6 Φεβ 2008

Διαμαρτυρία κατοίκων
για το έκτρωμα της κυλιόμενης σκάλας
στην οδό Αγίου Νικολάου

Διαμαρτυρία και Πρόσκληση
1) Ευάγγελου Ιωάν. Γιαννιτσιώτη, κατοίκου Λαμίας (Κρίτσα 4)
2) Σταματίας Αθαν. Γιαννιτσιώτη, συζ. Αποσ. Συκιώτη, κατοίκου Λαμίας (Ν.Άμπλιανη)
3) Ιωάννη Δημ. Γιαννιτσιώτη, κατοίκου Αθηνών
4) Αγγελικής Αθαν. Γιαννιτσιώτη, κατοίκου Λαμίας (Κατσαντώνη 4)
5) Σωτηρίου Ιωάν. Γιαννιτσιώτη, κατοίκου Αθηνών και
6) Αικατερίνης Ιωάν. Γιαννιτσιώτη, κατοίκου Αθηνών

ΠΡΟΣ

τον Δήμο Λαμιέων, εδρεύοντα στη Λαμία, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχό του κ. Γεώργιο Κοτρωνιά, κάτοικο Λαμίας

Λαμία 7 Δεκεμβρίου 2007

********** *********

Είμαστε συγκύριοι οικοδομής επί οικοπέδου 200 μ.2 περίπου κείμενου ενταύθα και επί της οδού Αγίου Νικολάου αριθμ. 22, με μοναδική πρόσοψη επί της οδού Αγίου Νικολάου προς την οποία υπάρχει και η αυλόθυρα επικοινωνίας. Και αυτά από αιώνων.
Τελευταίως όμως ο Δήμος σας χωρίς καμμία επικοινωνία μαζί μας, χωρίς προβληματισμό και χωρίς να εξυπηρετεί ανάγκη, κατά τρόπο μάλιστα μη αισθητικό και προκαλούντα περιέργεια και θυμηδία, δημιούργησε στο εμπρός από το ακίνητό μας τμήμα της οδού υπερυψωμένο κατασκεύασμα κυλιόμενου διαδρόμου, προς εξυπηρέτηση υποτίθεται πασχόντων και ηλικιωμένων ατόμων, ο οποίος διάδρομος καθόσο γνωρίζομε δεν λειτούργησε ποτέ, οπωσδήποτε δε καμία εξυπηρέτηση δεν μπορεί να προσφέρει και στο μέλλον σε κανένα. Μάλιστα δε πληροφορούμαστε ότι ήδη έγιναν από τις Υπηρεσίες σας αντιληπτά τα προαναφερθέντα και ότι προτίθενται να προβούν σε καθαίρεση του αβδηριτικού κατασκευάσματος.
Επειδή όμως το προαναφερόμενο κατασκεύασμα και κάθε άλλο κατασκεύασμα στο προς του ακινήτου μας τμήμα της οδού απαξιώνει την ιδιοκτησία μας δυσχεραίνοντας την πρόσβαση προς αυτή και αποκλείοντας την είσοδο μηχανημάτων και αυτοκινήτων προκειμένου να γίνονται εντός αυτής οι επιβαλλόμενες οικοδομικές εργασίες. Και επειδή η προαναφερόμενη πληροφορία συνοδεύεται και από πρόσθετη κατά την οποία οι Υπηρεσίες σας έχουν πρόθεση να δημιουργήσουν κάποιο άλλο ανάλογο κατασκεύασμα.

Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ α σ τ ε

για τα γενόμενα, ζητούμε την άμεση καθαίρεση του προαναφερόμενου κατασκευάσματος και την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προηγούμενη, από αιώνων υφιστάμενη, κατάσταση και αποκρούομε κάθε κατασκευή και μεταβολή στο προ της ιδιοκτησίας μας τμήμα της οδού Αγίου Νικολάου η οποία θα δυσχεραίνει την πρόσβαση προς αυτή ή οπωσδήποτε θα την απαξιώνει, πολύ περισσότερο τέτοια που θα αποκλείει την είσοδο μηχανημάτων και αυτοκινήτων. Και ταύτα με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας.
Αρμόδιος Δικ. Επιμελητής παρακαλείται να επιδώσει την παρούσα προς τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Γεώργιο Κοτρωνιά, κάτοικο Λαμίας, ως εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Παράκληση και να αντιγραφεί ολόκληρη η παρούσα στην έκθεση επίδοσης.

Ο Πληρ. Δικηγόρος των διαμαρτυρομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια: