Προϋπολογισμό, αφού εντός της εβδομάδας εξαντληθούν τα περιθώρια βελτίωσης των διαδικασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: