31 Ιαν 2010

Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού
για την Δημοτική Αγορά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2010

Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Πληροφορίες: Ζωή Σαρρή
Τηλέφωνο: 210- 8201421
Fax: 210- 8201421


Κύριε Σταμέλλο,


Σας γνωρίζουμε ότι το από 28-1-2010 ηλεκτρονικό μήνυμά σας, διαβιβάστηκε από το Γραφείο μας στην Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών ¨Εργων Θεσσαλίας τηλ: 24210 39586.


Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: