28 Νοε 2007

Σχέδιο πρότασης για την εφαρμογή της Τοπικής Ατζέντα 21 στη Λαμία

Κατανάλωση σε τοπική κλίμακα

Δράσεις

• Προτίμηση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, που μπορούν να παράγονται στην πόλη ή στην εγγύτερη περιοχή
• Αγορά προϊόντων σε καθημερινή βάση
• Χρησιμοποίηση των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας για τις αγορές

Αποτελέσματα

• Εξασφάλιση απασχόλησης του τοπικού εργατικού δυναμικού και προοπτικές αύξησης του δυναμικού, που απασχολεί η τοπική αγορά εργασίας.
• Βιωσιμότητα των μικρο-μεσαίων επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων στην πόλη.
• Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής της περιοχής.
• Μείωση της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων που θα καταναλώνονταν σε καύσιμα.
• Επικοινωνία των κατοίκων μεταξύ τους και αναβίωση του ενδιαφέροντος για τα προβλήματα της γειτονιάς.

Εξοικονόμηση ενέργειας, ποιοτικές μετακινήσεις

Δράσεις

• Ενθάρρυνση για χρήση των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.
• Κατασκευή ασφαλών ποδηλατοδρόμων για να ενθαρρυνθεί η χρήση του ποδηλάτου.
• Ενθάρρυνση για χρήση και λειτουργία μικρών λεωφορείων - ταξί
• Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια.
• Αντικίνητρα για τον περιορισμό της βραδινής φωταγωγίας των βιτρινών των καταστημάτων.
• Μέτρα για την ασφαλή και άνετη κινητικότητα των πεζών.

Αποτελέσματα

• Αποθάρρυνση χρήσης του ΙΧ.
• Συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της μείωσης της χρήσης των ΙΧ.
• Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με θετικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.
• Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων που δαπανώνται στην κατανάλωσή της.
• Βελτίωση της ασφάλειας των πεζών.

Συμμετοχή στα κοινά, αλληλεγγύη και ασφάλεια

Δράσεις


• Θεσμοθέτηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που αφορούν σε δράσεις στην πόλη όπου ζουν.
• Ενθάρρυνση της εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς σε μέλη της τοπικής κοινωνίας, που χρειάζονται βοήθεια (ηλικιωμένοι, μητέρες κοκ).
• Ενθάρρυνση των συλλογικών πρωτοβουλιών (σωματεία, οργανώσεις) με κοινωνικό περιεχόμενο.

Αποτελέσματα

• Εξασφάλιση διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου και αποτροπής αναπτυξιακών σχεδίων που στρέφονται κατά του συλλογικού συμφέροντος και της ποιότητας ζωής κάθε τοπικής κοινωνίας.
• Αναζωογόνηση της πολιτικής, μέσα από τον αναμενόμενο πολλαπλασιασμό του ενδιαφέροντος για τα κοινά.
• Συμβολή στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
• Διαμόρφωση ασφαλέστερων συνθηκών διαβίωσης, μέσα από την ανάπτυξη στάσεων αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων.

Εκπαίδευση - πολιτισμός

Δράσεις

• Ίδρυση και λειτουργία σχολών γονέων.
• Πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης (σεμινάρια, διαλέξεις, μαθήματα) για τους ενήλικες.
• Μαθήματα κοινωνικής προσφοράς (παροχή πρώτων βοηθειών, μαθήματα πυρασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, όπως σεισμοί και πλημμύρες).
• Προώθηση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των μελών της τοπικής κοινωνίας.
• Λειτουργία χώρων πολιτισμού (βιβλιοθήκες, στέκια νέων, χώροι εκθέσεων, θέατρο κλπ).

Αποτελέσματα

• Βελτίωση των γνώσεων για την οικογενειακή ζωή.
• Ενδυνάμωση του αισθήματος αυτοπεποίθησης και προσφοράς στο σύνολο.
• Πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις, που αφορούν σε θέματα σύγχρονου ενδιαφέροντος.
• Βελτίωση της κοινωνικότητας των μελών της τοπικής κοινωνίας και άμβλυνση των τυχόν διαφορών.
• Μεταβολή υπέρ των ποιοτικών πολιτιστικών προτύπων.
• Ενίσχυση της δημιουργικότητας και ενθάρρυνση της έκφρασης.

Ποιοτικός δημόσιος χώρος

Δράσεις

• Μελετημένος σχεδιασμός και διαμόρφωση - με κριτήρια υψηλής αισθητικής - των δημόσιων χώρων της πόλης.
• Διεύρυνση και επέκταση των δικτύων πεζοδρόμων.
• Προτεραιότητα σε περισσότερο πράσινο.
• Λειτουργία του δημόσιου χώρου ως ανοιχτού χώρου συνάντησης, επικοινωνίας και αναψυχής των κατοίκων

Αποτελέσματα

• Σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• Διευκόλυνση και προώθηση της ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών της τοπικής κοινωνίας.
• Διαμόρφωση αισθητικών και κοινωνικών προτύπων για τους νέους
• Συνειδητοποίηση της δημόσιας "ιδιοκτησίας των κοινών" σε κάθε περιοχή και προτροπή ώστε οι κάτοικοι να συμβάλλουν στη βελτίωση του τόπου διαβίωσής τους.

( Πηγή: "Local Agenda 21 για ποιότητα ζωής και κοινωνική και οικονομική συνοχή στις ελληνικές πόλεις" του κ Γιάννη Σακιώτη, δημοτικές εκλογές 2002 στο Μαρούσι)

1 σχόλιο:

driokolaptis είπε...

Μια δοκιμή για τα σχόλια. Να δούμε γιατί δεν σχολιάζει κανείς... μήπως κάτι πρέπει να κάνουμε για τη βελτίωση της παρουσίασης;;